Thuis

Wilt u de nieuwsbrief van Dorpsbelangen Swifterbant ontvangen, zodat u via uw email op de hoogte blijft?
Meldt u zich dan aan via onderstaande link en wij sturen u ongeveer 6x per jaar informatie over ledenvergaderingen, themavergaderingen, het innen van de contributie, de vereniging e.d.
https://laposta.nl/f/ssxiokxlnkdt
Lader Bezig met laden…
EAD logo Duurt het te lang?

Opnieuw laden Laad het document opnieuw
| Open Openen in nieuwe tab

______________________________________________________________

De Swifterbant jaarkalenders zijn binnen

Deze zijn gratis op te halen voor leden van Dorpsbelangen Swifterbant op dinsdag 4 januari van 14.00 tot 16.00 en op zaterdag 8 januari van 10.00 tot 12.00 in de bibliotheek van Swifterbant.
Om verspilling te voorkomen hebben wij een beperkt aantal besteld. Mocht het niet genoeg zijn dan kunnen we nog bijbestellen.

______________________________________________________________

Kalender 2022

Op dit moment wordt er hard gewerkt aan een jaarkalender voor aan de muur, met mooie foto’s van Swifterbant, gratis voor leden van Dorpsbelangen Swifterbant.

Interesse in deze mooie kalender en lid van Dorpsbelangen Swifterbant? Voor jezelf of om kado te geven?
Stuur ons dan even een berichtje. Dat kan via [email protected] of via een berichtje op facebook.

Later deze maand maken wij bekend waar de kalenders af te halen zullen zijn!

Geen lid van Dorpsbelangen Swifterbant? Dan zijn de kalenders 9 euro per stuk.
Laat dit nu net zo veel zijn als 1 jaar lidmaatschap bij Dorpsbelangen Swifterbant. Dus word lid en ontvang deze mooie kalender gewoon helemaal gratis.

______________________________________________________________

ALV

Op maandagavond 25 oktober 2021 organiseert Dorpsbelangen Swifterbant haar jaarlijkse Algemene Ledenvergadering in de HoeksteenInloop 19.45, aanvang vergadering 20.00 uur.
De agenda en jaarverslag zal vanaf 10 oktober gepubliceerd worden op de website van DBS en er zullen enkele exemplaren in de bibliotheek liggen. 

Aanmelden voor de vergadering is noodzakelijk. Dit kan tot en met 20 oktober. Klik hiervoor op deze link. Kom zo veel mogelijk alleen. Deze vergadering is uitsluitend toegankelijk voor leden van de vereniging. Niet-leden kunnen wij helaas geen toegang verlenen.

I.v.m. de onvoorspelbaarheid rond de coronabeperkingen, zal ook dit keer een sobere vergadering georganiseerd worden. Helaas dus ook dit keer geen thema’s en na afloop geen drankje aan de bar.

Heeft u klachten die passen bij Corona? Blijf thuis en meldt u af via het mailadres waarop u zich heeft aangemeld. 

______________________________________________________________

Enquête nieuwsbrief Dorpsbelangen Swifterbant

Sinds november 2020 brengt Dorpsbelangen Swifterbant (op verzoek van de leden) een digitale nieuwsbrief uit, met als doel om inwoners te informeren over ontwikkelingen in en rond het dorp, waarbij Dorpsbelangen een rol speelt. Met deze enquête willen wij onderzoeken of wij hiermee aan de vraag voldoen. Door het invullen van deze enquête helpt u ons de nieuwsbrief te verbeteren en aan te passen aan de wensen van de bewoners van Swifterbant. Alvast bedankt! (leestijd 1 minuut)

Klik hier om de enquête te starten.

______________________________________________________________

Definitieve versie Dorpsvisie Swifterbant
(aangeboden aan het college eind juni 2021)

______________________________________________________________

Denk mee over de toekomst van Swifterbant

Hoe ziet Swifterbant er over 10 jaar uit? Dat is de belangrijkste vraag die aan de orde komt bij het opstellen van de nieuwe dorpsvisie.

