Nieuws

Vier organisaties fleuren samen winkelstraat Swifterbant op: „Maakt het gezellig”

Dorpsbelangen Swifterbant was zaterdag 22 september actief in en rond het winkelcentrum in het dorp. Aan de negen lantaarnpalen rond de winkelstraat werden ‘hanging baskets’ aangebracht. Vrijwilligers zorgden ervoor dat die plantenbakken werden gevuld.
Om het volledige artikel in De Drontenaar te lezen klikt u hier.

Op de koffie bij Dorpsbelangen

Het bestuur van Dorpsbelangen Swifterbant nodigt zaterdag 22 september alle dorpsbewoners weer uit op de koffie. We hebben een leuk programma. Van 14.00 tot 16.00 kunt u ons vinden op de hoek van de winkelstraat (naast Primera, tegenover de bieb). Kom gezellig langs, drink een kopje koffie mee, praat mee en doe mee. We gaan hangingbaskets vullen die we ophangen aan de lantaarnpalen rond de winkels. Verder zal het drinkwaterpunt en wifibankje “geopend” worden door de wethouders.
Speciaal voor onze leden staat er ook nog een klein cadeautje klaar. Maar op = op, dus wees op tijd.

Initiatiefnemers openen zaterdag drinkwaterpunt en wifibankje naast de bibliotheek in Swifterbant

Dorpsbelangen Swifterbant schenkt zaterdagmiddag 22 september bij het winkelcentrum koffie en thee aan alle inwoners van het dorp ter gelegenheid van Nationale Burendag.
De wethouders Jaap Oosterveld en Irene Korting komen om twee uur naar het winkelcentrum om het wifibankje en het drinkwaterpunt officieel te openen.
Om het volledige artikel in De Drontenaar te lezen klikt u hier.

 

Uitnodiging Burendag Dorpsbelangen Swifterbant

Zaterdag 22 september 2018 nodigt Dorpsbelangen Swifterbant weer alle inwoners van ons dorp uit voor de jaarlijkse Burendag van het Oranjefonds.

Ook dit jaar zullen wij weer in ons winkelcentrum aanwezig zijn (van 14.00-16.00 uur) en wij hopen dat u weer langs komt voor een gratis kopje koffie of thee en natuurlijk voor een goed gesprek. Wij horen graag wat er leeft in ons dorp.

Voor de eerste 125 leden van onze vereniging zal er weer een kleine attentie klaarstaan.  Kom dus op tijd, want op=op.

Dit jaar organiseren wij ook een kleine workshop. Na eerst een kopje koffie zullen we om 14.30 starten met het vullen van een aantal hangingbaskets en deze zullen later opgehangen worden aan de lantaarnpalen in ons winkelcentrum.

Desiree Manders van Bloem&Thuis en Petra Indrisie van Dorpsbelangen Swifterbant vertellen u wat over de geschiedenis van hangingbaskets, over de planten en natuurlijk waarom we deze in ons mooie dorp op willen gaan hangen. Als je mee wilt doen, wees dan op tijd, want vol is vol!  

Rabobank verlengt samenwerking met Dorpsbelangen Swifterbant

De samenwerking tussen Dorpsbelangen Swifterbant en Rabobank Flevoland is weer voor drie jaar verlengd. Afgelopen dinsdag ondertekenden Theo den Hartog, penningmeester van Dorpsbelangen Swifterbant, en Stefan Lohuis namens Rabobank Flevoland het sponsorcontract.

‘Dorpsbelangen zet zich breed in om de belangen van de bewoners op maatschappelijk en cultureel vlak te vertegenwoordigen. Door Dorpsbelangen een jaarlijkse financiële bijdrage te geven kan de vereniging écht iets bijdragen aan de lokale samenleving. Maar we zijn geen partner die alleen ‘een zak geld’ meebrengt. Daarnaast zijn we met elkaar in gesprek om samen te kijken waar we elkaar kunnen helpen en versterken. Om op die manier nog meer te kunnen bereiken op het maatschappelijke vlak.’, aldus directeur Bedrijven Stefan Lohuis van Rabobank Flevoland.

Theo den Hartog is blij dat de samenwerking wordt verlengd: ‘De samenwerking betekent voor ons dat we onze activiteiten kunnen voortzetten. Zo’n 800 gezinnen zijn lid van onze vereniging, hiermee vertegenwoordigen we bijna 1/3 van het dorp. We organiseren jaarlijks een keur aan evenementen. Hierbij vinden we het belangrijk om vooral die activiteiten te organiseren die de gemeenschapszin stimuleren.’ 

Naast het organiseren van activiteiten is een belangrijk onderdeel van de dorpsvereniging de belangenbehartiging. Sandra Nobel, bestuurslid Dorpsbelangen Swifterbant, vult aan:’ Dorpsbelangen staat voor de Swifterbanter gemeenschap. Ons dorp is inmiddels gegroeid naar bijna 6500 inwoners. Dat vraagt om een actieve rol van Dorpsbelangen om op te komen voor de belangen van ons dorp. Hierbij maken we graag gebruik van de kennis en het netwerk van Rabobank’.

