Zwembad

Onderscheidende voorziening
Ondertussen is door het verdwijnen van vele buitenbaden om ons heen het buitenbad in Swifterbant een unieke aantrekkingskracht geworden van ons dorp. Wij zijn dankbaar voor de samenwerking en bereidheid van gemeente en Optisport om te investeren in deze unieke voorziening en willen dat koesteren.

Zoektocht
De zoektocht van gemeente en Optisport zal blijven bestaan uit het zo goedkoop mogelijk in stand houden van deze voorziening. Het dagelijks, ongeacht het weer en bezoekersaantallen, open houden van het bad is ons inziens overvragen. De uitingen van Zwembadbelangen maakten dat zij buitengesloten werden als gesprekspartner en dat lijkt voor ons geen bijdrage te leveren aan het gezamenlijk in stand houden van deze belangrijke en unieke voorziening. Dorpsbelangen ziet graag dat er gebruikers zijn die namens Dorpsbelangen samen willen werken met Optisport om zo het maximale uit het zwembad te halen voor bewoners.

Participatie gevraagd
De gemeente heeft aan Dorpsbelangen gevraagd wat het dorp kan doen om het bad open te houden, maar heeft daar niets tegenover gezet. Wij achten het onverstandig om op voorhand toezeggingen te doen over onze mogelijkheden als daar geen zekerheden tegenover staan. Dat zou een eventuele onderhandelingspositie voor de toekomst zeer benadelen. Wij hebben de volgende brief aan de gemeente verzonden om onze positie en onze wensen duidelijk te maken. reactie participatievraag

Zwembad blijft
Voor ons is er geen discussie mogelijk over of het zwembad blijft. Over hoe we dat organiseren met elkaar kunnen we het natuurlijk wel hebben.

Info over het bad is te vinden op de website van het zwembad