Contact

Dorpsbelangen Swifterbant
Zuidsingel 61a
8255 CE Swifterbant

Bestuur:
Secretaris                       –  Sandra Nobel         –  secretaris@dorpsbelangenswifterbant.nl
Penningmeester          –  Theo den Hartog –  penningmeester@dorpsbelangenswifterbant.nl
Activiteiten                    –  Sandra Cryns        –  activiteiten@dorpsbelangenswifterbant.nl
Algemeen lid                 –  Petra Indrisie       –  algemeen-lid@dorpsbelangenswifterbant.nl
Ledenadministratie   –  Inge Schaft            –  ledenadministratie@dorpsbelangenswifterbant.nl
Public Relations           –  Co Hermans          –  pr@dorpsbelangenswifterbant.nl
Wijk en buurtbeheer  –  Trudi Scheepers  –  wijkbuurtbeheer@dorpsbelangenswifterbant.nl

Portefeuillehouders:
Sandra Nobel (secretaris a.i.)                –  Zwembad, Fitlint, gemeente
Theo den Hartog (penningmeester)  –  Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
Sandra Cryns                                                –  Evenementen, subsidies
Petra Indrisie                                               –  Windmolens, Multifunctioneel gebied (MFG), 4 mei
Inge Schaft (ledenadministratie)        –  Vliegveld, Fairtrade
Co Hermans                                                  –  Veiligheid, agrarisch dorp, winkelgebied
Trudi Scheepers                                          –  Wijk en buurtbeheer, Woningbouwlocaties, Slooppanden Spelwijk,                                                                                   Jeugd

Dorpsbelangen Swifterbant op Facebook
Swifterbant op de groepspagina Swifterbant
Twitter