De gemeente nodigt samen met Dorpsbelangen Swifterbant alle inwoners van Swifterbant uit om mee te denken over de toekomst van het dorp. Hoe meer mensen hun ideeën en dromen delen, hoe beter verschillende ontwikkelingen op elkaar afgestemd kunnen worden. En dat is wat wethouder Dorpsbelangen Irene Korting graag wil: “De dorpsvisie is van én voor het dorp. Ik ben blij dat Dorpsbelangen Swifterbant, dat 750 gezinnen in het dorp vertegenwoordigt, samen met de kerngroep Ons Swifterbant aan de slag gaat met de dorpsvisie. Ik hoop dat er een inspirerend, realistisch en breed gedragen beeld ontstaat voor de komende 10 jaar.”

Dorpsvisie Swifterbant
De kerngroep Ons Swifterbant die bestaat uit een vertegenwoordiging van Dorpsbelangen Swifterbant, stelt onder begeleiding de dorpsvisie op. Sandra Nobel (bestuurslid Dorpsbelangen): “De leden van de kerngroep zitten vol met goede ideeën en ze staan te popelen om dit samen met de dorpsgenoten verder uit te werken. Hoe meer mensen er betrokken worden, mee gaan denken en mee gaan praten hoe beter het is. De dorpsvisie is tenslotte van iedereen in Swifterbant.”

Uw mening telt!
Uw mening en die van alle andere inwoners van Swifterbant is belangrijk voor de dorpsvisie. Wethouder Korting: “Ik roep iedereen in Swifterbant op om mee te doen. Dit is uw kans om mee te praten over te toekomst van uw dorp. De dorpsvisie gaat over een breed scala aan onderwerpen zoals bijvoorbeeld wonen, veiligheid, sport, onderwijs, zorg, verkeer, economie en duurzaamheid”.

Enquête
De dorpsvisie start met een enquête. Daarvoor ontvangt u binnenkort een uitnodiging. Ook wordt er een themamarkt georganiseerd, waarin de inwoners de mogelijkheid krijgen door te praten over de droombeelden. De resultaten worden met de inwoners gedeeld tijdens het ‘toekomstplein Swifterbant’.

Houdt uw brievenbus, de website van Dorpsbelangen, www.dronten.nl/swifterbant en sociale mediakanalen in de gaten. Heeft u vragen? Mail naar [email protected] van Bureau Buiten.

___________________________________________________________

Windplannen in Dronten, Windplan Groen en Windplanblauw

Zodra de nieuwe turbines draaien stellen Windplan Groen en Windplanblauw een deel van de opbrengst ter beschikking voor projecten in de omgeving.
Deze projecten dragen bij aan het verbeteren van de leefbaarheid, leefomgeving en het klimaat.

Denk jij in een werkgroep met ons mee over de bestedingskaders voor de projecten?
Kijk dan voor meer informatie en aanmelding op www.dronten.nl/duurzaam.

 
___________________________________________________
Dorpsvisie voor Swifterbant

De inwoners van Swifterbant gaan het komende halfjaar aan de slag met het ontwikkelen van een dorpsvisie voor hun dorp. De dorpsvisie moet antwoord geven op de vraag “Waar willen we naartoe met ons dorp?”. Daarnaast moet de dorpsvisie de samenhang aanbrengen tussen de lopende trajecten en ontwikkelingen in Swifterbant om vanuit die bestaande omgeving te kijken naar de toekomst. De verwachting is dat de Dorpsvisie medio 2021 ter vaststelling wordt voorgelegd aan de gemeenteraad.

Kerngroep Ons Swifterbant
In november 2019 nam de raad een motie aan waarin werd gevraagd een dorpsvisie voor Swifterbant te ontwikkelen. De raad gaf hierbij aan dat Dorpsbelangen Swifterbant, dat 750 gezinnen in het dorp vertegenwoordigt, in dit proces een trekkersrol heeft. Dorpsbelangen heeft een groep van 11 personen uit Swifterbant samengebracht die samen de kerngroep “Ons Swifterbant” vormen. De leden van de kerngroep zijn gevraagd vanwege hun kennis en ervaring op de verschillende interessegebieden en hun betrokkenheid bij de verschillende doelgroepen in het dorp.
Bestuurslid van Dorpsbelangen, Sandra Nobel: ”De leden van de kerngroep zitten vol met goede ideeën en ze staan te popelen om dit samen met de dorpsgenoten verder uit te werken. Hoe meer inwoners er betrokken worden en mee gaan denken en mee gaan praten hoe beter het is. De dorpsvisie is tenslotte van iedereen in Swifterbant.”

