Vrijwilligerswerk

Beste inwoner van Swifterbant

Zoals u ongetwijfeld weet maken heel veel organisaties, verenigingen en stichtingen gebruik van vrijwilligers. Sterker nog, veel van deze organisaties zouden niet kunnen bestaan zonder deze vrijwilligers.

Met deze enquête willen wij meten hoeveel u weet over vrijwilligerswerk, over de organisaties die afhankelijk zijn van vrijwilligerswerk en over de mensen die zich inzetten als vrijwilliger in Swifterbant.  Het zijn slechts 10 vragen en wij zouden het enorm waarderen wanneer u dit voor ons in zou willen vullen.

Dank u wel voor uw hulp!

Klik hier om de enquête in te vullen.

Wethouder Ton van Amerongen legt krans bij monument in Swifterbant

Achthonderd mensen volgden via live-stream de 4 mei herdenking in Swifterbant. De Nederlandse driekleur in tulpen was een bijzonder decor voor het blazen van de Taptoe door Wolter Prinsen. Voor het Wilhelmus was er verbinding met de herdenking op De Dam.

Ton en Marga van Amerongen legden een krans namens de inwoners en bestuurders van de Gemeente Dronten. In zijn toespraak verbond wethouder van Amerongen de woorden op ons monument, met onze geschiedenis en de gevolgen van de vrijheidsbeperkingen zoals we die nu ervaren door de Coronacrisis. Klik hier voor de tekst van de toespraak.

Theo den Hartog legde een bloemstuk namens Dorpsbelangen.

4 mei herdenking Swifterbant live te volgen via Facebook

Adrie en Alice Winters maken het mogelijk dat op 4 mei de herdenking op De Greente in Swifterbant live te volgen is via Facebook.
https://www.facebook.com/dorpsbelangenswifterbant

Op 4 mei zal iets voor acht op meerdere plaatsen in Swifterbant door leden van Amor Musae de taptoe worden geblazen; Wolter Prinsen blaast de taptoe op De Greente.
Om 20.00 uur herdenken we met 2 minuten stilte.
Na het zingen van het Wilhelmus zal wethouder Ton van Amerongen samen met zijn vrouw een krans leggen bij het monument op De Greente en een korte toespraak houden.
Aansluitend zal een bloemstuk worden gelegd namens Dorpsbelangen Swifterbant.

De herdenking op De Greente wordt zonder publiek gehouden.

Om toch samen te herdenken roepen wij u op om 20.00 uur 2 minuten stilte te houden in de deuropening van uw huis, in uw voortuin of op uw balkon. En aansluitend het Wilhelmus te zingen dat tegelijkertijd via Facebook en op radio en t.v. wordt uitgezonden.
Dit jaar mag de vlag de hele dag halfstok hangen.