Swifterbant 2040

Swifterbant denkt na over de toekomst.
Een kleine twee jaar geleden kwam de Dorpsvisie van Swifterbant uit: een visie op de toekomst van het dorp, bedacht door een grote groep inwoners van Swifterbant die vooral enthousiast zijn over en trots op het dorp waarin zij wonen. Maar de tijd staat niet stil. Zeker nu het dorp aan de vooravond staat van een nieuwe schaalsprong, waarin er in Swifterbant-Zuid in de loop der jaren zo’n 700 woningen bij zullen komen, is het ook goed de blik op de toekomst daarna te richten.

Het heft in eigen handen nemen.
Ook daarin denken inwoners uit het dorp weer volop mee, zoals Koene Tietema en Piet van der Aar zeggen. Vanaf mei 2022 is een werkgroep aan de slag gegaan met een uitwerking van de Dorpsvisie. Dat gebeurt onder de vlag van Dorpsbelangen Swifterbant. Er zijn veel gesprekken gevoerd met allerlei inwoners, en in de werkgroep zitten ook twee mensen met beroepsmatige kennis van planologie en stedenbouw, vakmensen dus. ‘Zij denken mee en kunnen toetsen of de ideeën die worden aangedragen ook levensvatbaar en reëel zijn,’ legt Koene uit.

‘Het dorp moet zelf het initiatief gaan nemen. In het verleden waren er ook wel plannen en ideeën, maar die bleven dan hangen in besluitvorming en uitvoering. We moeten het heft in eigen handen nemen: een integrale visie op de toekomstige ontwikkeling, gebaseerd op de Dorpsvisie. Vandaar dat we er graag de krant mee in willen, om nog meer mensen te laten meedenken en te laten reageren,’ zegt Piet. Want er liggen een aantal kansen en uitdagingen: het gebrek aan woningen voor ouderen, vaak de pioniers van het dorp, maar ook het gebrek aan woningen voor jongeren, verenigingen die te weinig aanwas hebben, publieke gebouwen die aan vervanging toe zijn en de wens om Swifterbant-Zuid bij het dorp te betrekken, zodat het geen dorp bij een dorp wordt.

Concrete ideeën
Tot nu toe zijn er een aantal concrete ideeën opgehaald. ‘Eén van de vragen is namelijk waar je kunt groeien na 2030. Volgens wat we nu verzameld hebben, zou dat in eerste instantie in het dorp moeten gebeuren. Dat kan als de lagere scholen de Golfslag, de Duykeldam en de Branding samengaan in één nieuw gebouw, met daarbij een sporthal, kinderopvang en eventueel andere op kinderen gerichte voorzieningen. De ruimte die dat oplevert biedt het dorp de mogelijkheid voor woningbouw op maat. Zoals bijvoorbeeld een Knarrenhof voor de oudere inwoners die in Swifterbant willen blijven wonen, maar er nu geen passende woning kunnen vinden. Dat zou kunnen op het terrein van de Branding en de Steiger, waarvan de meeste functies toch naar het nieuwe MFC gaan. Die locatie ligt mooi centraal in het dorp. Of juist woningen voor jongeren. Dat zou kunnen op het terrein van de Golfslag, zegt Piet. ‘Door voorzieningen en de scholen te combineren, creëer je ruimte in de kern.’ Dat is ook nodig, want door de windmolens nabij het dorp is nieuwbouw buiten de huidige dorpskern niet altijd mogelijk en je moet ook niet persé willen bouwen op dure en goede landbouwgrond.

Locatie kindcentrum
De vraag is dan natuurlijk: waar moeten de scholen en sporthal komen? Koene beseft dat het antwoord daarop stof zal doen opwaaien in het dorp. ‘De beste plek lijkt aan de westkant van Swifterbant, in het hoekje tussen de  Hertenkamplaan, het Hazepad en de Bosweg.’ Ja, dat zal ten koste gaan van een stukje dorpsbos. Toch heeft die plek ook voordelen. ‘Het geeft je de gelegenheid de infrastructuur goed te regelen, waardoor je ook gelijk de mogelijkheid hebt om Swifterbant-Zuid meer bij het dorp te betrekken.  Zo ontstaat er een logische route voor de mensen die vanuit de nieuwe wijk de kinderen naar (de nieuwe) school brengen, maar ook een logische route om even het dorp in te gaan voor een boodschapje.’
Het te kappen stuk bos moet dan gecompenseerd worden met nieuwe aanplant aan de zuidzijde van het Swifterbos.

Uitbreidlocaties
En als het op verdere uitbreidingslocaties aankomt, waar gaan de gedachten dan naartoe? Het meest logische is de noordzijde van het dorp. Ook daar kan je binnen de kern ruimte creëren, als je bijvoorbeeld de sportparken verplaatst naar de andere zijde van de Swifterringweg. Dan komt die ruimte vrij,’ zegt Piet.

De twee beseffen dat dit allemaal discussie zal opleveren, want als je aan het groen komt, levert dat protest op. Toch hopen ze dat inwoners constructief mee willen denken en de gemeente ook een constructieve houding aanneemt, door bijvoorbeeld in het accommodatiebeleidsplan dat er aan komt, de scholen in Swifterbant in de tijd naar voren te trekken als het gaat om nieuwbouw en dat direct te combineren met een nieuwe sporthal, zodat de Steiger en de Branding ruimte kunnen maken voor ouderenhuisvesting.

Vooralsnog is de grote groep bewoners die tot nu heeft meegedacht vooral erg benieuwd naar de reacties en ideeën van de overige inwoners. Zij worden gevraagd voor 8 mei te reageren op de plannen. Dat kan op [email protected]