Pluspunt

data.620xC2126x1196+0+54.620x349Het Pluspunt organiseert dagelijks zeer diverse activiteiten voor ouderen in en om Swifterbant. Van fysiek tot mentaal, bijvoorbeeld van Jeu des Boule tot Bridge. Maar ook een goed gesprek bij een kop koffie of samen eten horen tot dit programma.

Hoe oud moet je zijn om mee te mogen doen? Onbelangrijk! Gezelligheid is belangrijker dan leeftijd.

Contact: klik hier


Overzicht van activiteiten

 Dag/ ActiviteitTijdHoe vaak
MaandagTekenen/schilderen
Tekenen/schilderen
Biljarten
10.00 – 12.00 uur
13.30 – 16.30 uur
19.00 – 22.00 uur
Iedere week
Iedere week
Iedere week
DinsdagKlootschieten
Bridge
Leeskring
9.30 - 11.00 uurEens per 2 weken
Iedere week
Eens per maand
WoensdagCrea Plus
Koersbal
Gym volw
Open Inloop
Handwerken ( Vrij)
Schilderen
9.30 – 11.45 uur
9.30 – 11.30 uur
10.00 – 11.00.uur
13.30 – 16.30 uur
13.30 – 16.00 uur
19.30 – 22.30 uur
Iedere week
Iedere week
Iedere week
Iedere week
2’+4’wk v/d mnd
Iedere week
DonderdagVolksdansen
Open Tafel
Zanggroep
Koersbal
10.00 – 11.00 uur
12.00 – 14.00 uur
14.00 – 16.00 uur
14.00 – 16.00 uur
Iedere week
Iedere week
Iedere week
Iedere week
VrijdagSchilderen/tekenen
B.B.O.B
B.B.O.B
Wandelen
Bingo
9.00 – 11.30 uur
9.30 – 10.30 uur
10.30 – 11. 30 uur
13.30
13.30 – 16.30 uur
Iedere week
Iedere week
Iedere week
1ste vrij v/d mnd
Laatste vrij v/d mnd

Bij alle activiteiten is er ruimte voor meer deelnemers. U kunt op de aangegeven tijden zich aanmelden. Daar hoort u hoe het een en ander geregeld is. Natuurlijk kunt u ook vrijblijvend een kijkje nemen.


Samenstelling Activiteiten Commissie v.h. Pluspunt (ACP)
Mei 2016.

Voorzitter: Henk Heijne, Osbornhof 14 Dronten tel. 321880      [email protected]

Gastdames: Aafke Harlaar,    De Greente 56         tel. 321849      [email protected]

Penningmeester: Lida v. Ingen, Petuniaperk 14 tel. 322104       [email protected]

Secr. Mien Musters     De Slikslede 7,                    tel. 321792       [email protected]

 Activiteiten: Jelle Dekker, De Dukdalf 79, Dronten tel. 321629 [email protected]

 Bankbeheer: Ria Nieuwdorp, De Trippen  36     tel. 324699       [email protected]