Ruimte aan alle inwoners om mee te praten en te denken
De kerngroep heeft met hulp van de gemeente een participatieplan opgesteld. Dit plan is dinsdag
12 januari jl. door het college van B&W vastgesteld en geeft ruimte aan alle inwoners om mee te praten en mee te denken. De kerngroep coördineert het participatieproces, dat start met een digitale uitvraag onder de bevolking. De inwoners van Swifterbant worden uitgenodigd om hun droombeelden en ideeën op verschillende thema’s via verschillende kanalen kenbaar te maken. Daarna zal er een themamarkt worden georganiseerd waar alle inwoners nogmaals kunnen reageren op de thema’s. De opbrengst van de themamarkt wordt vervolgens met de inwoners van Swifterbant gedeeld tijdens een plenaire presentatie van het ‘Toekomstplein Swifterbant’. Hierbij kunnen zaken eventueel nog worden toegevoegd en aangescherpt.

Na deze drie participatieronden zal de kerngroep de opbrengst vastleggen in de dorpsvisie. Wethouder Korting: ”Ik roep iedereen in Swifterbant op om mee te doen. Dit is de kans om mee te praten over te toekomst van het dorp. De dorpsvisie gaat over een breed scala aan onderwerpen zoals wonen, veiligheid, sport, onderwijs, zorg, verkeer, economie en duurzaamheid.”

___________________________________________________
Nieuwsbrief Dorpsbelangen Swifterbant

Leden van Dorpsbelangen Swifterbant hebben aangegeven graag rechtstreeks op de hoogte gehouden te willen worden van evenementen, vergaderdatums, kortingsacties en nieuws.

Daarom zijn wij begonnen met een nieuwsbrief via mail. Wilt u die nieuwsbrief ook in uw mail ontvangen, zodat u niet langer afhankelijk bent van de website, facebook of de krant? Klik dan op onderstaande link en meldt uzelf heel gemakkelijk aan.

https://laposta.nl/f/ssxiokxlnkdt


_____________________________________________________________

Algemene Leden Vergadering 19 oktober 2020

Maandagavond 19 oktober heeft Dorpsbelangen Swifterbant haar algemene ledenvergadering gehouden.
Geheel tegen de traditie in was het bestuur genoodzaakt om deze vergadering online te organiseren.

De vergadering is goed verlopen, maar er kon echter niet gestemd worden op de voorgestelde kandidaat bestuursleden.
Om die reden heeft het zittend bestuur het mandaat gekregen om samen met de twee kandidaat bestuursleden, die al een lange periode mee lopen, het werk voort te zetten.
Zodra er weer op een normale manier en binnen redelijke termijn een vergadering in de Hoeksteen georganiseerd kan worden zal hiervoor weer een oproep aan de leden gedaan worden.

Tijdens de vergadering, maar ook ervoor, werd benoemd dat leden graag meer en ook rechtstreeks geïnformeerd zouden willen worden over zaken die spelen in het dorp en waarbij Dorpsbelangen betrokken is. Veel informatie wordt nu gedeeld via de website van Dorpsbelangen Swifterbant, via social media en de kranten Flevopost en de Drontenaar.  Om de leden toch meer rechtstreeks te kunnen benaderen vragen wij daarom alle leden van Dorpsbelangen Swifterbant een mail te sturen aan [email protected] zodat oproepen tot vergaderingen en het delen van belangrijke informatie ook via die weg plaats kan vinden.

______________________________________________________________

De Algemene Leden Vergadering van Dorpsbelangen Swifterbant van maandag 19 oktober 2020 zal online plaats vinden i.v.m. de maatregelen en adviezen rondom corona

______________________________________________________________

Aankondiging Algemene Leden Vergadering Dorpsbelangen Swifterbant.

Hierbij nodigt het bestuur van Dorpbelangen Swifterbant haar leden uit voor de jaarlijkse ledenvergadering in de Hoeksteen van Swifterbant op maandag 19 oktober 2020. Inloop v.a. 19.45uur, start 20.00 uur.

