Multi Functioneel Centrum

Op dit moment wordt er door OFW als bouwpartner van de gemeente Dronten hard gewerkt aan de technische voorbereiding van de aanbesteding van de bouw. Welstand is akkoord met het ontwerp. De planning is er op gericht dat in april 2022 het MFC wordt opgeleverd.

______________________________________________________________

Sinds 2012 is het Multifunctioneel Centrum (MFC) een onderwerp wat leeft binnen het dorp Swifterbant en dus ook binnen dorpsbelangen Swifterbant.
De beoogde locatie voor het MFC is de plaats van De Hoeksteen. Het MFC moet onderdak bieden aan diverse organisaties die zich richten op de inwoners van Swifterbant.
Dorpsbelangen volgt de ontwikkelingen omtrent het plan MFC op de voet. Het MFC is een mooi initiatief omdat dit een grote en positieve invloed heeft op de leefbaarheid van Swifterbant.