Schaliegas

In 2014 heeft Dorpsbelangen Swifterbant een zgn. zienswijze uitgebracht op de door de overheid opgestelde “Structuurvisie schaliegas”. Hierin heeft ze haar zorg geuit over de eventuele opsporing en winning van schaliegas in Nederland in het algemeen, maar met name in de regio rond het Ketelmeer. Naast nóg 2463 zienswijzen zijn ook ruim 300 reacties van overheden richting de landelijke politiek gestuurd, waaronder ook een kritische reactie van Gemeente Dronten. In juni 2015 is Dorpsbelangen Swifterbant per brief door het Ministerie van Economische Zaken op de hoogte gebracht van het kabinetsbesluit over schaliegaswinning in Nederland. Het kabinet heeft bekend gemaakt dat er deze kabinetsperiode niet naar schaliegas geboord zal worden. Commerciële opsporing en winning van schaliegas is de komende vijf jaar in Nederland niet aan de orde. Vergunningen voor de opsporing van schaliegas worden dan ook niet verlengd. Aan het einde van 2015 zou het kabinet een visie op het energiebeleid na 2020 uitbrengen met daarin o.a. aandacht voor de rol die fossiele brandstoffen in de overgang naar een duurzame energievoorziening kunnen spelen. In die context zal de vraag worden beantwoord of het zinvol is schaliegas nader te onderzoeken. De eind 2015 gemaakte keuze zal begin 2016 worden uitgewerkt in de structuurvisie Ondergrond en zal ter inzage worden gelegd. Dorpsbelangen houdt de voortgang in de gaten.