Multi Functioneel Centrum

Bouw MFC Swifterbant officieel van start. ‘Hier hebben de inwoners lang naar uitgekeken’

Foto: De Drontenaar

De gemeente Dronten, Jorritsma Bouw en Oost Flevoland Woondiensten (OFW) gaven woensdag officieel het startsein voor de bouw van het Multifunctioneel Centrum (MFC) en 30 sociale huurappartementen in Swifterbant.

Samen met de toekomstige gebruikers van het MFC deden ze hierbij een oproep aan het dorp: ‘Wat willen we samen van het MFC maken?’ en nodigden dorpsbewoners uit om hun wens/droom voor het MFC op een doek op het bouwhek te schrijven. ‘Zo zien we niet alleen de letterlijke bouw van het MFC steeds verder komen, maar ook de invulling ervan’.

De gemeente en OFW zijn blij dat ze samen met de toekomstige gebruikers en het dorp vooruit kunnen kijken en aan de slag kunnen met waar al die jaren van gedroomd is. Onder andere deze wensen en dromen werden opgeschreven: ‘Een geweldige ontmoetingsplek voor heel Swifterbant’, ‘Een plek voor jong en oud’, ‘Bruisende leefomgeving’ en ‘Een plek waar iedereen welkom is’.

‘De bouw en realisatie van het MFC Swifterbant is vanaf vandaag goed zichtbaar. Ik ben heel blij voor de inwoners van Swifterbant die hier zo naar hebben uitgekeken. Ik weet zeker dat de aanstaande gebruikers, bezoekers en bewoners van de nieuwe appartementen hier een hele fijn plek krijgen, midden in het mooie dorp’, aldus wethouder Peter van Bergen.

180 palen de grond in

De gemeente en Jorritsma Bouw zijn al een aantal weken bezig met de voorbereidingen van het bouwterrein. Begin oktober start Jorritsma met het aanbrengen van 180 palen van gemiddeld 10 meter. Ongeveer een maand later wordt de fundering geplaatst. De palen worden niet geslagen, maar in de grond geboord, zodat er minder trillingen zijn.

In Swifterbant blijven wonen

‘Verbinding en ontmoeting; dat is waar het MFC voor staat. Een fijne plek om samen te komen, voor alle Swifterbanters. En, ook een mooie plek om te gaan wonen’, vertelde Noek Pouw directeur bestuurder OFW. ‘We bouwen 30 sociale huurappartementen, waarvan 8 voor Coloriet en 22 appartementen die OFW verhuurt aan senioren. Ik ben heel blij dat we hiermee ook invulling kunnen geven aan de wens van het dorp voor appartementen voor ouderen. Zo kunnen zij in hun vertrouwde dorp blijven wonen met alle belangrijke voorzieningen op loopafstand’.

Geïnteresseerde woningzoekenden moeten ingeschreven staan bij OFW. Een aantal maanden voor de oplevering van het MFC, worden de appartementen op de website woningzoeken.ofw.nl geadverteerd.

Van fundering naar casco naar oplevering

Volgens planning staat het MFC met vier bouwlagen eind dit jaar casco en wordt het in 2023 opgeleverd. ‘Wel zijn we hierbij sterk afhankelijk van leveranciers of die hun bouwmaterialen tijdig beschikbaar blijven hebben. We proberen hier met Jorritsma en de architect LKSVDD creatief op in te spelen. Zo hebben we bijvoorbeeld nu al de geveltegels besteld. Die slaan we op in een loods. De tegels hebben we pas nodig medio 2023’, aldus Fokke de Vries Projectontwikkelaar OFW.

Klik hier om het volledige artikel in de Flevopost te lezen.

__________________________________________________________

MFC Swifterbant: in maart 2022 gaat de eerste schop de grond in

Photo by Ben Eekhof, Photographer

v.l.n.r.: Henk Rozema (Divisiemanager Jorritsma Bouw), Noek Pouw (directeur bestuurder OFW) en wethouder Peter van Bergen.


Woensdag 16 februari 2022 werd de bouw van het Multifunctioneel Centrum (MFC) en 30 sociale huurappartementen officieel bekrachtigd. Hiervoor zetten wethouder Peter van Bergen, Divisiemanager Wonen Henk Rozema van Jorritsma Bouw en Noek Pouw, directeur bestuurder van Oost Flevoland Woondiensten (OFW) op locatie hun handtekening. “Op een goede samenwerking en een voorspoedige bouw van een bruisend MFC voor Swifterbant!”  

Op het bouwterrein gaan de voorbereidingen voor het MFC en de 30 sociale huurappartementen volop van start. Wethouder Peter van Bergen: “We zijn verheugd dat we in maart kunnen starten met de voorbereidende werkzaamheden, zoals het bouwrijp maken van de grond. Dat betekent onder andere enkele bomen kappen en oud leidingwerk weghalen”  Hierna wordt richting de zomer het bouwterrein door Jorritsma Bouw verder gereedgemaakt en kan de fundering van het MFC gelegd worden. Henk Rozema van Jorritsma Bouw is trots op de samenwerking met OFW: ”Samen hetzelfde doel hebben, werkt verbindend.”

Een bruisend MFC
Het MFC komt nu ook meer in zicht bij de partijen die er deel van gaan uitmaken, zoals De Meerpaal, Bibliotheek en Coloriet. Wethouder Peter van Bergen: “Door de coronamaatregelen was het lang niet mogelijk om fysiek bijeen te komen met de toekomstige gebruikers van het MFC. Daar komt nu gelukkig verandering in. We organiseren in het voorjaar een bijeenkomst met alle gebruikers om samen een bruisend MFC te maken voor Swifterbant.”

Noek Pouw: “Wanneer het MFC haar deuren zal openen voor alle dorpsbewoners, is nog niet precies te zeggen. Bij een bouwproject spelen allerlei factoren, maar het dorp kan erop rekenen dat wij er alles aan doen dat het bouwproces voorspoedig verloopt. Het streven is dat het MFC er staat voor het einde van 2023. We houden alle betrokkenen nauw op de hoogte van de voortgang.”

Prachtig wonen
Ook wordt met de bouw ingespeeld op de wens voor 55-plus appartementen in het dorp. Er komen 30 sociale huurappartementen, waarvan 8 zorgappartementen voor Coloriet. “We zijn blij dat we Swifterbanters op deze manier de mogelijkheid bieden om in het dorp te kunnen blijven wonen”, aldus Noek Pouw.

Om in aanmerking te komen voor een van de appartementen, moeten geïnteresseerden ingeschreven staan als woningzoekende bij OFW. Toewijzing van de appartementen vindt plaats op basis van inschrijfduur.

Photo’s by Ben Eekhof, Photographer

___________________________________________________________

Op dit moment wordt er door OFW als bouwpartner van de gemeente Dronten hard gewerkt aan de technische voorbereiding van de aanbesteding van de bouw. Welstand is akkoord met het ontwerp. De planning is er op gericht dat in april 2022 het MFC wordt opgeleverd.

__________________________________________________________

Sinds 2012 is het Multifunctioneel Centrum (MFC) een onderwerp wat leeft binnen het dorp Swifterbant en dus ook binnen dorpsbelangen Swifterbant.
De beoogde locatie voor het MFC is de plaats van De Hoeksteen. Het MFC moet onderdak bieden aan diverse organisaties die zich richten op de inwoners van Swifterbant.
Dorpsbelangen volgt de ontwikkelingen omtrent het plan MFC op de voet. Het MFC is een mooi initiatief omdat dit een grote en positieve invloed heeft op de leefbaarheid van Swifterbant.