Afscheid van wijkagent Gerrit de Ruiter

Op 19 maart jl. hebben diverse vertegenwoordigers van diverse organisaties in de gemeente Dronten, waaronder Dorpsbelangen Swifterbant, afscheid genomen van wijkagent Gerrit de Ruiter die met pensioen gaat.

Gerrit de Ruiter is 19 jaar wijkagent in de gemeente Dronten geweest.

Wij wensen Gerrit de Ruiter nog veel mooie en gezonde jaren toe.

Uitnodiging algemene ledenvergadering Dorpsbelangen Swifterbant

Op 12 maart a.s. organiseert het bestuur van de Algemene Vereniging van Dorpsbelangen de jaarlijkse ledenvergadering. Deze vindt plaats in De Hoeksteen in Swifterbant.
Op de agenda de resultaten van de vereniging die in 2018 behaald zijn, maar ook de onderwerpen die in 2018 behandeld zijn, zoals het MFC en de zorgen omtrent het winkelgebied in het dorp. Tevens worden de resultaten en activiteiten van De Klokbeker besproken.

Ook wordt er vooruitgeblikt naar de plannen voor dit jaar. Zo is pas geleden bekend geworden dat de subsidiëring voor het Fit-Lint toegekend is en dit mooie initiatief dus gerealiseerd kan worden in 2019. Er staan weer diverse activiteiten voor 2019 op de planning, georganiseerd door De Klokbeker, waaronder de praalwagenoptocht met Koningsdag. Een oude traditie die in ere hersteld wordt.

Alle leden en inwoners van Swifterbant zijn van harte uitgenodigd voor de bijeenkomst. De inloop is vanaf 19:30. De plaatselijke schilderclub zorgt voor de creatieve omlijsting in de vorm van een expositie van hun werken. De vergadering duurt tot ca. 22:00, waarna er ruimte is om verder te kijken naar de kunstwerken en na te praten aan de bar.

De complete agenda en de jaarstukken kunt u inzien door op onderstaande documenten te klikken:
– Agenda Algemene Ledenvergadering
– Notulen ALV gehouden 9-10-2018
Jaarverslag 2018
Jaarverslag De Klokbeker 2018
Stichting Klokbeker jaarrekening 2018

Fonds Leefbaarheid Subside provincie Flevoland

Drie bestuursleden van Dorpsbelangen Swifterbant, Trudi Scheepers, Sandra Nobel en Theo den Hartog,  hebben vandaag een cheque overhandigd gekregen van de provincie Flevoland. De uitreiking vond plaats in Hanneke’s Pluktuin in Biddinghuizen en van het subsidiebedrag van €. 17.540 zullen acht buitenfitness apparaten in een lintopstelling door het dorp worden aangelegd.

De subsidie uit het Fonds Leefbaarheid kon zowel in oktober 2017 als in oktober 2018 aangevraagd worden en is in het leven geroepen om de sociale binding en de economische ontwikkeling op het platteland te stimuleren. Met het platteland word de hele provincie bedoeld met uitzondering  van de bebouwde kom van Almere, Lelystad, Zeewolde, Dronten, Emmeloord en Urk. Bewoners, ondernemers, maatschappelijke organisatie, gemeente en andere overheden die projecten hebben die bij aansluiten bij het doel van het Fonds konden een aanvraag voor subsidie indienen.

Verbinding
Dorpsbelangen Swifterbant wil met dit Fit-Lint verbindingen leggen in het dorp. Acht buitenfitness apparaten, variërend in moeilijkheid en intensiviteit, worden in een lint door het dorp neergezet. Beginnend in de buurt waar de seniorenwoningen moeten komen van het nog te realiseren MFG  en eindigend op de Greente waar de jongeren zich vermaken bij de skatebaan.  Het lint kruist een fietsroute, het bevind zich in de buurt van de winkels en de horeca en er kan uitgerust worden op het solarbankje met het watertappunt naast de bibliotheek.

Dit project zal mede mogelijk gemaakt worden door de gemeente Dronten want de subsidie dekt maar 75% de kosten van het Fit-lint. De overige 25% die nodig is voor het project mocht bestaan uit het (vrijwilligers)werk wat nodig is om dit te realiseren of uit co-financiering.

Maar toen vlak voor het indienen van de subsidieaanvraag bleek dat er toch nog een bedrag te kort kwam van bijna 2500 euro waarvoor Dorpsbelangen Swifterbant geen financiering kon vinden is de gemeente Dronten bijgesprongen.