De agenda en de jaarverslagen van Dorpsbelangen Swifterbant en de Klokbeker kunt u terugvinden op www.dorpsbelangenswifterbant.nl/documenten

Door corona heeft deze vergadering niet in het voorjaar plaats kunnen vinden en ook voor oktober houden wij rekening met de beperkingen die er zijn. Tijdens de vergadering zullen de RIVM-richtlijnen strikt opgevolgd worden. Daarom zijn er vooraf al enkele spelregels waarvan leden gevraagd worden om zich hieraan te houden;

* Wij verzoeken u zich vooraf aan te melden indien u aanwezig wilt zijn bij onze vergadering. Dit kan via [email protected]. U kunt zich aanmelden tot uiterlijk 12 oktober.
* Toegang is alleen voor leden. Wij willen u vragen om slechts met één persoon per gezin of huishouden te komen.
* Slechts de noodzakelijke onderwerpen staan op de agenda en om de vergadering niet langer te laten duren dan noodzakelijk vragen wij u ons al uw vragen en opmerkingen schriftelijk aan ons toe te sturen voor 12 oktober 2020. Dit kan via het mailadres van de secretaris of in de brievenbus van Dorpsbelangen Swifterbant. Deze hangt bij de ingang van de bibliotheek, Zuidsingel 61A.
* Dit jaar zullen er helaas geen thema’s op de agenda staan.
* Dit jaar zullen de stukken uitsluitend digitaal beschikbaar gesteld worden op de site van Dorpsbelangen Swifterbant.
* In tegenstelling tot andere vergaderingen zal er helaas na afloop geen naborrel aan de bar zijn.
* Bij binnenkomst vragen wij u om naam en telefoonnummer te noteren op de presentielijst.
* Blijf thuis als u klachten heeft die passen bij COVID-19, zoals verkoudheidsklachten, hoesten, benauwdheid, verhoging of koorts of verlies van reuk en/of smaak. Blijf ook thuis als een van uw gezinsleden deze klachten vertoont. Bent u negatief getest maar vertoont u toch klachten zoals omschreven, ook dan vragen wij u om thuis te blijven.

Mocht u zich al aangemeld hebben voor de vergadering, dan vragen wij u zich via bovenstaand mailadres weer af te melden.

______________________________________________________________

Dorpsvisie Swifterbant

In november 2019 nam de gemeenteraad van Dronten een motie aan waarin werd opgeroepen om tot een dorpsvisie te komen voor Swifterbant.

Deze visie zal tot stand komen  door een samenwerking  tussen Dorpsbelangen Swifterbant en de gemeente Dronten. In deze visie wordt beschreven wat belangrijk is voor ons dorp, waar we staan en waar we naar toe willen in de toekomst.

Door de coronacrisis is er een kleine vertraging ontstaan, maar het bestuur van Dorpsbelangen Swifterbant is bijzonder blij dat inmiddels  bekend gemaakt kan worden dat er met veel mensen uit het dorp gesprekken gevoerd zijn.  Hierdoor is een breed samengestelde groep tot stand  gekomen waarin veel belangen vanuit Swifterbant vertegenwoordigd kunnen gaan worden. Met deze groep zal nagedacht gaan worden over hoe dit plan verder vormgegeven wordt.

We gaan op allerlei manieren inwoners, ondernemers, verenigingen en organisaties proberen te betrekken. Zodat iedereen de mogelijkheid krijgt om mee te praten over de onderwerpen die belangrijk voor hen zijn.

______________________________________________________________

“Drieduizend tulpen op De Greente voor 4 mei herdenking

Zaterdag 2 mei zijn er drieduizend tulpen in de kleuren van de Nederlandse vlag bij het vredesmonument op De Greente geplaatst. Dit is mogelijk gemaakt door de actie Bloemen voor 4 mei. Bij 75 monumenten verspreid door
Nederland, waaronder het monument op De Greente, zijn er bloemen gelegd.
De actie Bloemen voor 4 mei is een initiatief van het Nationaal Comité 4 en 5 mei, Seavents en Tikkie. De opbrengst van deze actie gaat naar de biologische sierteeltsector.

Dank voor uw donatie”

______________________________________________________________

______________________________________________________________

Mooi resultaat

Tijdens de raadsvergadering van 28 november, waarbij de bestemmingsplanwijziging voor de Lidl in Dronten west op de agenda stond,  is er op initiatief van de PvdA Dronten, samen met Groen Links, de VVD en de Christen Unie een motie ingediend die vroeg om een dorpsvisie voor Swifterbant. Iets waar Dorpsbelangen Swifterbant zelf al geruime tijd om heeft gevraagd.
Het college heeft deze visie omarmd en heeft Dorpsbelangen Swifterbant hier een duidelijke rol gegeven als kartrekker.  De motie, waarin gevraagd werd om deze dorpsvisie, is unaniem aangenomen door de gemeenteraad. Dit is echt een prachtig resultaat en het bestuur van Dorpsbelangen Swifterbant hecht er grote waarde aan om de leden van de gemeenteraad en het college te bedanken voor het gestelde vertrouwen.
We gaan verder met het werk aan deze mooie opdracht.   

