Nieuws

Dorpsbelangen Swifterbant nodigt op 23 september de buren uit

Dorpsbelangen Swifterbant nodigt op 23 september zijn buren uit.
Burendag leek Dorpsbelangen een mooie dag om weer eens in contact te komen met alle mensen en organisaties die een rol spelen in het dagelijks leven van Swifterbant.

Daarom zijn alle vrijwilligers van het dorp, winkeliers en hun medewerkers, medewerkers van de bibliotheek, gezondheidscentrum en tandartspraktijk, leden van de kerken en sportclubs, collectanten, jongeren, ouderen en buren uitgenodigd om op 23 september van 14.00u tot 16.00u bij ons op de koffie te komen. En natuurlijk ook alle Leden van Dorpsbelangen zelf.

Naast een kopje koffie en een goed gesprek is er ook nog een gratis aardigheidje voor de leden, als dank voor hun jarenlange steun aan onze vereniging.
Dus kom allemaal op 23 september van 14.00 tot 16.00 dan kun je gelijk kennis maken met de nieuwe kandidaat leden.
Ook is er gelegenheid om iets te schrijven in het grote wensen boek
Locatie winkelcentrum Swifterbant aan de Zuidsingel.

Wandeling in en om Biddinghuizen.

Op vrijdag 10 maart heeft Het Pluspunt uit Swifterbant een wandeling gemaakt in en om Biddinghuizen. We hebben genoten van een deel van de beeldenroute in het dorp en van de parkachtige inrichting van het groen om het dorp. Daarbij is de begeleiding van mevrouw Schrijer van groot belang geweest. Daardoor hebben we veel meer gezien dan alleen enkele beelden en bomen.

We kwamen in Biddinghuizen aan bij een van de oudste gebouwtjes van het dorp: een trafohuisje. Het werd gebouwd in 1963 en door de kunstenaar Josum Walstra beschilderd in 1978. De kunstenaar heeft duidelijk met de decoratie een relatie willen leggen met de polder. Het staat voor Het Koetshuis. Waar onze wandeling begon.                      

Van daar liepen we om het Koetshuis heen. Aan de zijkant staat in het gazon het beeld Spelende Kinderen uit het jaar 1965 van Derk Holman. Het heeft op een schoolplein gestaan als speelobject. Daar was het niet tegen bestand. Het beeld heeft een zachte kern met eromheen een kunsthars. Het is gerestaureerd en voor de school neer gezet. In 2014 is het bij het Koetshuis geplaatst zodat iedere voorbijganger er van kan genieten.

We lopen tussen de huizen door richting het kanaal. We zien hoe de huizendoor het gebruik van verschillende kleuren steen een mooi geheel vormen. Even verderop zien we een beeldje. Het Boomvrouwtje van Ybe van der Wielen, geplaatst in 1970. Het beeld is uit harde Franse kalksteen gehakt. Het verbeeldt een sterke vrouw die als een boom geworteld is in de grond van de polder.

We lopen verder en komen bij het kanaal. Het is erg breed omdat schepen hier moesten kunnen draaien. De kade is strak afgewerkt en de architecten hebben hun best gedaan er een dorpsaanzicht te creëren. Zo ontstaat een mooi geheel zowel vanuit het dorp als vanaf de doorgaande weg Dronten Harderwijk. Het gebouw Almeria staat als een wachter in dit hele plaatje. Daar begint ook het parkachtige groen gebied aan de buitenkant van het dorp.

