Uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering van Dorpsbelangen Swifterbant

Dinsdag 17 april in “De Hoeksteen”

Aanvang 20.00 uur (inloop en ontvangst met koffie/thee 19.30 uur)

De agenda en aanvullende informatie worden z.s.m. gepubliceerd via internet op de website www.dorpsbelangenswifterbant.nl en ter inzage gelegd bij de bibliotheek.

Graag tot dan!

Het bestuur van de vereniging voor Dorpsbelangen Swifterbant

 

Dorpsbelangen Swifterbant haalt zes zakken met zwerfvuil op: „Word er helemaal Zen van”

 

Dorpsbelangen Swifterbant haalt zes zakken met zwerfvuil op: „Word er helemaal Zen van”

De zes ‘schoonmakers’ in Swifterbant.
Foto: Dorpsbelangen Swifterbant

SWIFTERBANT – „Hartstikke leuk en gezellig. Het is weer eens wat anders. Eén van de deelnemers zei zelfs: Ik word er helemaal Zen van…” Op initiatief van Dorpsbelangen zijn zes dames vanochtend in de weer geweest om zwerfvuil op te ruimen in het centrum van Swifterbant. Het leverde zes volle vuilniszakken op.

De actie van Dorpsbelangen trok geen tientallen liefhebbers. Uiteindelijk meldden zich vanochtend vier bestuursleden (Trudi Scheepers, Sandra Nobel, Inge Schaft en Petra Indrisie) en twee andere dorpsbewoners (Irene Korting en Hiske de Boer) bij de bibliotheek.

Nederland Schoon

„Daar hebben we de spullen uitgedeeld, die we van de landelijke organisatie van Nederland Schoon hebben gekregen, zoals handschoenen en vuilniszakken”, vertelt Sandra Nobel.

Het zestal maakte een rondje om De Hoeksteen, waar met name op de locatie Kombuis nogal wat struikgewas staat met veel zwerfvuil. Daarna gingen ze in het rond over De Greente richting de skatebaan en vervolgens terug naar het winkelcentrum.

Ontzettend gezellig

Sandra Nobel toonde zich opgetogen over hoe het centrum van het dorp er na de opruimactie weer bij lag en vooral over de onderlinge sfeer: „Ontzettende gezellig. Na het opruimen lekker wat gedronken bij De Meiden.”

Bron: De Drontenaar

Voorjaarsdag

Het Pluspunt in Swifterbant organiseert de jaarlijkse voorjaarsdag op 6 april.
Het programma omvat: een modeshow, verzorgd door H en A, waarbij ook kleding gepast en gekocht kan worden en een grandioze gourmet verzorgd door onze kookgroep.

De modeshow is uiteraard gratis en voor de gourmet is de prijs € 11.50 per persoon.

Opgave op een lijst in Het Pluspunt voor 1 april. De zaal is open om 13.30 uur.

 Agenda:

  • 30 maart Bingo
  • 6 april Voorjaarsdag
  • 20 april Voorlichting OV-kaart
  • 27 april Bingo
  • 25 mei Laatste Bingo van het seizoen

Meet & Greet – de lokale politiek – het debat

Kom 7 maart naar de bibliotheek van Swifterbant voor de Meet & Greet  met de politieke partijen PvdA, Groen Links, D66, CDA, VVD en SP.

U kunt zich laten informeren over de verschillende standpunten van de politieke partijen betreffende diverse punten die spelen in de gemeente Dronten en natuurlijk in ons dorp.

De avond start om 19.00 uur en eindigt om 20.30 uur.

Ook zal er een politiek debat worden gehouden.

De eerste ronde van dit debat begint om +/- 19.30 uur:
wij willen graag van de partijen weten hoe zij staan tegenover het levendig houden van het centrum en het behouden van de voorzieningen in het dorp en natuurlijk of zij misschien ook oplossingen hebben in hun partij programma.

De tweede ronde begint om +/- 20.00 uur en dan zouden wij graag van de politieke partijen horen hoe zij de problemen rond de verpaupering op het industrieterrein Spelwijk op zou willen lossen. Want ondanks de toezegging van de wethouder, dat er nu werkelijk wat aan gedaan wordt, liggen opruimwerkzaamheden al weer geruime tijd stil.

Komt allen en discussieer mee. De koffie staat klaar!

Namens Dorpsbelangen Swifterbant en Flevomeer Bibliotheek Swifterbant.

Dorpsbelangen Swifterbant organiseert in samenwerking met Flevomeer Bibliotheek een Meet&Greet met verschillende politieke partijen

Dorpsbelangen Swifterbant organiseert in samenwerking met  Flevomeer Bibliotheek een Meet&Greet met verschillende politieke partijen die op de lijst zullen staan voor de gemeenteraadsverkiezingen 2018

Woensdagavond 7 maart, 19.00 – 20.30 uur, Bibliotheek Swifterbant

De burgers van de gemeente Dronten mogen 21 maart een keuze maken uit de vele partijen die dit jaar meedoen. De gemeenteraad bestaat op dit moment uit 27 leden verdeeld over 8 fracties. In de huidige samenstelling is het CDA met 8 zetels de grootste partij. Gevolgd door de VVD met 4 zetels. Om iedereen uit te dagen na te denken over de lokale politiek zijn er vanaf 23 februari een aantal stellingen in de bibliotheek opgehangen waarover de bezoekers door middel van Post Its hun mening kunnen geven. Op 7 maart van 19:00-20:30 uur zijn de politieke partijen aanwezig bij de Meet&Greet in FlevoMeer Bibliotheek Swifterbant. Kom een kop koffie drinken en stel uw vragen of breng uw ideeën in.

