Nieuws

Afscheid van wijkagent Gerrit de Ruiter

Op 19 maart jl. hebben diverse vertegenwoordigers van diverse organisaties in de gemeente Dronten, waaronder Dorpsbelangen Swifterbant, afscheid genomen van wijkagent Gerrit de Ruiter die met pensioen gaat.

Gerrit de Ruiter is 19 jaar wijkagent in de gemeente Dronten geweest.

Wij wensen Gerrit de Ruiter nog veel mooie en gezonde jaren toe.

Uitnodiging algemene ledenvergadering Dorpsbelangen Swifterbant

Op 12 maart a.s. organiseert het bestuur van de Algemene Vereniging van Dorpsbelangen de jaarlijkse ledenvergadering. Deze vindt plaats in De Hoeksteen in Swifterbant.
Op de agenda de resultaten van de vereniging die in 2018 behaald zijn, maar ook de onderwerpen die in 2018 behandeld zijn, zoals het MFC en de zorgen omtrent het winkelgebied in het dorp. Tevens worden de resultaten en activiteiten van De Klokbeker besproken.

Ook wordt er vooruitgeblikt naar de plannen voor dit jaar. Zo is pas geleden bekend geworden dat de subsidiëring voor het Fit-Lint toegekend is en dit mooie initiatief dus gerealiseerd kan worden in 2019. Er staan weer diverse activiteiten voor 2019 op de planning, georganiseerd door De Klokbeker, waaronder de praalwagenoptocht met Koningsdag. Een oude traditie die in ere hersteld wordt.

Alle leden en inwoners van Swifterbant zijn van harte uitgenodigd voor de bijeenkomst. De inloop is vanaf 19:30. De plaatselijke schilderclub zorgt voor de creatieve omlijsting in de vorm van een expositie van hun werken. De vergadering duurt tot ca. 22:00, waarna er ruimte is om verder te kijken naar de kunstwerken en na te praten aan de bar.

De complete agenda en de jaarstukken kunt u inzien door op onderstaande documenten te klikken:
– Agenda Algemene Ledenvergadering
– Notulen ALV gehouden 9-10-2018
Jaarverslag 2018
Jaarverslag De Klokbeker 2018
Stichting Klokbeker jaarrekening 2018

Fonds Leefbaarheid Subside provincie Flevoland

Drie bestuursleden van Dorpsbelangen Swifterbant, Trudi Scheepers, Sandra Nobel en Theo den Hartog,  hebben vandaag een cheque overhandigd gekregen van de provincie Flevoland. De uitreiking vond plaats in Hanneke’s Pluktuin in Biddinghuizen en van het subsidiebedrag van €. 17.540 zullen acht buitenfitness apparaten in een lintopstelling door het dorp worden aangelegd.

De subsidie uit het Fonds Leefbaarheid kon zowel in oktober 2017 als in oktober 2018 aangevraagd worden en is in het leven geroepen om de sociale binding en de economische ontwikkeling op het platteland te stimuleren. Met het platteland word de hele provincie bedoeld met uitzondering  van de bebouwde kom van Almere, Lelystad, Zeewolde, Dronten, Emmeloord en Urk. Bewoners, ondernemers, maatschappelijke organisatie, gemeente en andere overheden die projecten hebben die bij aansluiten bij het doel van het Fonds konden een aanvraag voor subsidie indienen.

Verbinding
Dorpsbelangen Swifterbant wil met dit Fit-Lint verbindingen leggen in het dorp. Acht buitenfitness apparaten, variërend in moeilijkheid en intensiviteit, worden in een lint door het dorp neergezet. Beginnend in de buurt waar de seniorenwoningen moeten komen van het nog te realiseren MFG  en eindigend op de Greente waar de jongeren zich vermaken bij de skatebaan.  Het lint kruist een fietsroute, het bevind zich in de buurt van de winkels en de horeca en er kan uitgerust worden op het solarbankje met het watertappunt naast de bibliotheek.

Dit project zal mede mogelijk gemaakt worden door de gemeente Dronten want de subsidie dekt maar 75% de kosten van het Fit-lint. De overige 25% die nodig is voor het project mocht bestaan uit het (vrijwilligers)werk wat nodig is om dit te realiseren of uit co-financiering.

Maar toen vlak voor het indienen van de subsidieaanvraag bleek dat er toch nog een bedrag te kort kwam van bijna 2500 euro waarvoor Dorpsbelangen Swifterbant geen financiering kon vinden is de gemeente Dronten bijgesprongen.