Dorpsbelangen bestaat geheel uit enthousiaste vrijwilligers en een bestuur. Financiële middelen zijn altijd welkom. Den Hartog: ‘We ontvangen lidmaatschapsgelden en een bijdrage vanuit de gemeente. De vereniging is dus deels afhankelijk van sponsoring. Met de bijdrage van de Rabobank kunnen we structureel iets voor onze leden, onze gemeenschap én onze bewoners betekenen’.

Ondertekening samenwerkingsovereenkomst; vlnr Sandra Nobels (Dorpsbelangen Swifterbant), Stefan Lohuis (Rabobank) en Theo den Hartog (Dorpsbelangen)

Dorpsbelangen Swifterbant zoekt secretaris

De laatste anderhalf jaar is Sandra Nobel binnen het bestuur van Dorpsbelangen Swifterbant bezig geweest met het werk van secretaris. Maar hier stopt zij mee, omdat ze in september met een studie start.

Daarom is het bestuur op zoek naar een nieuwe secretaris!

Lijkt dit jou een uitdaging? Neem dan snel contact op met Sandra via secretaris@dorpsbelangenswifterbant.nl en zij vertelt je precies wat deze leuke vrijwilligersfunctie eigenlijk inhoudt!

 

Swift 64 afdeling voetbal wil een tribune bouwen. Jullie hulp is hiervoor nodig!

Het afgelopen half jaar is er binnen Swift 64 afdeling voetbal hard gewerkt aan het maken van een mooi plan om een tribune te gaan bouwen langs het hoofdveld.  

Waarom wil Swift een tribune?

Swift wil er zijn voor iedereen. Inmiddels is het ledenaantal gestegen naar meer dan 500 leden. Dit zorgt ervoor dat er ook steeds meer ouders, familieleden naar de wedstrijden komen kijken. Voetbal is een familiegebeuren geworden.  Het is voor de Swifterbanters een uitje geworden, een ontmoetingsplek.

SWIFT WIL ER ZIJN VOOR IEDEREEN.

Dit vraagt om aanpassingen in de kantine en rond het veld. Er zijn niet genoeg plaatsen beschikbaar om te zitten.  Opa’s en Oma’s willen kunnen gaan zitten.  Verder wil Swift medebewoners uit hun isolement halen, eenzame mensen motiveren om naar de wedstrijden te komen en te profiteren van de gezelligheid rond de velden en in de kantine.

Wat kunnen jullie doen?

Op 22 september allemaal meelopen met de sponsorloop.

Binnenkort, bij de opening van het nieuwe voetbalseizoen op 22 september wordt de sponsorloop georganiseerd.  Binnenkort krijg je hierover nog een mail. Dan kun je sponsors gaan zoeken. Als je meer wil weten over de tribune en de andere plannen, ga dan naar de website. Bij het nieuws vind je uitleg over het plan.

https://swift64.nl

 Swift 64 afdeling voetbal in haar nieuwe rol

Swift 64 afdeling voetbal staat aan het begin van de volgende fase. Het kan doorgroeien tot een vereniging die samen met alle inwoners van Swifterbant er kan zijn voor een breder publiek.

Als er vragen zijn hoor wij het graag. De tribune commissie.

Karin Hofstede, Rob de Vries, Joop Overvest, Kees ten Cate, Jan Griekspoor en Jacob Eising.

Ontwerpbesluit Ontwerpbestemmingsplan “Swifterbant – Multi Functioneel Gebied (D3200)”

Ontwerpbesluit ontwerpbestemmingsplan

Het college van Dronten maakt bekend dat er voor het plan “Swifterbant – Multi Functioneel Gebied (D3200)” een besluit ter inzage ligt. Dit plan ligt op de hoek van De Poort en De Schutsluis op het braakliggende terrein waar voorheen De Kombuis stond en vervangt het nu geldende bestemmingsplan. Dit plan maakt de ontwikkeling van een multifunctioneel centrum en 30 appartementen mogelijk.

Het volgende ontwerpbesluit ligt ter inzage:
Ontwerp bestemmingsplan “Swifterbant – Multi Functioneel Gebied (D3200)” op grond van de Wet ruimtelijke ordening.

U kunt de betreffende stukken van 12 juli 2018 tot en met 13 september 2018 inzien bij de publieksbalie van het gemeentehuis op afspraak en bij de openbare bibliotheek te Swifterbant.
De stukken zijn ook beschikbaar op www.dronten.nl en op www.ruimtelijkeplannen.nl.
De betreffende stukken kunt u direct hier opvragen.

Zienswijze
Tijdens de inzagetermijn kunt u een schriftelijke zienswijze indienen bij de gemeenteraad van de gemeente Dronten t.a.v. team Gebiedsontwikkeling. U kunt geen zienswijze per e-mail indienen.
Ook kunt u tijdens deze termijn mondeling een zienswijze indienen. Dit kan door een afspraak te maken met mevrouw Van den Heuvel via telefoonnummer 14 0321.

De gemeenteraad dient binnen twaalf weken na afloop van de inzagetermijn een besluit te nemen tot vaststelling van het plan.
Na vaststelling door de gemeenteraad ligt het plan ter visie met de mogelijkheid tot het indienen van beroepschriften en/of een voorlopige voorziening bij de Raad van State, afdeling Bestuursrechtspraak.