Openbaar Vervoer

De Provincie Flevoland is verantwoordelijk voor het beleid en uitvoering van het openbaar vervoer in Flevoland en daarmee de Bereikbaarheid van Swifterbant. Connexxion is de busvervoerder die de uitvoering in handen heeft.

2015
In 2015 was er een verzoek van reizigers uit Swifterbant die graag zagen dat de aansluitingen op de trein zouden verbeteren door de wachttijden te verminderen. Dorpsbelangen heeft daarop bij de bushokjes (klachten poster lijn 146) en via Facebook een uitvraag gedaan bij reizigers en daaruit kwam een bevestiging van die wens. Daarop is aan Connexion gevraagd hier naar te kijken en in december 2015 is daar een aanpassing op uitgevoerd. (Brief Connexxion aansluitingen en route)

2016
Via Facebook kwamen berichten van onvrede over veranderingen van de dienstregeling. Hierop heeft Dorpsbelangen in januari een mini-enquete gehouden op Facebook. Deze uitkomsten (Enquete overzicht jan 2016 bus) zijn gedeeld met Connexxion via een brief (Ontevredenheid dienstregeling 2016) met het verzoek om reactie.
Connexxion heeft in februari gereageerd (Antwoorden Connexion) via een de mail. Hierin staan de keuze die er zijn gemaakt en de veranderingen en ook zaken die niet gewijzigd zijn. Tevens is een voorstel gedaan voor een aanpassing waarbij het CAH iets beter bediend wordt, maar ten koste gaat van de aansluiting met de trein naar Zwolle (van 7 naar 12 minuten overstaptijd).
Er is een enquête (start 25-2-2016) uitgezet waarin dorpelingen hun voorkeur aan kunnen geven.

Resultaten Enquete februari 2016 
Via de link zijn de volledige inhoud van de brief en de resultaten zichtbaar:
Reactie voorstel connexxion en Resultaten OV enquete voorstel Connexxion