Dan komen we bij het gedeelte natuur. We lopen op een pad met bomen en gazon. Onder de bomen zien we de eerste groene voorjaarsplanten, o.a. daslook, een uiachtige ook in de smaak van de bladeren. We zien bomen in bloei staan. Der eerste is de Abeel. We kennen de sliertjes van de hazelaar . Ook de Abeel heeft zulke maar dan in rood. In het gazon zien we het volgende beeld: Dr kunstenaar. Het is een bronzen beeld gemaakt door Nel van Lith en geplaatst in 2002. Het beeld is een uitdrukking van genegenheid, verantwoordelijkheid en tioewijding. De kom in de handen van xde gebogen figuur heeft op de bodem een gezicht. De kunstenaar kijkt met aandacht. De licht gebogen houding drukt toewijding uit. Het is een abstract beeld met gladde zachte lijnen en vormen.

Wij lopen verder. We zien de hazelaar in voorjaarstooi. De mannelijke bloemen kennen we allen. De vrouwelijke, kleine rode puntjes op de tak, zien we nu ook. We zien het eerste blad van de vlier. En we zien korstmossen. Mevrouw Schrijer vertelt wat dat voor verschijnsel is. We lopen verder en komen langs het dierenparkje en de scouting. Dan wordt het wat meer bosachtig. We zien meer tekens van het voorjaar : bloei van de groene kornoelje, enkele vroege paddenstoelen. We horen verschillende vogels. Speciaal is dat de specht zich laat horen. Ook de zanglijster geeft acte de presence.

Verderop in het bos zien we tekenen van bosvarkens. Omdat deze naam niet algemeen gebruikt wordt en bekend is , legt mevrouw Schrijer uit dat deze op twee benen lopen en her en der in het bos rommel achter laten. We zagen zowaar een geel van het rood pingpong balletje liggen. Dat bleek echter de zeer zeldzame rode kelkzwam te zijn. Hier in Flevoland komt hij voor en verder in Nederland zijn er nog twee plaatsen. Dan komen we langzaamaan weer in het dorp.We zien de ruimte overal en we horen het verhaal over de vier flats , die een groot vierkant vormen waar het dorp door gemarkeerd wordt vanuit de lucht. Ook de kerk De Voorhof, is een kenmerkend gebouw aan de ingang van het dorp. Op de hoek van de straat bij het winkelcentrum zien we nog een beeld staan uit 1987 van Francien Valk. Het verbeeld een vrouw die een kind tegen zich aan houdt. Ze heeft haar blik gericht op de weidse vlakte en haar armen beschermend om het kind gehouden.

We zijn dan terug bij het Koetshuis. We genieten daar van een lekkere kop koffie waarna we weer huiswaarts keren.

We hebben genoten van een heerlijke wandeling en het voorjaar ervaren. Dat is zeker door de inzet van Mevrouw Schrijer, waarvoor hartelijk dank.

Klokbeker volledig nieuw bestuur

De Klokbeker is de evenementenstichting van Swifterbant. Werkgroepen organiseren fantastische feesten, evenementen en activiteiten. De stichting financiert deze (deels) en zorgt voor een goede afstemming. Daarnaast beschikken zij over vele materialen, vrijwilligers, verkeersbegeleiders en kennis over bijv. vergunningen en dekking van een evenement.

De nieuwe bestuursleden hebben ervaring in de de organisatie en zijn echte Swifterbanters. Dennis van der Zee, Gerhardus de Vries, Marian Huizing, Berrie Huizing en Vincent Speur zijn de bestuursleden en Dorpsbelangen wenst hen veel succes en vooral plezier in hun nieuwe functies. 

Hoe staat het er voor met het MFG Swifterbant?

Oeverwal

 

Zoals u vermoedelijk wel weet zijn wij als stichting de Oeverwal samen met de beide kerken al langere tijd bezig met het mogelijk maken van nieuwe accommodaties op de plaats van de Hoeksteen. Het plan bestaat uit een Multi Functioneel Centrum (MFC) waarin vele activiteiten worden ondergebracht die nu nog in het Pluspunt, de Bibliotheek en de Hoeksteen plaats vinden. Verder bestaat het uit koop- en huurwoningen.

