Visie Swifterbant

Visie Swifterbant
In november 2019 is in de gemeenteraad van Dronten een motie aangenomen, waarmee het college verzocht werd om samen met Dorpsbelangen een startnotitie voor te bereiden met daarin opgenomen het participatieproces, een stakeholdersanalyse en een financiële onderbouwing om tot een dorpsvisie te komen voor Swifterbant.

In 2020 is deze startnotitie opgesteld en in januari 2021 aangeboden aan de gemeenteraad.
Nu kan gestart worden met de daadwerkelijke visie. 
 
Hoe ziet Swifterbant er in 2030 uit?  
Daar moet de dorpsvisie voor Swifterbant antwoord op geven. De inwoners van Swifterbant gaan het komende halfjaar aan de slag met het ontwikkelen van een dorpsvisie voor hun dorp. Daarbij wordt, door de bril van bestaande en lopende ontwikkelingen, gekeken naar de toekomst. De verwachting is, afhankelijk van de beperkingen van de coronacrisis, dat de Dorpsvisie medio 2021 wordt aangeboden aan de gemeenteraad. 

Het bestuur heeft een groep inwoners uit Swifterbant gevraagd hoe alle inwoners kunnen meepraten en meedenken over de dorpsvisie. Deze groep vormt samen de kerngroep “Ons Swifterbant”. Zij zijn gevraagd vanwege hun kennis en ervaring op diverse gebieden en hun betrokkenheid bij de verschillende doelgroepen in het dorp. 

Belangrijke thema’s
Wonen, veiligheid, sport, onderwijs, zorg, verkeer, economie en duurzaamheid. Deze dorpsvisie moet er voor zorgen dat Swifterbant ook voor de toekomst een aantrekkelijk dorp blijft om op te groeien, ouder te worden, te wonen en te werken. 

Meedenken 
De inwoners van Swifterbant kunnen op drie verschillende manieren en momenten meedenken en meepraten. Er wordt gestart met een online enquête waar alle inwoners uit Swifterbant aan mee kunnen doen. Afhankelijk van de corona-beperkingen wordt daarna in het dorp een fysieke themamarkt georganiseerd. Het resultaat hiervan wordt gepresenteerd op de bijzondere bijeenkomst ‘Het Toekomstplein van Swifterbant’. Het resultaat wordt meegenomen in de dorpsvisie. 

Wethouder Irene Korting is dankbaar dat de kerngroep zelfs wilde meedenken over het participatieproces om te zorgen dat alle inwoners van Swifterbant straks kunnen meedoen. ‘Dat is een mooie positieve en nieuwe verbinding die belangrijk is voor het dorp. Het toont aan dat de samenleving zich betrokken voelt bij wat er in eigen omgeving, dorp, wijk en buurt gebeurt. De leden van de kerngroep zitten vol met goede ideeën en zijn enthousiast om samen met dorpsgenoten aan de slag de gaan met de dorpsvisie.’ 

Ook de leden van de kerngroep kijken ernaar uit om  samen met alle dorpsgenoten in gesprek te gaan over de toekomst van het prachtige dorp. Zij roepen iedereen op om mee te praten over te toekomst Swifterbant en willen graag iedereen kunnen horen. Het mooiste is, wat hen betreft, dat de dorpsvisie echt van Swifterbant wordt. Zodat iedereen ook zelf kan bijdragen aan de toekomst van het dorp.

_____________________________________________________________