______________________________________________________________

Dorpsbelangen Swifterbant zet Zwembadwerkgroep aan het werk.

Dorpsbelangen Swifterbant, de gemeente Dronten en Optisport zijn door de jaren heen regelmatig in gesprek geweest over het buitenzwembad van Swifterbant, de Abelen.

Deze gesprekken zijn altijd gericht geweest op het behoud van het zwembad voor het dorp door de mogelijkheid van participatie.
Het zwembad is belangrijk voor Swifterbant.  Dorpsbelangen Swifterbant noemt het daarom ook een basisvoorziening.  Door het zoeken (en het vinden van!)vrijwilligers, maar ook door het leveren van een bijdrage in de publiciteit  van het bad, heeft het dorp steeds laten zien dat het erg betrokken is bij de Abelen en graag een bijdrage levert aan het behoud van het bad.

Duidelijk is geworden dat er meer nodig is dan alleen vrijwilligers en voldoende bezoekers.
Het bad heeft een kwaliteitsimpuls nodig, waarmee het toekomstbesteding wordt en weer jaren mee kan.  

Daarom heeft Dorpsbelangen Swifterbant een werkgroep opgericht.
De werkgroep bestaat uit drie leden en is inmiddels voortvarend van start gegaan.

De opdracht aan de leden van de werkgroep is helder: schrijf samen met de gemeente Dronten en in overleg met Optisport een plan van aanpak waarmee zwembad de Abelen toekomstbestendig wordt. In dit plan zullen naast  renovatie van baden, gebouwen en groenvoorziening ook participatie en (maatschappelijke) duurzaamheid belangrijke onderdelen zijn. De contacten met zowel gemeente  als met het management van Optisport zijn goed en dit geeft vertrouwen in de goede samenwerking.

Dorpsbelangen Swifterbant heeft een aantal kaders aan deze werkgroep meegegeven; Het bad blijft in eigendom van de gemeente en het beheer en exploitatie liggen bij een professionele partij, bij voorkeur die de gemeente hiervoor selecteert, tot op heden Optisport.

In gesprekken met gebruikers van het bad heeft Dorpsbelangen Swifterbant veel wensen en ideeën geïnventariseerd en deze adviezen zijn meegegeven aan de werkgroep.

Maar de werkgroep is en blijft benieuwd naar meer goede adviezen en suggesties. De werkgroep is bereikbaar via het mailadres [email protected]

______________________________________________________________


______________________________________________________________

Ter Info

Er hebben ons de laatste tijd enkele berichten bereikt dat inwoners van ons dorp op verschillende manieren benaderd worden met de toezegging dat zij juridische bijstand kunnen krijgen als zij hun lidmaatschapsnummer van Dorpsbelangen Swifterbant kunnen overleggen.
Leden, die het bestuur van Dorpsbelangen Swifterbant hierover hebben benaderd, hebben als reactie het antwoord gekregen dat dit niet uit is gegaan van het bestuur van de vereniging van Dorpsbelangen Swifterbant en dat dit dus niet klopt.

De advocaat die deze bewering lijkt te doen staat op geen enkele manier in contact met Dorpsbelangen Swifterbant, heeft het bestuur van Dorpsbelangen Swifterbant hierover nooit benaderd en er is aan haar dan ook nooit een machtiging afgegeven om de belangen van de vereniging of die van haar leden te vertegenwoordigen.

Deze kwestie is voorgelegd aan juristen van de stichting Achmea Rechtsbijstand, waar Dorpsbelangen Swifterbant haar rechtsbijstand heeft verzekerd.  
Er is een schrijven uitgegaan naar de betreffende advocaat, waarin is aangegeven dat er geen machtiging aan bovengenoemde bewering ten grondslag ligt en de advocaat is gesommeerd om zich niet als vertegenwoordiger van Dorpsbelangen Swifterbant uit te geven.

Het bestuur van Dorpsbelangen Swifterbant zal nooit, zonder daarover uitvoerig te berichten middels een Algemene Leden Vergadering, website of een persoonlijk schrijven aan de leden, over gaan tot het doen van aanbiedingen zoals nu gedaan lijken te worden door genoemde advocaat of anderszins.  

