Documenten

Op deze pagina staan documenten ter inzage gerubriceerd per onderwerp:
(Nieuwe documenten staan bovenaan, de oudste onder,
 gearchiveerde documenten staan in het archief)

Statuten
Afschrift Statutenwijziging Algemene Vereniging voor Dorpsbelangen Swifterbant
Afschrift Oprichtingsakte Stichting de Klokbeker

Privacy Verklaring
Privacyverklaring-AVG-versie-1 mei 2018

Ledenvergadering 16 april 2024
Agenda Algemene Ledenvergadering 16-04-2024
Concept notulen ALV gehouden 20-03-2023
Jaarverslag 2023

Oudere documenten staan in het archief.

Openbaar Vervoer
Reactie voorstel connexxion
Resultaten OV enquete voorstel Connexxion
Brief Connexxion aansluitingen en route
Ontevredenheid dienstregeling 2016
Enquete overzicht jan 2016 bus
Antwoorden Connexion klachten poster lijn 146

Verkeer
Gemeentelijk verkeers en vervoersplan 2016