Documenten

Op deze pagina staan documenten ter inzage gerubriceerd per onderwerp:
(Nieuwe documenten staan bovenaan, de oudste onder,
 gearchiveerde documenten staan in het archief)

Statuten
Afschrift Statutenwijziging Algemene Vereniging voor Dorpsbelangen Swifterbant
Afschrift Oprichtingsakte Stichting de Klokbeker

Privacy Verklaring
Privacyverklaring-AVG-versie-1 mei 2018

Ledenvergadering oktober 2021
Agenda Algemene Ledenvergadering Versie 2
Notulen ALV gehouden 19-10-2020
Jaarverslag 2020
Verklaring financiële aangelegenheden van de Klokbeker

Oudere documenten staan in het archief.

Openbaar Vervoer
Reactie voorstel connexxion
Resultaten OV enquete voorstel Connexxion
Brief Connexxion aansluitingen en route
Ontevredenheid dienstregeling 2016
Enquete overzicht jan 2016 bus
Antwoorden Connexion klachten poster lijn 146

Verkeer
Gemeentelijk verkeers en vervoersplan 2016