De volgende stellingen staan centraal in de bibliotheek:

  • De gemeente moet een sturende rol hebben bij het maken van het bestemmingsplan zodat het centrum levendig blijft.
  • De dorpen moeten verzekerd blijven van voorzieningen.
  • Dronten moet een dementie vriendelijke gemeente worden.
  • Dronten moet zich meer profileren als kenniscentrum op het gebied van agrarische ontwikkeling.

Het Pluspunt te Swifterbant start nieuwe activiteit

 

In februari start bij voldoende deelname, (minimaal 6 personen), een nieuwe activiteit in het Pluspunt. Het is bestemd voor mensen die iets van  klei willen boetseren. Het meedoen is gratis . Allen het materiaal en het eventueel bakken is voor eigen rekening

Na de dag met de diverse workshops in Het Pluspunt kwam de vraag of er niet een activiteit boetseren kon worden gevormd. We hebben daarvoor Mevrouw Baarda en Mevrouw Nooren, die ook de workshop hebben gegeven, bereid gevonden om de leiding daarvan op zich te nemen.

Het wordt een activiteit waar ieder op eigen niveau kan potten bakken of boetseren. Helaas hebben we nu geen mogelijkheid om met de schopstoel te draaien.

Het is de bedoeling dat we dit seizoen vier keer bij elkaar komen nl. op maandagavond om 19.00 uur  op 26 februari en daarna op 12 maart, 26 maart en 9 april.

Aan het meedoen zijn geen kosten verbonden.  Wel worden kosten in rekening gebracht voor het materiaal en voor het eventueel bakken van de producten, c.q. kunstwerken. Voor de eerste keer is er materiaal aanwezig.

U kunt zich opgeven in het Pluspunt . Daar is een lijst aanwezig  op het publicatiebord.

 

Windmolenplan

Het bestuur van Dorpsbelangen Swifterbant vindt het belangrijk dat er zo veel mogelijk gekozen wordt voor milieuvriendelijke energiebronnen.
Windmolens worden dan ook toegejuicht. Tegelijkertijd wil DBS niet dat er op welke manier dan ook hinder ondervonden wordt van windmolens in of rond het dorp Swifterbant en het bos.

In de plannen die nu gepresenteerd zijn door Swifterwint worden 5 windmolens benoemd waarvan DBS verzoekt hiervoor een andere locatie te zoeken, verder van het dorp. Het gaat om de 5 molens, zuidwestelijk van het dorp. Twee van deze molens bevinden zich in het bos, 1 in de lijn er boven en 2 in de lijn er onder.
De kaders die meegegeven zijn voor de plaatsing van windmolens gaan over zicht.

windmolen

Om een rustiger zicht te krijgen en verrommeling van het landschap tegen te gaan is er voor gekozen om windmolens in rechte lijnen te plaatsen en iedere molen moet op een vaste afstand van elkaar geplaatst worden. Tegen gaan van verrommeling is een goed streven, maar het kan niet zo zijn dat zichtlijnen boven woongenot gaan, bestaande natuur aantast of uitbreidingsmogelijkheden van het dorp Swifterbant bemoeilijken.

Laag frequente geluiden (ook minder dan 40 dB) maar ook het constant zien van ronddraaiende beweging kunnen het leefgenot aantasten. Zelfs al hoor je een windmolen niet en ook al heb je geen last van slagschaduw, het zien van deze draaibeweging blijft aandacht vragen en dit kan de gezondheid aantasten.

Ook al worden nieuwe bomen geplaatst op een andere plek, het huidige bos en het daarbij behorende ecosysteem wordt hoe dan ook aangetast bij plaatsing van windmolens in het bos. En dat, terwijl er zo ontzettend veel ruimte, maar relatief weinig bos is in onze provincie.

 Swifterbant wil groeien. Hiervoor zijn diverse locaties aangemerkt als voorkeurslocaties van woningbouw. Enkele van de oostelijke molens staan te dicht bij het dorp en komen zo in het gebied van een van deze voorkeurslocaties.

Tijdens de presentatieavond van Swifterwint werd duidelijk dat alle huidige molens in ons deel van de provincie zullen verdwijnen en vervangen worden voor nieuwe, grotere molens welke geplaatst worden in lange lijnen.

