Vacature secretaris

De Algemene Vereniging van Dorpsbelangen Swifterbant zet zich in voor de belangen van Swifterbant en heeft als doel het bijdragen aan de verbetering van de leefbaarheid van het dorp.
De vereniging kent, naast het bestuur, talloze vrijwilligers die zich inzetten voor activiteiten van Dorpsbelangen. Door deze inzet kan de vereniging een grote bijdrage leveren aan de leefbaarheid in en de leefgemeenschap van Swifterbant.

Ter versterking van het bestuur zijn wij op zoek naar een SECRETARIS.

Als bestuurslid praat je mee over actuele onderwerpen die spelen in Swifterbant, zoals de realisatie van een MultiFunctioneel Centrum, uitbreiding van het dorp, ontwikkelingen in het winkelgebied, verkeersveiligheid, evenementen in het dorp etc. Tevens onderhoud je contact met de gemeente Dronten en diverse andere stakeholders. Als bestuur vergaderen we een keer in de twee weken.

Wij vragen van je:

  • dat je woonachtig bent in Swifterbant en lid bent of wordt van Dorpsbelangen Swifterbant
  • dat je een brede interesse hebt en het leuk vindt om mee te praten over alles wat leeft in het dorp
  • dat je met een helikopterview kunt kijken naar zaken die spelen en in staat bent om op te komen voor de belangen van het dorp, zelfs als dit niet per se je eigen belang is

Taken van de secretaris:

  • Jij organiseert de vergaderingen, je verzorgt een agenda en doet verslag van de vergadering.
  • Je beheert de mailbox van de secretaris en zorgt dat de vragen beantwoord worden waar je kan, of de mails doorgestuurd worden naar de betreffende personen.
  • Je houdt het digitale archief bij.
  • Samen met de andere bestuursleden stel je jaarlijks een vergaderschema op

Het bestuur bestaat uit een leuke groep vrijwilligers die betrokken is bij het dorp en zich met elkaar inzetten voor het dorp en de vereniging.

Vind je van jezelf dat je een betrokken inwoner bent van het dorp, of wil je dat graag worden? Wil je graag wat van je beschikbare tijd en energie steken in het bestuurswerk van Dorpsbelangen en daarmee bijdragen aan de leefbaarheid van ons dorp?

Wil je meer informatie over deze vacature of je meteen aanmelden?

Neem dan contact op met Sandra Nobel, via e-mail: secretaris@dorpsbelangenswifterbant.nl

Het bestuur van Dorpsbelangen Swifterbant zoekt per direct een nieuwe secretaris.

De huidige secretaris, Denise van der Boom, heeft kenbaar gemaakt door gezondheidsproblemen deze functie niet meer in te kunnen vullen.

Denise is sinds 2018 de secretaris van de vereniging en heeft dit met verve gedaan. Het bestuur betreurt het uiteraard dat haar gezondheid het laatste jaar achteruit is gegaan en bedankt Denise voor haar inzet.

Het bestuur wenst haar dan ook heel veel sterkte en beterschap.

Foto wedstrijd Zomer in en om Swifterbant.

Maak deze zomer de mooiste foto’s in en om Swifterbant en plaats deze in deze groep op Facebook. Aan het einde van de zomer zal een winnaar gekozen worden!

De foto dient in en om Swifterbant gemaakt te zijn.

* Foto’s van Swifterbanters op de Eiffeltoren vinden wij natuurlijk prachtig maar voldoen niet aan dit criteria.

* Bij een mooie foto in/van de natuur zal niet altijd goed zichtbaar zijn of de foto ook werkelijk in Swifterbant genomen is. Dat is geen probleem. Maar foto’s van besneeuwde bergtoppen zullen wij niet plaatsen omdat wij dan met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid kunnen constateren dat deze niet in Swifterbant is genomen.

De plaatser van de foto is zelf verantwoordelijk voor de inhoud van de foto, maar wij vragen een ieder wel om alleen met toestemming van personen die zijn afgebeeld de foto te plaatsen.

Wij behouden ons het recht voor om foto’s niet te plaatsen.

Het aantal “Likes” onder een foto bepaald voor een deel wie de winnaar wordt. Het andere deel zal bestaan uit de keuze van onze jury.

Dorpsbelangen Swifterbant in gesprek met de gemeente Dronten en Windplanblauw

Het windmolendossier loopt al vele jaren, maar staat de laatste jaren prominent op de agenda van Dorpsbelangen Swifterbant. Donderdag avond 6 juni is het bestuur daarom wederom in gesprek gegaan met de gemeente Dronten en Windplanblauw.

Het bestuur van Dorpsbelangen Swifterbant hecht er grote waarde aan om te benadrukken dat zij voorstander is van een alternatieve energiebron, waarmee het gebruik van fossiele brandstoffen teruggedrongen kan worden. Tegelijkertijd vindt het bestuur van de belangenvereniging, net als de meerderheid van de inwoners van Swifterbant dat overlast van windmolens niet nodig zou moeten zijn, omdat er voldoende ruimte in onze polder is.

Daarom blijft het bestuur van Dorpsbelangen Swifterbant ook in gesprek met Windplanblauw en de gemeente Dronten, om zo samen te kunnen onderzoeken waar de mogelijkheden tot het terugdringen van de overlast liggen. De toezeggingen dat slagschaduw tot een minimum beperkt zal worden, door de molens stil te zetten als slagschaduw de huizen bereikt, en door het niet laten knipperen van rode lampjes zijn inmiddels een aantal van de bezwaren van Dorpsbelangen Swifterbant naar tevredenheid aangepakt. Wat rest zijn de vragen over geluidshinder, maar ook de vraag aan de gemeente Dronten en Windplanblauw of de bewoners van Swifterbant voldoende en goed geïnformeerd worden.