Aanbesteden
Financiering voor het MFC was al langere tijd rond. Voor de koopwoningen was een projectontwikkelaar/bouwer gevonden. Alleen de financiering van de sociale huurwoningen moest nog worden geregeld. Dit is in mei dit jaar gebeurd. Toen besloot de gemeenteraad van Dronten om 5 miljoen euro beschikbaar te stellen voor sociale woningbouw te Swifterbant. Het plan kon daarmee doorgang vinden met één extra voorwaarde: Het plan moest in zijn geheel aanbesteed worden.

Eind augustus is een adviesbureau geselecteerd. Dat bureau gaat ondersteunen bij de voorbereidingen voor de aanbesteding. Het bestuur van Stichting de Oeverwal is intensief betrokken geweest bij de selectie. Inmiddels hebben de eerste gesprekken over de te volgen werkwijze plaatsgevonden. In het eerste kwartaal van 2017 moet er een overeenkomst met een ontwikkelaar/aannemer liggen.

Eisen en wensen
In aanloop naar de aanbesteding worden de toekomstige eigenaren van de onderdelen van het MFG intensief betrokken. Het gaat hierbij om de gemeente, de kerken en de Oeverwal.
Het is inmiddels ruim 3 jaar geleden dat een globaal programma van eisen werd opgesteld. De ontwikkelingen hebben niet stil gestaan en ook inzichten kunnen zijn veranderd. Daarom worden de toekomstige huurders en gebruikers de komende weken door De Oeverwal benaderd om hun gebruikerseisen- en wensen (nogmaals) te formuleren. De Meerpaal zullen wij om informatie vragen over hun (welzijns-) activiteiten.

Staat u op de gebruikerslijst?
De Oeverwal heeft een lijst van toekomstige gebruikers, maar is die volledig? Daarom vragen wij u, wanneer u half oktober nog niets van de Oeverwal gehoord heeft, contact op te nemen met de secretaris van de Oeverwal, de heer Bax (secretaris@stichtingdeoeverwal.nl).

 

 

Opening seizoen Pluspunt

Opening Nieuwe seizoen

pluspuntPluspunt Swifterbant houdt een startdag op 23 september 2016
In het Pluspunt
Voor alle belangstellenden
Het begint om 14.00 uur
In de middag draaien we een film
Daarna gaan we gourmetten.
Kosten € 11,50 per persoon
Zaal open om 13.30 uur

Vooraf inschrijven in het Pluspunt op de lijst is noodzakelijk
Volledig programma klik hier

 

 

Gemeente verwacht in 2018 te starten met bouw MFC Swifterbant

Gemeente verwacht in 2018 te starten met bouw MFC Swifterbant

De hele gemeenteraad stemde voor het MFC-voorstel. Foto: ©maartenheijenk.nl

SWIFTERBANT – De gemeente Dronten heeft een begin gemaakt met de voorbereiding voor de aanbesteding van het Multifunctioneel Centrum (MFC) Swifterbant: ,,Naar verwachting is er begin 2017 een partij voortgekomen uit de aanbestedingsprocedure en kan er in 2018 gestart worden met de bouw.”

Behalve de multifunctionele ruimten krijgt het MFC een kerkgebouw, 30 sociale huurwoningen en 15 koopappartementen. De gemeenteraad heeft in mei het licht op groen gezet voor de investering van 5,1 miljoen euro. Omdat OFW de huurwoningen niet wil bouwen en exploiteren en er ook geen andere partij gevonden werd, besloot de raad dat de gemeente dit zelf gaat doen.

Openbare aanbesteding

De gemeente en stichting De Oeverwal uit Swifterbant wilden het complex laten bouwen door aannemer Bramer uit Vriezenveen. De gemeenteraad koos echter voor openbare aanbesteding, ondanks de mededeling van wethouder Peter van Bergen dat dit een tijdverlies van 6 tot 9 maanden betekent.

