Kinderboerderij de Bambihof

De Bambihof is een stichting die voorgekomen is uit Dorpsbelangen en een wezenlijk onderdeel is voor ons dorp. Opgericht om onze kinderen in contact te laten zijn met dieren, wat kan op dagelijkse basis. De Bambihof wordt volledig door vrijwilligers met kennis van zaken gerund. Zij zij goed voor de dieren en leren de kinderen wat wel en niet kan met dieren.

Openingstijden
`s morgens van 9.00 tot 10.00 uur
`s middags van 16.00 tot 17.00 uur
uitsluitend als er iemand van de vrijwilligers aanwezig is. 10010780_220067928163582_3385084323063956321_o

Contact
Dhr. J. de Lange, tel. (0321) 32 22 32 of Mw. T. Beenders, tel. (0321) 32 21 31
E-mail: bambihofswifterbant@solcon.nl

Als u zich wilt aanmelden voor donateur dan zijn er formulieren verkrijgbaar bij de Bambihof, of stort een gift op bankrekening nummer NL 95 RABO 0348 1063 19 t.n.v. Stichting Beheer Bambihof Swifterbant. U kunt ook via telebankieren uw gift overmaken.

Bestuur
Voorzitter : dhr. Rudy Maerman
Sec./penningmeester : mw. Trees Beenders
Bestuurslid : dhr. Jan de Lange