Windmolens

Zaterdag 5 maart 2022 inloopbijeenkomst De Hoeksteen over Transporten en Bouw Windmolens Windplanblauw

Vanaf maart tot eind van het jaar worden de windmolens van
Windplanblauw op land gebouwd. Dat betekent ook dat er
turbine-onderdelen naar het gebied worden vervoerd. Woont u langs de
transportroute? Of gebruiken u of uw kinderen (delen van) deze route
zelf regelmatig? Dan vraagt u zich mogelijk af wat u hiervan gaat
merken.

Medewerkers van Windplanblauw lichten u dit graag persoonlijk toe. Zij
staan met koffie voor u klaar van 10.00 tot 14.00 uur in de Hoeksteen,
De Poort 17-19 in Swifterbant.

Bent u niet in de gelegenheid te komen? Ook dan kunt u uw vragen
stellen, via www.windplanblauw.nl[email protected] of via de
Windplanblauw BouwApp (gratis te downloaden via Appstore en Google
Play).

Download bijgaande flyer voor meer informatie.

______________________________________________________

_______________________________________________
Windplanblauw

Vanuit de portefeuille windmolens houden we als dorpsbelangen een vinger aan de pols bij Windplan Blauw.
Windplan Blauw is een initiatief om de huidige windmolens in de Noordwesthoek van Flevoland, waar Swifterbant in valt, te vervangen door lijnopstellingen met een grotere capaciteit. Als dorpsbelangen zijn we voorstander van duurzame energie en daarmee ook voorstander van Windplan Blauw. Dit plan is geïnitieerd door organisaties SwifterWint en Nuon, die onder de naam Windplan Blauw nauw samenwerken met de gemeenten Dronten en Lelystad, de provincie Flevoland en het Rijk. Het doel is het realiseren van een aantal lijnopstellingen van windmolens met een hoge capaciteit en de sanering van de huidige windmolens in het gebied.

Dorpsbelangen houdt o.a. in de gaten of het windplan niet voor overlast zorgt in de dorpskern van Swifterbant en heeft daarom ook namens de inwoners een zienswijze ingediend tegen de locatie van een aantal molens ten westen van Swifterbant, tegen het dorp aan. Dorpsbelangen is van mening dat de windmolens niet in het Swifterbos, dan wel tegen de bosrand aan moeten komen. Daarom wordt nu gekeken op welke locatie deze molens wel kunnen komen.
Via onze kanalen houden we de inwoners van Swifterbant op de hoogte van de ontwikkelingen.

Het laatste nieuws kunt u vinden op de website van Windplanblauw.