Nieuws

Dorpsbelangen Swifterbant organiseert in samenwerking met Flevomeer Bibliotheek een Meet&Greet met verschillende politieke partijen

Dorpsbelangen Swifterbant organiseert in samenwerking met  Flevomeer Bibliotheek een Meet&Greet met verschillende politieke partijen die op de lijst zullen staan voor de gemeenteraadsverkiezingen 2018

Woensdagavond 7 maart, 19.00 – 20.30 uur, Bibliotheek Swifterbant

De burgers van de gemeente Dronten mogen 21 maart een keuze maken uit de vele partijen die dit jaar meedoen. De gemeenteraad bestaat op dit moment uit 27 leden verdeeld over 8 fracties. In de huidige samenstelling is het CDA met 8 zetels de grootste partij. Gevolgd door de VVD met 4 zetels. Om iedereen uit te dagen na te denken over de lokale politiek zijn er vanaf 23 februari een aantal stellingen in de bibliotheek opgehangen waarover de bezoekers door middel van Post Its hun mening kunnen geven. Op 7 maart van 19:00-20:30 uur zijn de politieke partijen aanwezig bij de Meet&Greet in FlevoMeer Bibliotheek Swifterbant. Kom een kop koffie drinken en stel uw vragen of breng uw ideeën in.

De volgende stellingen staan centraal in de bibliotheek:

  • De gemeente moet een sturende rol hebben bij het maken van het bestemmingsplan zodat het centrum levendig blijft.
  • De dorpen moeten verzekerd blijven van voorzieningen.
  • Dronten moet een dementie vriendelijke gemeente worden.
  • Dronten moet zich meer profileren als kenniscentrum op het gebied van agrarische ontwikkeling.

Het Pluspunt te Swifterbant start nieuwe activiteit

 

In februari start bij voldoende deelname, (minimaal 6 personen), een nieuwe activiteit in het Pluspunt. Het is bestemd voor mensen die iets van  klei willen boetseren. Het meedoen is gratis . Allen het materiaal en het eventueel bakken is voor eigen rekening

Na de dag met de diverse workshops in Het Pluspunt kwam de vraag of er niet een activiteit boetseren kon worden gevormd. We hebben daarvoor Mevrouw Baarda en Mevrouw Nooren, die ook de workshop hebben gegeven, bereid gevonden om de leiding daarvan op zich te nemen.

Het wordt een activiteit waar ieder op eigen niveau kan potten bakken of boetseren. Helaas hebben we nu geen mogelijkheid om met de schopstoel te draaien.

Het is de bedoeling dat we dit seizoen vier keer bij elkaar komen nl. op maandagavond om 19.00 uur  op 26 februari en daarna op 12 maart, 26 maart en 9 april.

Aan het meedoen zijn geen kosten verbonden.  Wel worden kosten in rekening gebracht voor het materiaal en voor het eventueel bakken van de producten, c.q. kunstwerken. Voor de eerste keer is er materiaal aanwezig.

U kunt zich opgeven in het Pluspunt . Daar is een lijst aanwezig  op het publicatiebord.

 

Windmolenplan

Het bestuur van Dorpsbelangen Swifterbant vindt het belangrijk dat er zo veel mogelijk gekozen wordt voor milieuvriendelijke energiebronnen.
Windmolens worden dan ook toegejuicht. Tegelijkertijd wil DBS niet dat er op welke manier dan ook hinder ondervonden wordt van windmolens in of rond het dorp Swifterbant en het bos.

In de plannen die nu gepresenteerd zijn door Swifterwint worden 5 windmolens benoemd waarvan DBS verzoekt hiervoor een andere locatie te zoeken, verder van het dorp. Het gaat om de 5 molens, zuidwestelijk van het dorp. Twee van deze molens bevinden zich in het bos, 1 in de lijn er boven en 2 in de lijn er onder.
De kaders die meegegeven zijn voor de plaatsing van windmolens gaan over zicht.

windmolen

Om een rustiger zicht te krijgen en verrommeling van het landschap tegen te gaan is er voor gekozen om windmolens in rechte lijnen te plaatsen en iedere molen moet op een vaste afstand van elkaar geplaatst worden. Tegen gaan van verrommeling is een goed streven, maar het kan niet zo zijn dat zichtlijnen boven woongenot gaan, bestaande natuur aantast of uitbreidingsmogelijkheden van het dorp Swifterbant bemoeilijken.

Laag frequente geluiden (ook minder dan 40 dB) maar ook het constant zien van ronddraaiende beweging kunnen het leefgenot aantasten. Zelfs al hoor je een windmolen niet en ook al heb je geen last van slagschaduw, het zien van deze draaibeweging blijft aandacht vragen en dit kan de gezondheid aantasten.

