Veiligheid

Swifterbant is getalsmatig een zeer veilige omgeving. Weinig inbraak en geweld, hoewel elk incident een enorme impact heeft.

Zelf meeste invloed
Blijft staan dat de veiligheid het meest beïnvloed wordt door bewoners zelf. Het zichtbaar maken van iedereen door ze bijvoorbeeld te groeten zorgt ervoor dat kwaadwillende(n) niet graag in ons dorp verblijven. De ondersteuning op incidenten wordt door gemeente, politie en sociale partner uitgevoerd en levert zeker zijn bijdrage.

Facebook, Twitter en WhatsApp
Deze sociale media hebben in het verleden al zorg gedragen voor arrestaties van inbrekers. De alertheid van bewoners is hoog en de bereidheid om te plaatsen, foto’s te maken en te melden bij de politie is groot. Vandaar dat Swifterbant niet populair is bij inbrekers. Logisch want ze nemen een extra onnodig risico. Blijf vooral opletten en melden. dan blijft het rustig in Swifterbant.

Hondenbezitters en wandelaars
Swifterbant kent verhoudingsgewijs de meeste hondenbezitters van de gemeente Dronten en daarmee zijn er relatief veel wandelaars onderweg in ons vredige dorp. Zij zien veel en hebben ook de bereidheid om te melden. Weer een punt waarom Swifterbant zo vriendelijk is. Hondenbezitters betalen extra belasting, terwijl ze tevens gemiddeld gezien een zeer positieve bijdrage leveren aan de veiligheid van ons dorp.

Huiselijk geweld
Burgemeester A. de Jonge heeft dit jaar vanuit de gesprekken met dorpelingen huiselijk geweld op de agenda gezet. Een verborgen onveiligheid doordat het achter de voordeur plaatsvindt. Deze aandacht is uitstekend en dank aan de Swifterbanter die dat op de agenda heeft gezet.