Swift 64 afdeling voetbal wil een tribune bouwen. Jullie hulp is hiervoor nodig!

Het afgelopen half jaar is er binnen Swift 64 afdeling voetbal hard gewerkt aan het maken van een mooi plan om een tribune te gaan bouwen langs het hoofdveld.  

Waarom wil Swift een tribune?

Swift wil er zijn voor iedereen. Inmiddels is het ledenaantal gestegen naar meer dan 500 leden. Dit zorgt ervoor dat er ook steeds meer ouders, familieleden naar de wedstrijden komen kijken. Voetbal is een familiegebeuren geworden.  Het is voor de Swifterbanters een uitje geworden, een ontmoetingsplek.

SWIFT WIL ER ZIJN VOOR IEDEREEN.

Dit vraagt om aanpassingen in de kantine en rond het veld. Er zijn niet genoeg plaatsen beschikbaar om te zitten.  Opa’s en Oma’s willen kunnen gaan zitten.  Verder wil Swift medebewoners uit hun isolement halen, eenzame mensen motiveren om naar de wedstrijden te komen en te profiteren van de gezelligheid rond de velden en in de kantine.

Wat kunnen jullie doen?

Op 22 september allemaal meelopen met de sponsorloop.

Binnenkort, bij de opening van het nieuwe voetbalseizoen op 22 september wordt de sponsorloop georganiseerd.  Binnenkort krijg je hierover nog een mail. Dan kun je sponsors gaan zoeken. Als je meer wil weten over de tribune en de andere plannen, ga dan naar de website. Bij het nieuws vind je uitleg over het plan.

https://swift64.nl

 Swift 64 afdeling voetbal in haar nieuwe rol

Swift 64 afdeling voetbal staat aan het begin van de volgende fase. Het kan doorgroeien tot een vereniging die samen met alle inwoners van Swifterbant er kan zijn voor een breder publiek.

Als er vragen zijn hoor wij het graag. De tribune commissie.

Karin Hofstede, Rob de Vries, Joop Overvest, Kees ten Cate, Jan Griekspoor en Jacob Eising.

Ontwerpbesluit Ontwerpbestemmingsplan “Swifterbant – Multi Functioneel Gebied (D3200)”

Ontwerpbesluit ontwerpbestemmingsplan

Het college van Dronten maakt bekend dat er voor het plan “Swifterbant – Multi Functioneel Gebied (D3200)” een besluit ter inzage ligt. Dit plan ligt op de hoek van De Poort en De Schutsluis op het braakliggende terrein waar voorheen De Kombuis stond en vervangt het nu geldende bestemmingsplan. Dit plan maakt de ontwikkeling van een multifunctioneel centrum en 30 appartementen mogelijk.

Het volgende ontwerpbesluit ligt ter inzage:
Ontwerp bestemmingsplan “Swifterbant – Multi Functioneel Gebied (D3200)” op grond van de Wet ruimtelijke ordening.

U kunt de betreffende stukken van 12 juli 2018 tot en met 13 september 2018 inzien bij de publieksbalie van het gemeentehuis op afspraak en bij de openbare bibliotheek te Swifterbant.
De stukken zijn ook beschikbaar op www.dronten.nl en op www.ruimtelijkeplannen.nl.
De betreffende stukken kunt u direct hier opvragen.

Zienswijze
Tijdens de inzagetermijn kunt u een schriftelijke zienswijze indienen bij de gemeenteraad van de gemeente Dronten t.a.v. team Gebiedsontwikkeling. U kunt geen zienswijze per e-mail indienen.
Ook kunt u tijdens deze termijn mondeling een zienswijze indienen. Dit kan door een afspraak te maken met mevrouw Van den Heuvel via telefoonnummer 14 0321.

De gemeenteraad dient binnen twaalf weken na afloop van de inzagetermijn een besluit te nemen tot vaststelling van het plan.
Na vaststelling door de gemeenteraad ligt het plan ter visie met de mogelijkheid tot het indienen van beroepschriften en/of een voorlopige voorziening bij de Raad van State, afdeling Bestuursrechtspraak.

Windplan Blauw verplaatst vier windmolens bij Swifterbant, maar wel met tegenzin

De initiatiefnemers van Windplan Blauw hebben besloten vier van de vijf omstreden windmolens bij Swifterbant te verplaatsen. „De vier turbines aan de Rivierduintocht ten zuiden van de Swifterringweg worden verplaatst naar de andere kant van de tocht”, schrijven Swifterwint en Nuon op de website van het windplan, „Hierdoor komen de molens buiten het Swifterbos te staan. Alle andere turbineposities blijven ongewijzigd.”
Om het volledige artikel in De Drontenaar te lezen klikt u hier.