Windmolenplan

Het bestuur van Dorpsbelangen Swifterbant vindt het belangrijk dat er zo veel mogelijk gekozen wordt voor milieuvriendelijke energiebronnen.
Windmolens worden dan ook toegejuicht. Tegelijkertijd wil DBS niet dat er op welke manier dan ook hinder ondervonden wordt van windmolens in of rond het dorp Swifterbant en het bos.

In de plannen die nu gepresenteerd zijn door Swifterwint worden 5 windmolens benoemd waarvan DBS verzoekt hiervoor een andere locatie te zoeken, verder van het dorp. Het gaat om de 5 molens, zuidwestelijk van het dorp. Twee van deze molens bevinden zich in het bos, 1 in de lijn er boven en 2 in de lijn er onder.
De kaders die meegegeven zijn voor de plaatsing van windmolens gaan over zicht.

windmolen

Om een rustiger zicht te krijgen en verrommeling van het landschap tegen te gaan is er voor gekozen om windmolens in rechte lijnen te plaatsen en iedere molen moet op een vaste afstand van elkaar geplaatst worden. Tegen gaan van verrommeling is een goed streven, maar het kan niet zo zijn dat zichtlijnen boven woongenot gaan, bestaande natuur aantast of uitbreidingsmogelijkheden van het dorp Swifterbant bemoeilijken.

Laag frequente geluiden (ook minder dan 40 dB) maar ook het constant zien van ronddraaiende beweging kunnen het leefgenot aantasten. Zelfs al hoor je een windmolen niet en ook al heb je geen last van slagschaduw, het zien van deze draaibeweging blijft aandacht vragen en dit kan de gezondheid aantasten.

Ook al worden nieuwe bomen geplaatst op een andere plek, het huidige bos en het daarbij behorende ecosysteem wordt hoe dan ook aangetast bij plaatsing van windmolens in het bos. En dat, terwijl er zo ontzettend veel ruimte, maar relatief weinig bos is in onze provincie.

 Swifterbant wil groeien. Hiervoor zijn diverse locaties aangemerkt als voorkeurslocaties van woningbouw. Enkele van de oostelijke molens staan te dicht bij het dorp en komen zo in het gebied van een van deze voorkeurslocaties.

Tijdens de presentatieavond van Swifterwint werd duidelijk dat alle huidige molens in ons deel van de provincie zullen verdwijnen en vervangen worden voor nieuwe, grotere molens welke geplaatst worden in lange lijnen.

Voor de vijf molens waarvan DBS een andere locatie wil zien, is ruimte genoeg in westelijke richting. Een van de lijnen daar wordt in het geheel niet herplaatst. Dit zou een prima plek zijn om daar toch deze molens te plaatsen.
De afstand tot bewoonde gebieden is groot. De vijf molens kunnen ook daar in een rechte lijn met vaste onderliggende afstanden geplaatst worden. Er zullen geen dorpsbewoners last van hebben, er hoeft geen bestaande natuur voor te verdwijnen en geen enkele kern zal geblokkeerd worden in mogelijke uitbreiding in de toekomst.