Positief nieuws – 15 januari 2020

Naar aanleiding van de vernielingen en onrust van afgelopen periode in Swifterbant is een aantal inwoners in gesprek gegaan met het bestuur van Dorpsbelangen Swifterbant.
Hieruit is een nieuwe commissie voortgekomen. De Commissie Jeugd.

Drie jongeren in de leeftijd van 18 tot en met 20 jaar hebben zich aangesloten bij deze commissie. Verder drie volwassen bewoners van uit het dorp, allemaal met opgroeiende kinderen en samen met enkele bestuursleden zijn zij gestart met een brainstormsessie in de Steiger.
En deze brainstormsessie heeft direct zoveel positieve plannen opgeroepen, dat de commissie dit ook direct om is gaan zetten in daden.

De burgemeester heeft een aantal maanden geleden de jeugd uitgedaagd om zelf met een goed plan te komen voor bijvoorbeeld een feest en dit leek in eerste instantie niet haalbaar voor de betreffende groep jongeren. Maar nu deze commissie in het leven is geroepen lijkt dit wel haalbaar. En daarom heeft de commissie de rollen omgedraaid.
Zij hebben burgemeester Gebben uitgenodigd voor een winterbarbecue in het dorp. Tijdens deze barbecue willen zij zich als commissie aan de burgemeester voorstellen en hem bijpraten over de stand van zaken. Dit willen zij doen op een ludieke locatie. Het pleintje bij de brandweerkazerne.