MFC Swifterbant: Zorgappartementen van Coloriet worden appartementen voor 55+

De bouw en realisatie van het Multifunctioneel Centrum Swifterbant (MFC) wordt steeds meer zichtbaar. We zijn blij dat dit project nu echt vorm krijgt. Aanvankelijk was het plan dat ook Coloriet een aantal van de appartementen inclusief zorg zou verhuren aan haar cliënten. Verschillende ontwikkelingen, zoals de financiering in de zorgsector, leiden ertoe dat Coloriet de verhuur van deze appartementen niet meer op zich neemt.

Over de zorgappartementen is Coloriet in overleg getreden met OFW en daarna met de gemeente. Daarop heeft OFW aangegeven bereid te zijn deze 8 zorgappartementen over te nemen en te bestemmen voor de doelgroep 55+. Hierdoor blijven deze appartementen behouden voor de oudere inwoners van Swifterbant.

“Wij als zorgorganisatie leggen de focus op het verlenen van goede (ouderen)zorg voor de inwoners van Swifterbant. In Swifterbant zijn de thuiszorg en dagbesteding van Coloriet hier een belangrijk onderdeel van. Zo willen wij extra inzetten op thuiszorg, waarbij de zorg erop gericht is dat men zo lang mogelijk thuis kan blijven wonen.” vertelt Chris Rupke, directeur Bedrijfsvoering van Coloriet. “Mensen met dementie kunnen voor dagbesteding nog altijd terecht in hun eigen dorp bij het Pluspunt van Coloriet. Dat is nu gevestigd in De Steiger maar verhuist straks naar het MFC”.

De appartementen voor 55+ in het MFC worden in de loop van het jaar via woningzoeken.ofw.nl aangeboden. Het gaat om appartementen met 1 slaapkamer van gemiddeld 50m2. Voorwaarde om in aanmerking te komen voor een appartement is dat je ingeschreven staat bij OFW als woningzoekende. De appartementen worden aangeboden op basis van inschrijfduur.

Start Klimaatcursus Dronten

In het nieuws komen regelmatig berichten over klimaatveranderingen. Denk bijvoorbeeld aan hevige overstromingen, lange drogere periodes, stormen of  orkanen en de warme winters. Het zijn allemaal momenten waarop we beseffen dat er iets aan het veranderen is. IVN-afdeling Dronten start in januari 2023 een cursus waarin je wat meer achtergrond informatie krijgt over het klimaat en de invloed van de mens op de recente veranderingen. Daarnaast geeft de cursus de mogelijkheid om met elkaar te praten over je eigen ervaringen en gedachten over de klimaatveranderingen. In de cursus krijg je de gelegenheid om zelf iets te bedenken waarmee je in actie kan komen. Jij kan zelf ook een kleine bijdrage leveren aan een duurzamere samenleving. Dankzij steun van de Gemeente Dronten zijn de cursuskosten gering. De cursuskosten zijn 50 euro. Leden van het IVN betalen 20 euro. Een lidmaatschap voor het IVN is 15 euro per jaar.Kijk voor meer informatie in de bijlage. Geef je voor 12 januari op. De cursus is op maandagavond van 19.00-21.30 uur in het Ontmoetingspark Buiten, Dukdalf 2 in Dronten. De data zijn op 16, 23, 30 januari en 6 februari.

Voor meer informatie kijk op www.ivn.nl/afdeling/dronten.

Uitnodiging bijeenkomst woningbouw Swifterbant 16 januari

Praat mee over de toekomst van Dronten

Praat mee over de groei van Dronten! Onze samenleving is opgebouwd door pioniers met verbeeldingskracht. Zo ontstond een bloeiende gemeente met 43.000 inwoners. En ze groeit en vernieuwt nog steeds. We staan voor verschillende uitdagingen. Die moeten we gezamenlijk aangaan. De gemeente nodigt u daarom uit om mee te praten over de toekomst van Dronten. 

In gesprek over de woningbouwopgave
De woningbehoefte is groot en groeit nog steeds. De opgave is urgent. Mede daarom gaat de gemeenteraad in 2023 keuzes maken over de groei van Dronten. Groei om in onze eigen woningbehoefte kunnen voorzien, onze samenleving vitaal te houden en ons voorzieningenniveau in stand te houden. Ook wil Dronten een bijdrage leveren aan het oplossen van de woningnood in Nederland.

3 bijeenkomsten
In de drie dorpskernen van onze gemeente houden we een bijeenkomst:

  • 10 januari, de Meerpaal, Dronten
  • 12 januari, de Binding, Biddinghuizen
  • 16 januari, de Steiger, Swifterbant

Het programma

  • 19.00 uur – inloop
  • 19.30 uur – toelichting op de woningbouwopgave
  • 20.00 uur – gesprekken in kleine groepen
  • 21.30 uur – einde van het programma

Op de bijeenkomsten ontvangt u de informatie over de besluiten die al zijn genomen, onderzoeken die zijn uitgevoerd en besluiten die de gemeenteraad komend jaar neemt.  Daarna praten we in kleine groepen met elkaar door over woningbouw. Wat vindt u belangrijk als het gaat om woningbouw in en rond uw dorp? Wat is in uw dorpskern het belangrijkst? Hoe kunnen we dorpse karakter blijven koesteren? De gemeente benut uw inbreng bij het maken van een groeiscenario. In de eerste helft van 2023 besluit de gemeenteraad hierover.

Integrale Visie
De gesprekken over woningbouw bouwen voort op eerdere gesprekken in oktober die in het kader van de Integrale Visie werden georganiseerd. (naar resultaten van die gesprekken). De Integrale Visie wordt een toekomstvisie voor de gemeente waarin vele onderwerpen aan bod komen, zoals natuur, bereikbaarheid, woningbouw, welzijn, economie en duurzaamheid. Over deze thema’s organiseert de gemeente in 2023 verdiepende gesprekken. Woningbouw is vanwege de maatschappelijke urgentie als eerst aan de beurt.