Ook al worden nieuwe bomen geplaatst op een andere plek, het huidige bos en het daarbij behorende ecosysteem wordt hoe dan ook aangetast bij plaatsing van windmolens in het bos. En dat, terwijl er zo ontzettend veel ruimte, maar relatief weinig bos is in onze provincie.

 Swifterbant wil groeien. Hiervoor zijn diverse locaties aangemerkt als voorkeurslocaties van woningbouw. Enkele van de oostelijke molens staan te dicht bij het dorp en komen zo in het gebied van een van deze voorkeurslocaties.

Tijdens de presentatieavond van Swifterwint werd duidelijk dat alle huidige molens in ons deel van de provincie zullen verdwijnen en vervangen worden voor nieuwe, grotere molens welke geplaatst worden in lange lijnen.

Voor de vijf molens waarvan DBS een andere locatie wil zien, is ruimte genoeg in westelijke richting. Een van de lijnen daar wordt in het geheel niet herplaatst. Dit zou een prima plek zijn om daar toch deze molens te plaatsen.
De afstand tot bewoonde gebieden is groot. De vijf molens kunnen ook daar in een rechte lijn met vaste onderliggende afstanden geplaatst worden. Er zullen geen dorpsbewoners last van hebben, er hoeft geen bestaande natuur voor te verdwijnen en geen enkele kern zal geblokkeerd worden in mogelijke uitbreiding in de toekomst.

Sluiting geldautomaat RABO bank in Swifterbant

 

Het plotseling sluiten van de Geldautomaat heeft veel mensen in het dorp onaangenaam verrast. 
Dorpsbelangen heeft gelijk contact opgenomen met de Rabobank. 
De bank wilde graag een gesprek met ons. Dit gesprek heeft direct op woensdag 24 januari plaats gevonden.
De medewerker van de bank maakte als eerste excuses voor deze plotselinge sluiting.

Pinautomaat Rabobank Noordsingel 52

Maar door een acute dreiging van een overval had Geldservice Nederland besloten deze automaat niet meer te bedienen. Door deze dreiging achtte de bank de locatie ook voor haar klanten niet meer veilig en heeft daarom de automaat omgaand afgesloten. De bank heeft in het gesprek diverse alternatieve aangedragen zoals: de Rabo Geld Express.  Met deze service kunnen rekeninghouders van de Rabo bank geld thuis laten bezorgen tegen een gering bedrag. Deze bezorgservice is alleen overdag mogelijk.

Ook is de bank bereid om problemen voor haar senioren klanten in een één op één gesprek te behandelen en samen op zoek te gaan naar een passende oplossing.
Dus neem contact op met een medewerker van de service afdeling van de Rabobank.

Gelukkig is het aantal transacties die na sluitingstijd van de winkels plaats vinden niet erg groot.
Volgens opgave van de bank is dit niet meer dan 6 transacties per dag.

Het belangrijkste nieuws uit dit gesprek is: contant geld blijft toegankelijk, veilig en beschikbaar in Swifterbant.

 De bank meldt dat er eind 2017 een landelijke samenverwerkings

Verwijzing pinautomaat
Albert Heijn Poort 10

0vereenkomst is getekend met ABN Amro, ING, Rabobank en Geldservice Nederland die voorziet in een gezamenlijk netwerk van geldautomaten.

De samenwerking moet ervoor zorgen dat contant geld op lange termijn toegankelijk, beschikbaar en veilig in gebruik blijft.

Het uitrollen van dit netwerk moet uiterlijk 31.12. 2020 landelijk gereed zijn.

 De bank heeft dorpsbelangen verzekerd, dat Swifterbant wat hun betreft bovenaan het lijstje zal staan, maar geeft ook aan dat haar invloed hierop klein is. Bij de uitrol van de nieuwe geldautomaten en eventuele ontwikkelingen zal de bank informatie delen met Dorpsbelangen. Zoals het nu lijkt worden dit jaar de onderhuidse systemen van de drie grootbanken ABN, ING en Rabo aan elkaar gekoppeld. Daarmee worden de huidige functionaliteiten (saldo informatie, geen beperkingen in opnamebedragen) gelijkgetrokken.

Voor de volledigheid plaatsen wij de officiële verklaring van de bank over de ontstane situatie

Het bestuur Dorpsbelangen Swifterbant

Sluiting geldautomaat Swifterbant

De geldautomaat aan de Noordsingel 52 in Swifterbant voldoet helaas niet meer aan de meest recente veiligheidseisen. Daarom heeft Rabobank besloten de geldautomaat per direct te sluiten.

