Word energiecoach in de gemeente Dronten

Heb jij een passie voor duurzaamheid en energiebesparing? En vind je het leuk om buurtgenoten praktische tips te geven? Meld je dan voor 20 april aan als energiecoach! Gemeente Dronten zoekt enthousiaste vrijwilligers die hun buurtgenoten in Dronten (inclusief Swifterbant, Biddinghuizen en Ketelhaven) thuis willen helpen met energie besparen. Op dinsdagavond 25 april is er een informatieavond voor geïnteresseerden. Aanstaande energiecoaches krijgen een training, kunnen hun ervaringen delen tijdens netwerkbijeenkomsten en ontvangen een vrijwilligersvergoeding voor hun inzet.

Een energiecoach geeft nét even dat steuntje in de rug om verder te komen. Hij of zij helpt bijvoorbeeld bij het aanvragen van subsidie, legt uit wat er in die moeilijk opgestelde offerte staat of geeft praktische tips om thuis energie te besparen.

Informatieavond 25 april
Tijdens de informatieavond op 25 april is er gelegenheid om kennis te maken en krijgen geïnteresseerden uitleg wat een energiecoach doet. Na de bijeenkomst kunnen bezoekers doorgeven of ze definitief willen deelnemen aan de energiecoachtraining. Deze training bestaat uit 5 trainingsavonden in mei en juni dit jaar en wordt op de dinsdagavonden gegeven. Het trainen en begeleiden van de energiecoaches wordt namens gemeente Dronten verzorgd door Platform Duurzaam Nederland.

Aanmelden en contact
Wie interesse heeft, kan zich aanmelden voor de informatieavond via Netwerk Duurzaamheid Dronten: www.netwerkduurzaamheid.org/energiecoach
Meer informatie over de bijeenkomst volgt daarna per mail via Platform Duurzaam Nederland.  

Over Platform Duurzaam Nederland
Platform Duurzaam Nederland is een onafhankelijke organisatie die overheden en organisaties ondersteunt bij het verduurzamen van hun dorp of stad.

Meer ruimte voor natuur door ander maaibeheer

In de gemeente Dronten zijn we trots op onze groene omgeving. We kunnen genieten van buiten zijn in een groene omgeving waar ook planten en dieren een plek hebben. Die planten en dieren hebben we nodig voor een gezonde omgeving om in te leven en van te genieten. Als gemeente willen we daarom nieuwe ruimte maken voor planten en dieren. Vanaf dit voorjaar maait de gemeente daarom met meer ruimte voor de natuur op een aantal plekken in Dronten, Biddinghuizen en Swifterbant. We starten in 2023 op plekken in de randen om Biddinghuizen en Swifterbant en in de randen om wijken en buurten in Dronten.

We passen het maaibeheer op twee manieren aan. De eerste is minder maaien waarbij het gras wat langer groeit en bloeiende planten langer kunnen blijven bloeien. De tweede is maaien en afvoeren, waarbij het gras en andere planten een stuk langer groeien. Na het maaien ruimen we het maaisel op. Op deze manier halen we voedingstoffen weg. Hierdoor krijgen meer planten de kans om te groeien. De natuur heeft tijd nodig om zich aan te passen aan deze nieuwe manier van onderhoud. We verwachten dat over een paar jaar verschillende planten groeien en bloeien. Even geduld dus! Op de website vind je nog meer informatie hierover, zie www.dronten.nl/maaibeheer

MFC Swifterbant: Zorgappartementen van Coloriet worden appartementen voor 55+

De bouw en realisatie van het Multifunctioneel Centrum Swifterbant (MFC) wordt steeds meer zichtbaar. We zijn blij dat dit project nu echt vorm krijgt. Aanvankelijk was het plan dat ook Coloriet een aantal van de appartementen inclusief zorg zou verhuren aan haar cliënten. Verschillende ontwikkelingen, zoals de financiering in de zorgsector, leiden ertoe dat Coloriet de verhuur van deze appartementen niet meer op zich neemt.

Over de zorgappartementen is Coloriet in overleg getreden met OFW en daarna met de gemeente. Daarop heeft OFW aangegeven bereid te zijn deze 8 zorgappartementen over te nemen en te bestemmen voor de doelgroep 55+. Hierdoor blijven deze appartementen behouden voor de oudere inwoners van Swifterbant.

“Wij als zorgorganisatie leggen de focus op het verlenen van goede (ouderen)zorg voor de inwoners van Swifterbant. In Swifterbant zijn de thuiszorg en dagbesteding van Coloriet hier een belangrijk onderdeel van. Zo willen wij extra inzetten op thuiszorg, waarbij de zorg erop gericht is dat men zo lang mogelijk thuis kan blijven wonen.” vertelt Chris Rupke, directeur Bedrijfsvoering van Coloriet. “Mensen met dementie kunnen voor dagbesteding nog altijd terecht in hun eigen dorp bij het Pluspunt van Coloriet. Dat is nu gevestigd in De Steiger maar verhuist straks naar het MFC”.

De appartementen voor 55+ in het MFC worden in de loop van het jaar via woningzoeken.ofw.nl aangeboden. Het gaat om appartementen met 1 slaapkamer van gemiddeld 50m2. Voorwaarde om in aanmerking te komen voor een appartement is dat je ingeschreven staat bij OFW als woningzoekende. De appartementen worden aangeboden op basis van inschrijfduur.