Wijk- en Buurtbeheer

Namens Dorpsbelangen zal Wijk- en Buurtbeheer met de gemeente Dronten overleg plegen om diverse onderwerpen, zoals jongeren te bespreken. Een groep jongeren heeft aangegeven om iets voor het dorp te gaan doen. Hier zal de komende tijd extra aandacht aan besteed gaan worden.

Over een plan, om een wijkteam te gaan opzetten, zal in de loop van het komende jaar meer bekend worden gemaakt.

Bij de bibliotheek is een Watertappunt en een oplaadpunt voor mobiele telefoons, in de vorm van een bankje, geplaatst.

Wij hopen ook het komende jaar weer vaak bij de gemeente Dronten aan tafel te zitten, want dit is absoluut de moeite waard, je leert en hoort heel veel van elkaar.

Burendag staat inmiddels jaarlijks op het programma van Dorpsbelangen. Dit jaar samen mooie planten in de baskets doen en ondertussen in gesprek met dorpsgenoten. Deze keer was het een samenwerking van Dorpsbelangen Swifterbant en de Winkeliersvereniging Swifterbant.
De wethouders Irene Korting en Jaap Oosterveld hebben het solarbankje en het watertappunt geopend.