Voor de vijf molens waarvan DBS een andere locatie wil zien, is ruimte genoeg in westelijke richting. Een van de lijnen daar wordt in het geheel niet herplaatst. Dit zou een prima plek zijn om daar toch deze molens te plaatsen.
De afstand tot bewoonde gebieden is groot. De vijf molens kunnen ook daar in een rechte lijn met vaste onderliggende afstanden geplaatst worden. Er zullen geen dorpsbewoners last van hebben, er hoeft geen bestaande natuur voor te verdwijnen en geen enkele kern zal geblokkeerd worden in mogelijke uitbreiding in de toekomst.

Sluiting geldautomaat RABO bank in Swifterbant

 

Het plotseling sluiten van de Geldautomaat heeft veel mensen in het dorp onaangenaam verrast. 
Dorpsbelangen heeft gelijk contact opgenomen met de Rabobank. 
De bank wilde graag een gesprek met ons. Dit gesprek heeft direct op woensdag 24 januari plaats gevonden.
De medewerker van de bank maakte als eerste excuses voor deze plotselinge sluiting.

Pinautomaat Rabobank Noordsingel 52

Maar door een acute dreiging van een overval had Geldservice Nederland besloten deze automaat niet meer te bedienen. Door deze dreiging achtte de bank de locatie ook voor haar klanten niet meer veilig en heeft daarom de automaat omgaand afgesloten. De bank heeft in het gesprek diverse alternatieve aangedragen zoals: de Rabo Geld Express.  Met deze service kunnen rekeninghouders van de Rabo bank geld thuis laten bezorgen tegen een gering bedrag. Deze bezorgservice is alleen overdag mogelijk.

Ook is de bank bereid om problemen voor haar senioren klanten in een één op één gesprek te behandelen en samen op zoek te gaan naar een passende oplossing.
Dus neem contact op met een medewerker van de service afdeling van de Rabobank.

Gelukkig is het aantal transacties die na sluitingstijd van de winkels plaats vinden niet erg groot.
Volgens opgave van de bank is dit niet meer dan 6 transacties per dag.

Het belangrijkste nieuws uit dit gesprek is: contant geld blijft toegankelijk, veilig en beschikbaar in Swifterbant.

 De bank meldt dat er eind 2017 een landelijke samenverwerkings

Verwijzing pinautomaat
Albert Heijn Poort 10

0vereenkomst is getekend met ABN Amro, ING, Rabobank en Geldservice Nederland die voorziet in een gezamenlijk netwerk van geldautomaten.

De samenwerking moet ervoor zorgen dat contant geld op lange termijn toegankelijk, beschikbaar en veilig in gebruik blijft.

Het uitrollen van dit netwerk moet uiterlijk 31.12. 2020 landelijk gereed zijn.

 De bank heeft dorpsbelangen verzekerd, dat Swifterbant wat hun betreft bovenaan het lijstje zal staan, maar geeft ook aan dat haar invloed hierop klein is. Bij de uitrol van de nieuwe geldautomaten en eventuele ontwikkelingen zal de bank informatie delen met Dorpsbelangen. Zoals het nu lijkt worden dit jaar de onderhuidse systemen van de drie grootbanken ABN, ING en Rabo aan elkaar gekoppeld. Daarmee worden de huidige functionaliteiten (saldo informatie, geen beperkingen in opnamebedragen) gelijkgetrokken.

Voor de volledigheid plaatsen wij de officiële verklaring van de bank over de ontstane situatie

Het bestuur Dorpsbelangen Swifterbant

Sluiting geldautomaat Swifterbant

De geldautomaat aan de Noordsingel 52 in Swifterbant voldoet helaas niet meer aan de meest recente veiligheidseisen. Daarom heeft Rabobank besloten de geldautomaat per direct te sluiten.

Rabobank werkt samen met ABN Amro, ING en Geldservice Nederland aan een plan om de geldautomaten in Nederland onder te brengen bij een gezamenlijke partner. In afwachting van deze ontwikkelingen is besloten deze geldautomaat op dit moment niet aan te passen aan de benodigde veiligheidseisen.  Uitgangspunt is om contant geld toegankelijk, beschikbaar, veilig en betaalbaar te houden in tijden van afnemend gebruik en toenemend geweld tegen geldautomaten

Alternatieven
Klanten kunnen gebruik maken van de instore geldautomaat van de ING in het filiaal van de Albert Hein De Poort in Swifterbant. De geldautomaten van Rabobank in Dronten zijn 24 uur per bereikbaar. ‘Wij realiseren ons dat hierdoor voor sommige mensen problemen kunnen ontstaan. Uiteraard denken wij graag mee om te komen tot passende maatwerk oplossingen’. aldus Inge Zwijnenberg, directievoorzitter. ‘Wij vragen mensen die tegen problemen aanlopen contact met ons op te nemen.’  Voor meer informatie www.rabobank.nl/flevoland.

Oprechte deelneming

Het verschrikkelijke nieuws van het vuurwerkongeluk is bij de inwoners van Swifterbant hard aangekomen en heeft een diepe indruk achtergelaten

Wij wensen zijn vrouw en kinderen, familie en vrienden heel veel sterkte bij het verwerken dit grote verlies.

Dorpsbelangen Swifterbant