Deze twee restpunten zullen naar alle waarschijnlijkheid op korte termijn opgepakt worden. De gemeente Dronten zal een informatiedag organiseren in Swifterbant waarop bewoners kunnen binnen lopen en al hun vragen kunnen stellen die er nog zijn. Daarnaast onderzoekt Windplanblauw wat de mogelijkheden zijn om een geluidssimulatie te houden, waarmee in beeld gebracht kan worden wat bewoners zullen ervaren in en om het huis.

Het beroep wat is aangetekend door Dorpsbelangen Swifterbant bij de Raad van Staten is er vooral op gericht op de vraag of er voldoende onderzocht is wat de mogelijke nadelige gevolgen zullen zijn van de windmolens op de nieuw geplande woonwijk ten zuiden van Swifterbant. Het bestuur van Dorpsbelangen Swifterbant is van mening dat de vitaliteit van het dorp in gevaar kan komen door de bouw van de windmolens zo dicht bij het dorp.  Swifterbant heeft groei nodig om gezond te blijven. Dit beroep zal op 2 juli behandeld worden bij de Raad van Staten.

Afscheid van wijkagent Gerrit de Ruiter

Op 19 maart jl. hebben diverse vertegenwoordigers van diverse organisaties in de gemeente Dronten, waaronder Dorpsbelangen Swifterbant, afscheid genomen van wijkagent Gerrit de Ruiter die met pensioen gaat.

Gerrit de Ruiter is 19 jaar wijkagent in de gemeente Dronten geweest.

Wij wensen Gerrit de Ruiter nog veel mooie en gezonde jaren toe.

Uitnodiging algemene ledenvergadering Dorpsbelangen Swifterbant

Op 12 maart a.s. organiseert het bestuur van de Algemene Vereniging van Dorpsbelangen de jaarlijkse ledenvergadering. Deze vindt plaats in De Hoeksteen in Swifterbant.
Op de agenda de resultaten van de vereniging die in 2018 behaald zijn, maar ook de onderwerpen die in 2018 behandeld zijn, zoals het MFC en de zorgen omtrent het winkelgebied in het dorp. Tevens worden de resultaten en activiteiten van De Klokbeker besproken.

Ook wordt er vooruitgeblikt naar de plannen voor dit jaar. Zo is pas geleden bekend geworden dat de subsidiëring voor het Fit-Lint toegekend is en dit mooie initiatief dus gerealiseerd kan worden in 2019. Er staan weer diverse activiteiten voor 2019 op de planning, georganiseerd door De Klokbeker, waaronder de praalwagenoptocht met Koningsdag. Een oude traditie die in ere hersteld wordt.

Alle leden en inwoners van Swifterbant zijn van harte uitgenodigd voor de bijeenkomst. De inloop is vanaf 19:30. De plaatselijke schilderclub zorgt voor de creatieve omlijsting in de vorm van een expositie van hun werken. De vergadering duurt tot ca. 22:00, waarna er ruimte is om verder te kijken naar de kunstwerken en na te praten aan de bar.

De complete agenda en de jaarstukken kunt u inzien door op onderstaande documenten te klikken:
– Agenda Algemene Ledenvergadering
– Notulen ALV gehouden 9-10-2018
Jaarverslag 2018
Jaarverslag De Klokbeker 2018
Stichting Klokbeker jaarrekening 2018

Fonds Leefbaarheid Subside provincie Flevoland

Drie bestuursleden van Dorpsbelangen Swifterbant, Trudi Scheepers, Sandra Nobel en Theo den Hartog,  hebben vandaag een cheque overhandigd gekregen van de provincie Flevoland. De uitreiking vond plaats in Hanneke’s Pluktuin in Biddinghuizen en van het subsidiebedrag van €. 17.540 zullen acht buitenfitness apparaten in een lintopstelling door het dorp worden aangelegd.

De subsidie uit het Fonds Leefbaarheid kon zowel in oktober 2017 als in oktober 2018 aangevraagd worden en is in het leven geroepen om de sociale binding en de economische ontwikkeling op het platteland te stimuleren. Met het platteland word de hele provincie bedoeld met uitzondering  van de bebouwde kom van Almere, Lelystad, Zeewolde, Dronten, Emmeloord en Urk. Bewoners, ondernemers, maatschappelijke organisatie, gemeente en andere overheden die projecten hebben die bij aansluiten bij het doel van het Fonds konden een aanvraag voor subsidie indienen.

Verbinding
Dorpsbelangen Swifterbant wil met dit Fit-Lint verbindingen leggen in het dorp. Acht buitenfitness apparaten, variërend in moeilijkheid en intensiviteit, worden in een lint door het dorp neergezet. Beginnend in de buurt waar de seniorenwoningen moeten komen van het nog te realiseren MFG  en eindigend op de Greente waar de jongeren zich vermaken bij de skatebaan.  Het lint kruist een fietsroute, het bevind zich in de buurt van de winkels en de horeca en er kan uitgerust worden op het solarbankje met het watertappunt naast de bibliotheek.

Dit project zal mede mogelijk gemaakt worden door de gemeente Dronten want de subsidie dekt maar 75% de kosten van het Fit-lint. De overige 25% die nodig is voor het project mocht bestaan uit het (vrijwilligers)werk wat nodig is om dit te realiseren of uit co-financiering.

Maar toen vlak voor het indienen van de subsidieaanvraag bleek dat er toch nog een bedrag te kort kwam van bijna 2500 euro waarvoor Dorpsbelangen Swifterbant geen financiering kon vinden is de gemeente Dronten bijgesprongen.