Het bestuur van Dorpsbelangen Swifterbant betreurt de hele gang van zaken ten zeerste.

______________________________________________________________

Feestelijke opening Fit-Lint

Tijdens het julifeest is het Fit-Lint op de Greente feestelijk geopend door gedeputeerde van de provincie Flevoland Harold Hofstra, wethouder Irene Korting, Sandra Nobel en Trudi Scheepers.

Jong en oud kan nu samen gezellig sporten en bewegen.

Na de opening werden de toestellen van het Fit-Lint meteen flink uitgeprobeerd zoals op onderstaande foto’s is te zien:

______________________________________________________________

Werkzaamheden Fit-Lint vorderen gestaag

Vandaag zijn medewerkers van de gemeente Dronten begonnen om de toestellen voor het Fit-Lint op de Greente te plaatsen.

Het ziet er naar uit dat de werkzaamheden op tijd klaar zullen zijn zodat tijdens het Julifeest het Fit-Lint feestelijk geopend kan worden.

Zie hieronder een impressie:

______________________________________________________________

Feestelijke opening Fit-Lint

De realisatie van het Fit-Lint in Swifterbant ligt op schema. De betonnen platen zijn gestort en inmiddels goed uitgehard. De komende weken worden de apparaten geplaatst. En tijdens het Julifeest op zaterdag 6 juli zal het Fit-Lint feestelijk geopend worden.

Het Fit-Lint is bedoeld voor mensen van vrijwel alle leeftijden. Ouderen en jongeren kunnen elkaar al sportend ontmoeten.  Sport verbindt.  De apparaten lopen in moeilijkheid en intensiteit steeds een beetje op.  Vier van de apparaten zijn gekozen zodat  ouderen deze heel goed kunnen gebruiken, vier zijn gericht op de jongeren, maar beide groepen worden van harte uitgenodigd om ook de andere apparaten te gebruiken.

Het Fit-Lint doorkruist een aantal fietsroutes en fietsers wordt dan ook de mogelijkheid geboden om tijdens een fietstocht even lekker met een andere, ontspannen manier van bewegen bezig te zijn.  Ook veel hardloop en loopgroepen komen geregeld langs de locatie van het Fit-Lint.

 Met het Fit-Lint is niet alleen de verbinding gezocht tussen leeftijdsgroepen en tussen verschillende sporten, maar ook tussen recreatie in de buitenlucht en de verschillende horecagelegenheden van ons dorp.

Het Fit-Lint is mogelijk gemaakt door de subsidie Fonds Leefbaarheid van de provincie Flevoland met co-financiering van de gemeente Dronten en Dorpsbelangen Swifterbant.

______________________________________________________________

Werkzaamheden Fit-Lint gestart

Inmiddels is het zover. Na het treffen van de nodige voorbereidingen zijn de werkzaamheden aan De Greente door de gemeente Dronten gestart.

Als alles volgens plan verloopt zal het Fit-Lint tijdens het Julifeest geopend worden.

Zie hieronder een impressie van de werkzaamheden.

______________________________________________________________ 

Voorbereidingen Fit-Lint

Dorpsbelangen Swifterbant heeft een subsidie toegekend gekregen uit het Fonds Leefbaarheid van de provincie Flevoland voor een ‘Fit-Lint’. Wij hopen dat het lukt om nog voor de zomervakantie 8 prachtige buiten fitnessapparaten in een lintopstelling te kunnen plaatsen in ons dorp, in samenwerking met de gemeente Dronten.

Vrijdag 29 maart zijn we op vooronderzoek gegaan. In Zwolle staan een aantal van de apparaten opgesteld die ook in Swifterbant zullen komen. En die moesten even getest worden natuurlijk!!

Leuk weetje. In Zwolle staan deze apparaten inmiddels vijf jaar buiten en ze zijn nog net zo prachtig als toen ze nieuw waren.

______________________________________________________________

Paddentrek

Ieder voorjaar, zo vanaf eind februari, vindt de paddentrek plaats.
Na hun winterrust gaan de dieren op weg naar het water waar ze – jaren eerder – als paddenvisje leefden en als klein padje het water verlieten.
Dat water is de plaats waar ze zullen paren en hun eiersnoeren afzetten. Ook andere amfibieën zoals kikkers en salamanders maken deze reis.
Bij een stijgende temperatuur worden meestal eerst de mannetjes en dan de vrouwtjes wakker. Padden zijn amfibieën en zijn voor hun activiteit grotendeels afhankelijk van hun omgevingstemperatuur. Hoe hoger die temperatuur, hoe actiever de pad. Tijdens hun tocht naar het water moeten de padden vaak drukke verkeerswegen oversteken en om te voorkomen dat ze hierbij worden doodgereden zijn in het hele land vrijwilligers actief om er voor te zorgen dat de dieren veilig naar de overkant kunnen bereiken.