Rabobank werkt samen met ABN Amro, ING en Geldservice Nederland aan een plan om de geldautomaten in Nederland onder te brengen bij een gezamenlijke partner. In afwachting van deze ontwikkelingen is besloten deze geldautomaat op dit moment niet aan te passen aan de benodigde veiligheidseisen.  Uitgangspunt is om contant geld toegankelijk, beschikbaar, veilig en betaalbaar te houden in tijden van afnemend gebruik en toenemend geweld tegen geldautomaten

Alternatieven
Klanten kunnen gebruik maken van de instore geldautomaat van de ING in het filiaal van de Albert Hein De Poort in Swifterbant. De geldautomaten van Rabobank in Dronten zijn 24 uur per bereikbaar. ‘Wij realiseren ons dat hierdoor voor sommige mensen problemen kunnen ontstaan. Uiteraard denken wij graag mee om te komen tot passende maatwerk oplossingen’. aldus Inge Zwijnenberg, directievoorzitter. ‘Wij vragen mensen die tegen problemen aanlopen contact met ons op te nemen.’  Voor meer informatie www.rabobank.nl/flevoland.

Oprechte deelneming

Het verschrikkelijke nieuws van het vuurwerkongeluk is bij de inwoners van Swifterbant hard aangekomen en heeft een diepe indruk achtergelaten

Wij wensen zijn vrouw en kinderen, familie en vrienden heel veel sterkte bij het verwerken dit grote verlies.

Dorpsbelangen Swifterbant

Dorpsbelangen sluit aan bij het wijknetwerk van Swifterbant

Elke dinsdag zijn medewerkers van MD, OFW, de Meerpaal Welzijn en Matchpoint Meerpaal, de wijkagent, de wijkverpleegkundige van Coloriet en consulenten/gidsen van de gemeente Dronten aanwezig in de Steiger waar zij van 13.00 tot 14.00 klaar zitten voor het beantwoorden van allerhande vragen.

Elke eerste dinsdag van de maand zal ook een van de bestuursleden van  Dorpsbelangen Swifterbant aansluiten bij dit spreekuur.

Hier kunt u terecht met vragen, tips of opmerkingen over zaken die zich afspelen in en om ons dorp.

Wij wensen alle bewoners van Swifterbant een mooi en gezond 2018

 

Bezoek van de gemeente Dronten aan de bewoners van De Spelwijk

Om 13.00 verzamelde de bewoners zich in De Steiger.

Wethouder Peter van Bergen heette iedereen welkom en legde in het kort uit waarom de gemeente dit bezoek georganiseerd heeft en wat de bedoeling is van deze ontmoeting.
Alle betrokken instanties werden voorgesteld door de gemeente mede werkster Mirjan Spruijt. Zij heeft deze middag georganiseerd en vertelde wat haar functie is bij de gemeente nl.: voorbereidend beleidsmedewerker gebiedsgerichtwerken bij de gemeente Dronten

Na het genoot van een kopje koffie ging de groep op pad in de buurt.

Spelwijk

Allereerst vertelde Edwin  de Ruigh van de Politie Dronten wat de politie kan betekenen voor de bewoners. Een van zijn adviezen is bel altijd 112 als je iets ziet waarvan je denkt, dit klopt niet.  Wat doet die persoon of auto hier?

Ook vertelde hij dat bij onvrede over buurtzaken, zoals overlast, meldt dit bij de wijkagent Gerrit de Ruiter (afwezig wegens ziekte) voordat de zaken uit de hand gaan lopen en er een emotionele situatie ontstaat, welke altijd een stuk moeilijker is  om op te lossen.

Hierna kwam Dick van de Graaf aan het woord terwijl de wandeling verder ging door de wijk. Dick van de Graaf is verantwoordelijk voor het groen beheer van de gemeente. Hij vertelde hoe dit georganiseerd is door de gemeente en met welke bedrijven dit wordt uitgevoerd. 
Maar ook was zijn verzoek om samen met de buurt de groen voorzieningen in stand te houden of te verfraaien.

Hij gaf 2 voorbeelden.
 Voorbeeld 1:  Zoals in de afgelopen herfstperiode was er erg veel afvalblad op straat. Om dit allemaal in je eigen GFT bak te storten is geen optie, maar je kunt een bladeren korf voor in de wijk/straat aanvragen. Deze wordt dan regelmatig geleegd. 
Voorbeeld 2: Een perk met bomen, die vol staat met brandnetels, meldt dit zodat deze worden verwijderd. Maar je kunt ook voorstellen om er een bloemen perk aan te leggen, maar die moet dan wel door de buurt bewoners  zelf worden onderhouden.

Mirjan Spruijt vertelde ook dat elke buurt per jaar € 500,– subsidie kan aanvragen om gezamenlijke buurt activiteiten te organiseren.  Bijvoorbeeld met de buurt bloembakken maken, om de lantarenpalen te verfraaien. Op de site van de gemeente staat hoe je dit aan kunt vragen. 