Om het gehele artikel op de website van de gemeente Dronten te lezen en u aan te melden voor deze bijeenkomst klikt hier.

Kinderlichtjestoer

De organisatie van de Lichtjestoer in Swifterbant is erg blij dat ze kunnen laten weten dat er dit jaar ook voor de kinderen een lichtjestoer georganiseerd wordt!

Op vrijdag 9 december mogen de kinderen met hun versierde en verlichte fietsen, skelters, stepjes enz. verzamelen voor de Fysiotherapie De Bank  (zie rode cirkel op de kaart.)

Dit kan vanaf 17.30 uur.

De tocht vertrekt om 17.45 uur en zal dan een kleine ronde om de Greente maken (zie foto blauwe lijn.)

Even voor de duidelijkheid: bij de Lange Streek zullen we op de stoep blijven!!

Wil je meedoen?

Denk dan even aan het volgende: als je je fiets o.i.d. versiert let er dan wel op dat je er nog op kan fietsen of steppen of rijden.

Laat geen lange dingen uitsteken!

Wat betreft verlichting: zorg dat het veilig is, dat voorkomt veel ongelukken, zeker omdat het dan echt al donker is.

We doen dan hierbij ook een beroep op ouders die wellicht meehelpen met het versieren dat alles goed bevestigd wordt.

Er zal bij terugkomst een winnaar bekend gemaakt worden.

Hierbij wordt gelet op originaliteit, verlichting en veiligheid.

Geef je op via: [email protected]

Algemene Ledenvergadering

Op maandagavond 14 november 2022 organiseert Dorpsbelangen Swifterbant haar jaarlijkse Algemene Ledenvergadering in de Hoeksteen
Inloop 19.30, aanvang vergadering 20.00 uur.
De complete agenda en de jaarstukken kunt u inzien door op onderstaande documenten te klikken:
– Agenda Algemene Ledenvergadering 14-11-2022
– Concept notulen ALV gehouden 25-10-2021
– Jaarverslag 2021
– Financieel Jaarverslag 2021 DBS
– Financieel Jaarverslag 2021 De Klokbeker

Gebiedsregie gestart voor Swifterbant en Biddinghuizen

De gemeente wil meer gaan werken vanuit vragen die in de dorpen leven. Daarom zijn twee gebiedsregisseurs aangesteld die werken voor de dorpen Swifterbant en Biddinghuizen. Het is een proef van een jaar. Als dit goed loopt dan starten we hier ook mee in Dronten volgend jaar.

Om het gehele artikel op de website van de gemeente Dronten te lezen klikt u hier.

Nieuwsbrief Multifunctioneel Centrum (MFC) & 30 huurappartementen Swifterbant

Een lang gekoesterde wens van de inwoners Swifterbant gaat in vervulling. Er komen een Multifunctioneel Centrum (MFC) en 30 sociale huurappartementen in Swifterbant. Gemeente Dronten en OFW zijn blij dat de officiële bouw begonnen is. Gemeente, OFW en Jorritsma doen hun best dat het MFC er zo snel mogelijk komt.

Op de hoogte blijven?

Via digitale nieuwsbrieven willen we inwoners van Swifterbant en andere geïnteresseerden regelmatig op de hoogte van de stand van zaken rond de bouw. 

U kunt zich hiervoor aanmelden via www.ofw.nl/nieuwsbrief-mfc

Bouw MFC Swifterbant officieel van start. ‘Hier hebben de inwoners lang naar uitgekeken’

Foto: De Drontenaar

De gemeente Dronten, Jorritsma Bouw en Oost Flevoland Woondiensten (OFW) gaven woensdag officieel het startsein voor de bouw van het Multifunctioneel Centrum (MFC) en 30 sociale huurappartementen in Swifterbant.

Samen met de toekomstige gebruikers van het MFC deden ze hierbij een oproep aan het dorp: ‘Wat willen we samen van het MFC maken?’ en nodigden dorpsbewoners uit om hun wens/droom voor het MFC op een doek op het bouwhek te schrijven. ‘Zo zien we niet alleen de letterlijke bouw van het MFC steeds verder komen, maar ook de invulling ervan’.

Klik hier om het volledige artikel in de Flevopost te lezen.

Het Pluspunt

Het Pluspunt begint ook aan een nieuw seizoen nl: 2022 -2023. Er zijn al een aantal activiteiten opgestart en de rest volgt spoedig. Daarnaast hebben we voor september twee activiteiten gepland Deze zijn éénmalig en verdienen uw aandacht. De eerste is op 23 september. Dan wordt er een bingo gehouden. Het is nu dus niet de laatste vrijdag van de maand. Dat staat in verband met de  Modeshow op 30 september. De modeshow begint om 14.00 uur. Daarna nemen we een pauze en vervolgens gaan we verder met een heerlijke gourmet.

Voor de gourmet moet u zich opgeven door voor 25 september uw naam te vermelden op een lijst in het Pluspunt. Dat in verband met de voorbereidingen en inkopen.

Dan is er op 14 oktober een 25-jarig jubileumfeest van het Pluspunt. Dat vieren we met een  aantal workshops, o.a. boetseren, bloemschikken, schilderen, bewegen voor ouderen enzovoort. Tussen de middag is er een lunch, waaraan we een feestelijk tintje willen geven. In de middag is er onder andere ook voorlichting over het OV.

Zo proberen we de eerste paar maanden van dit seizoen in een feestelijke sfeer  te laten verlopen. We hopen op een grote belangstelling.