In Swifterbant plaatsen vrijwilligers in het voorjaar waarschuwingsborden om aan te geven dat de paddentrek weer is begonnen.  Als automobilisten de snelheid aan passen geven zij padden de kans om snel naar de overkant te hoppen. En ook fietsers wordt hiermee gevraagd om op te passen voor overstekende padden.

______________________________________________________________

Windplan Blauw past plannen aan. Maar is het genoeg?

Naar aanleiding van de plannen van Windplan Blauw, om vijf windmolens dicht bij ons dorp te plaatsen (waarvan twee in het Swifterbos) heeft Dorpsbelangen Swifterbant in mei 2018 een petitie gestart. Ongeveer 800 handtekeningen werden opgehaald met deze petitie.

Wijziging
Inmiddels zijn de plannen van Windplan Blauw gewijzigd en zijn de locaties van de vier van de vijf molens 80 meter opgeschoven.
Maar of en in hoeverre dit nog effect gaat geven op het dorp, is niet duidelijk. Volgens Windplan Blauw zijn de molens zo hoog en breed, dat de wieken nog steeds over het bos heen zullen draaien
Dorpsbelangen Swifterbant wil daarom graag weten wat de effecten op het dorp zijn van windmolens op deze nieuwe locaties.

Beroep
Daarvoor zal Dorpsbelangen Swifterbant beroep aan moeten tekenen tegen deze locaties waardoor er een nieuwe Milieu Effect Rapportage (MER) aangevraagd kan worden.

Uw mening telt!
Wij willen graag van u weten wat u er van vindt.
Vul daarom onze korte enquête in en laat weten of u vindt dat Dorpsbelangen Swifterbant beroep moet aantekenen of niet.

Klik daarom op onderstaande link. Invullen kost u slechts drie minuten. https://nl.surveymonkey.com/r/PCGBGB6?

______________________________________________________________

NEE tegen plaatsing en OVERLAST van 5 windmolens (te dicht) bij Swifterbant en in het bos.

In de plannen om windturbines/windmolens in Flevoland in lijnopstellingen te plaatsen, komen westelijk van Swifterbant 2 van deze windmolens in ons bos  en 3 veel te dicht bij het dorp, waardoor wij als inwoners overlast zullen ervaren en uitbreidingsmogelijkheden van ons dorp geblokkeerd zullen worden. Overlast van slagschaduw, van geluid en van het constant zien van de ronddraaiende beweging. 

Door heel Flevoland zullen windmolens verdwijnen. Van veel van die windmolens heeft nu niemand last. Maar nu wil men 5 enorm hoge windmolens op nieuwe plekken plaatsen en hiervan zullen wij wel last ondervinden. Verder tast het ons bos aan! Oud bos produceert vele malen meer zuurstof dan jonge aanplant. Nieuw bos aanleggen zal dus pas over 20 tot 30 jaar opbrengen wat dit huidige bos nu al opbrengt. 

Waarom deze windmolens daar gepland zijn?

Omdat men ooit bedacht heeft dat de windmolens niet meer kriskras door het landschap mogen staan, maar in een lijnopstelling moeten komen met een vaste onderlinge afstand. Voor een rustiger beeld. Het beeld wat wij als dorpsbewoners vervolgens zullen gaan ervaren wordt hier in niet meegewogen. En dat kan niet! 

Na protesten is gesteld dat er wel draagvlak moet zijn voor deze 5 molens. En die is er niet, maar dat moeten we wel aantonen.

Onderteken deze petitie via onderstaande link en laat zien dat je ook TEGEN het plaatsen van deze 5 windmolens bent. Zeg NEE en bescherm de leefbaarheid in ons dorp en bescherm ons Swifterbos. 

https://www.petities24.com/nee_tegen_plaatsing_en_overlast_van_5_windmolenste_dicht_bij_swifterbant_en_in_het_bos#form

Vergeet niet om na ondertekening ook nog in de mail die u ontvangt op de link te klikken om uw stem te bevestigen.