De wandeling ging verder en men kwam aan bij de grens tussen de woonwijk Spelwijk en het industrieterrein Spelwijk.
Uiteraard werd de wethouder gevraagd naar een oplossing van het sloop probleem van de oude panden met asbest. De wethouder beloofde er nogmaals naar dit probleem te gaan kijken en of er in de sloopvergunning een mogelijkheid zit om de sloop te bespoedigen.

Maar het mooie nieuws kwam van Henk Kos van de woningbouw vereniging OFW. Hij vertelde dat de huizen in de wijk gerenoveerd zullen worden in 2018, precieze aanvang is nog niet bekend. Maar dit bericht werd uiteraard met grote instemming ontvangen. 
Wat er precies wordt vervangen en opgeknapt zal nader worden bekend gemaakt door OFW.

Aangekomen bij een stukje open terrein tussen de Kruisboog en Voetboog werden de mensen verrast met een prachtig buurt initiatief. Hier willen de dames Bianca Bron en Iris Deckers een fruittuin realiseren.  Graag roepen zij de hulp in van buurtbewoners maar ook van alle overige dorpsbewoners. Wie hier meer weten van dit plan, neem dan contact op met de dames via : fruitboog@gmail.com.

Als laatste kwam aan het woord Marion Driesman van de Meerpaal. Zij wilde graag alle bewoners van Swifterbant actief met elkaar in contact brengen.

Spelwijk

Voor het organiseren van diverse activiteiten: jeugd spelen, sociale contacten met ouderen, hobby’s etc. etc. Dit is nu al mogelijk maar dit is digitaal. maar veel ouderen hebben geen computer. Daarom is het goed dat er een centraal meldpunt komt, waar mensen aan kunnen geven wat ze nodig hebben of wat ze aan kunnen bieden.

Er is iedere dinsdagmiddag van 13.00 tot 14.00 een inloopspreekuur in De Steiger.

Dit wijknetwerk bestaat uit MDF maatschappelijk werk,  OFW, Meerpaal Welzijn, de wijkagent, wijkverpleegkundige van Coloriet en consulenten van de Gemeente Dronten.

De middag werd afgesloten met koffie/thee en koek. 
Mirjan Spruijt had mooie kaarten, waar mensen hun tips of ideeën op konden schrijven.
Dorpsbelangen Swifterbant vond dit een super goed initiatief. 
De aanwezige bewoners stelden deze wandeling op prijs.

Het Bestuur Dorpsbelangen Swifterbant

 

 

 

Chill plaats voor de jeugd van Swifterbant

Woensdag 27 november ging de gemeente Dronten in gesprek met de jeugd van Swifterbant over de mogelijkheden van een eigen Chill plaats.

Omdat in overleg met de wethouder ook Dorpsbelangen Swifterbant mee zou denken over de mogelijkheden, was een van de bestuursleden die avond dan ook van de partij. Maar tot haar verbazing bleek zij niet welkom. De organisatoren wilden een spontane inloop, uitsluitend voor de jeugd zelf. Bijzonder jammer, want ook de belangenvereniging is in contact met verschillende jongeren en had dan ook graag aanwezig geweest.

Het bestuur zal dan ook om opheldering vragen en wil graag een verslag ontvangen van hetgeen op deze inloopavond naar voren is gebracht.

Het Bestuur DBS

Sloop panden op het industrieterrein Spelwijk!

Omdat er veel onrust is in het dorp over de sloop van een aantal industriepanden op het industrieterrein De Spelwijk, heeft Dorpsbelangen al een aantal malen aan de gemeente gevraagd hier actie op te nemen.
Op woensdag 15 november is er in overleg met de Gemeente opnieuw om een update gevraagd.

De update die gemeente Dorpsbelangen heeft gegeven is als volgt:
Het puin opruimen en sloop in de Spelwijk is besproken door Nico Verlaan met de eigenaar van het panden welke gesloopt worden. De startdatum van sloop kan opgelegd worden, maar het tempo waarin een gebouw gesloopt wordt niet. Er is geconstateerd dat de eigenaar maandag 13 november de sloopwerkzaamheden heeft hervat. I.v.m. het aanwezige asbest controleert OFGV dagelijks op het naleven van de regels.

Tijdens het overleg met de gemeente kwam ook een mail te sprake, welke was gestuurd aan Dorpsbelangen Swifterbant .

De inhoud van de mail was: Er zijn kinderen die op het puin en in de panden spelen. Er zijn wel hekken om het terrein gezet maar hier gaat de jeugd heel gemakkelijk tussendoor. Een van de jongeren is ernstig ten val gekomen en met botbreuken in het ziekenhuis terecht gekomen.

Dorpsbelangen heeft toegezegd om  samen met de omwonenden de voortgang nauwlettend in de gaten te houden.

Het bestuur Dorpsbelangen Swifterbant

Stand op 18 november 2017
Stand op 1 december 2017