Algemene Ledenvergadering Dorpsbelangen Swifterbant met creatieve omlijsting

Dinsdagavond 12 maart organiseert het bestuur van de Algemene Vereniging van Dorpsbelangen Swifterbant de algemene ledenvergadering. Deze vindt plaats in kerkcentrum De Hoeksteen. Het bestuur nodigt alle leden van de vereniging hiervoor van harte uit.

Op de agenda staan de onderwerpen die het afgelopen jaar een grote rol gespeeld hebben in de activiteiten van de vereniging, alsmede het jaarverslag en een blik op de toekomst.

De complete agenda volgt nog en wordt ook gepubliceerd op de website van Dorpsbelangen: www.dorpsbelangenswifterbant.nl

De vergadering start om 20:00, inloop is vanaf 19:30.

2019 staat volgens het bestuur in het thema ‘Verbinden’ en in dat kader houdt de schilderclub van Swifterbant een expositie van diverse kunstwerken die cursisten gemaakt hebben. De schilderclub tracht het schilderen op authentieke wijze over te brengen op hun cursisten en toont het resultaat hiervan graag aan de leden van Dorpsbelangen tijdens de jaarvergadering.

Een creatieve omlijsting dus voor deze avond!

Dorpsbelangen Swifterbant geeft strijd tegen windmolens nog niet op

In de week van 19 november hield Dorpsbelangen Swifterbant een enquête onder de inwoners van Swifterbant om hun mening te peilen ten aanzien van het wel of niet aantekenen van beroep tegen windmolens nabij Swifterbant.

In mei van dit jaar verzamelde Dorpsbelangen al krap 800 handtekeningen in een petitie tegen windmolens in het dorp. Het onderwerp is tevens toen besproken in de ledenvergadering.

De molens zijn onderdeel van Windplan Blauw, een initiatief van SwifterWint en de Nuon om de huidige windmolens in het buitengebied van Swifterbant te saneren en te vervangen door nieuwe molens, met als doel met minder molens meer capaciteit te behalen om groene energie op te wekken.

Inmiddels heeft Windplan Blauw haar plannen om vijf molens in het bos en tegen de rand van de bebouwde kom van Swifterbant te plaatsen, gewijzigd. De molens worden naar eigen zeggen 80 meter verplaatst en komen daardoor niet meer in het bos en tegen de rand van de bebouwde kom aan.

Om de effecten van deze nieuwe molenlocaties op het dorp te achterhalen en om de vraag te beantwoorden of en in welke mate inwoners van het dorp nog overlast van deze molens zouden kunnen ervaren, heeft Dorpsbelangen Swifterbant de mogelijkheid om beroep aan te tekenen tegen deze locaties en zodoende een aanvulling op de huidige Milieu Effect Rapportage (MER) aan te vragen. Deze aanvulling zou antwoord moeten geven op de vraag welke effecten de molens op de bebouwde kom van Swifterbant hebben.

Omdat Dorpsbelangen Swifterbant een belangenvereniging is die de belangen van de inwoners van Swifterbant behartigt, heeft het bestuur opnieuw de mening van de Swifterbanters gevraagd.

Uit de enquête, waar ruim 300 inwoners op gereageerd hebben, blijkt dat een kleine meerderheid van 56% achter het initiatief staat om een aanvulling op de MER aan te vragen.

Dit is voor het bestuur voldoende om beroep in te dienen met als doel het aanvragen van een aanvulling op de MER.

Het bestuur benadrukt dat de vereniging niet tegen windmolens is, maar alleen duidelijk wil krijgen wat de effecten op het dorp zullen zijn. Met de enquête hebben inwoners de ruimte gekregen om hierover hun mening te delen. Het bestuur is blij met de respons en blijft de inwoners informeren over het verdere verloop van de procedure.

Sinterklaas reist vanuit Zaanstad meteen door naar Swifterbant (31 foto’s)

Sinterklaas is na de intocht in Zaanstad meteen doorgereisd naar Swifterbant. Daar werd hij door vele tientallen kinderen en hun ouders onthaald bij het winkelcentrum. De goedheiligman werd namens het dorp verwelkomd door Joop Overvest.
Om het volledige artikel in De Drontenaar te lezen en de foto’s te bekijken klikt u hier.