Dorpsbelangen Swifterbant reikt rollators uit tijdens Ouderenmiddag Swifterbant

Zaterdagmiddag 20 oktober vond in Dorpshuis De Steiger in Swifterbant de derde editie van de Ouderenmiddag plaats.

Een van de hoogtepunten van deze middag was de uitreiking van twee rollators aan twee gelukkige bezoekers door twee bestuursleden van Dorpsbelangen Swifterbant. Deze rollators zijn beschikbaar gesteld door het Drontense bedrijf 3-stars scootmobiel en Dorpsbelangen Swifterbant.

Ook deze editie van de ouderenmiddag stond in het teken van een gezellig samenzijn met dorpsgenoten uit Swifterbant. Onder het genot van een hapje, drankje en gezellige muziek konden bezoekers o.a. herfststukjes maken om het huis een beetje op te fleuren en luisteren naar prachtige gedichten.

Dorpsbelangen Swifterbant wenst de gelukkige winnaars van de rollators er heel veel plezier mee en gemak van.

Najaarsvergadering 9 oktober 2018

Hierbij wordt u uitgenodigd voor de najaarsvergadering welke wordt gehouden op 9 oktober 2018 in de Hoeksteen. De inloop is vanaf 19:30 uur en de aanvang van de vergadering is om 20:00 uur.

Tijdens de inloop is er gelegenheid om een kopje koffie of thee te nuttigen.

Gedurende de najaarsvergadering starten we eerst met een algemeen deel waarin onder meer een nieuw bestuurslid wordt verkozen.

Hierna krijgt een aantal organisaties de gelegenheid om zich te presenteren. Onder andere zullen de volgende organisaties zich presenteren:

  • Samenloop voor hoop
  • Leadersubsidie
  • De Flevo bibliotheek
  • De winkeliersvereniging
  • De Meerpaal

Klik hier om de agenda van de najaarsvergadering te openen.

Graag tot ziens op de najaarsvergadering.