Inmiddels meldt de gemeente dat dit jaar de Europese aanbestedingsprocedure van start gaat. Voor het opzetten en begeleiden van die procedure zijn drie bureaus benaderd.

Voortvarend

,,Ik ben blij dat we snel invulling kunnen geven aan dit besluit van de raad. We zijn voortvarend op weg en ik zie het proces vol vertrouwen tegemoet”, aldus wethouder Van Bergen.

Ook De Oeverwal is tevreden. ,,Het vervolg op het besluit is snel opgepakt, de communicatie is goed en we worden er volledig bij betrokken”, geeft voorzitter Terpstra aan.

Raad geeft groen licht MFC en zorgt voor vertraging

Tegelijkertijd besloot de raad, eveneens unaniem, af te zien van gunning van de bouw aan aannemer en projectontwikkelaar Bramer uit Vriezenveen. Op initiatief van CDA, VVD en SP koos de raad voor een openbare aanbesteding. De initiatiefnemers verkozen daarmee een transparante besluitvorming boven snelheid.

Volgens wethouder Peter van Bergen levert dit een vertraging van 6 tot 9 maanden op. De raad nam dit voor lief. De wethouder verwacht niet dat de keuze van de raad gevolgen heeft voor de prijs.

Bron: DeDrontenaar

MFC ACTIE

       BELANGRIJK – BELANGRIJK – BELANGRIJK – BELANGRIJK – BELANGRIJK – BELANGRIJK – 

 

Beste dorpsgenoten, 

 

Zoals u uit de krant en via andere media heeft kunnen vernemen is komende donderdag een belangrijk moment voor Swifterbant. De gemeenteraad moet gaan stemmen over de toekomst van het MFC. 

 

Zoals u eerder heeft kunnen vernemen heeft de Stichting de Oeverwal zich tot doel gesteld een complex (MFC) te realiseren waarin alle dorpsactiviteiten plaatsvinden én waarin ouderen en mensen met een beperking kunnen wonen, zorg krijgen en activiteiten aangeboden/georganiseerd worden. Hierdoor kan het huidige voorzieningenniveau in stand blijven, ingespeeld worden op maatschappelijke ontwikkelingen (o.a. langer thuis blijven wonen bij ouder worden) en blijft het dorp leefbaar. 

 

Om dit te realiseren heeft het college van B&W een voorstel aan de raad gedaan om in te stemmen met een investering in 30 sociale huurwoningen. B&W heeft in overleg met de Oeverwal gekozen voor een directe gunning aan de bouwcombinatie Bramer-Woonconcept Nederland. Als dit is goedgekeurd is de laatste hobbel genomen en is er na vier jaar werk een stevig fundament ontstaan, een integraal geheel waarin alle partijen zich goed kunnen vinden en de meerwaarde zien. 

 

Het lijkt er op dat de raad is in principe akkoord is met het voorstel echter in plaats van een directe gunning wil men een openbare aanbesteding. Dit is iets wat de Oeverwal ook altijd heeft voorgestaan, echter op dit moment vinden wij dat niet verstanding. Openbare aanbesteding leidt in het gunstigste geval tot een vertraging van 1 tot 2 jaar en in het ergste geval gaat het geheel niet meer door. Dit omdat de huidige toezeggingen niet gestand gedaan kunnen worden vanwege prijsontwikkelingen of andere inzichten van nieuwe partijen. Als Oeverwal vinden wij dit risico te groot. 

 

Wij roepen u daarom allemaal op om donderdag 26 mei om 19:30 uur tijdens de raadsvergadering aanwezig te zijn. De belangen zijn groot. Laat alstublieft uw betrokkenheid zien. Komt allen!

 

Namens de Oeverwal, 

 

J. Terpstra, voorzitter

I. Mastenbroek vice voorzitter

J. Bax, secretaris

J.C. Musters, penningmeester

G.T. Kamminga lid

A.R.H. Stoevelaar lid

T. Krist lid

P.C. Franken lid