Nieuws

De bloembakken zijn weer gevuld met nieuwe geraniums

Op de laatste dag van april, fleurde de winkelstraatjes van Swifterbant weer op.
In de stromende regen hebben zes vrijwilligers de plantenbakken aan de lantaarnpalen weer voorzien van nieuwe geraniums.

Sinds een jaar of zes helpen Jan en Jaap, twee vitale ‘iets’ oudere mannen (80+) om de binnenbakken uit de lantaarnpalen te halen en na het vullen helpen zij ook altijd weer om de binnenbakken terug in de buitenbakken te hangen en de bakken te vullen met een flinke hoeveelheid water, zodat ze er even tegen kunnen. Geduldig rijdt Jan dan de heftruck (die we mogen lenen van Weevers) langs alle lantaarnpalen, zodat Jaap de binnenbakken er in kan zetten.

Voorbijgangers reageren altijd weer positief. Iedereen vind het leuk om te zien dat de bakken weer gevuld zijn. 

Na twee jaar in een wereld geleefd te hebben, waarin we moesten leren omgaan met beperkingen, realiseren we ons nu extra hoe mooi het is dat we samen allerlei activiteiten kunnen organiseren.
Activiteiten voor en door dorpsbewoners.

Dorpsbelangen Swifterbant zoekt nieuwe vrijwilligers. Voor het vullen van de plantenbakken volgend jaar, het opzetten van de kerstboom, voor het helpen bij evenement, voor het verzinnen en op poten zetten van nieuwe evenementen, voor in een van de besturen of commissies, voor het bijhouden van de nieuwsbrief en de facebookpagina. Interesse? Mail dan naar [email protected] en we nemen contact met je op om onder over je interesses door te praten.

Nieuwe bloemen in bloembakken in het winkelcentrum

De voorbereidingen om weer mooie, frisse, nieuwe bloemen in de bakken in de winkelstraat te krijgen, zijn alweer in volle gang!
Komende dagen zullen Jaap en Jan de binnenbakken er weer uit gaan halen.
En zaterdag 30 april zullen een aantal bestuursleden en een aantal vrijwilligers aan de gang gaan met het potten van de Geraniums en het terughangen van de bakken.

Herdenking voor leerlingen groep 7

21 april 2022 is voor de basisschoolleerlingen van groep 7 een herdenking gehouden.
Omroep Flevoland was hierbij aanwezig.

Herdenking voor leerlingen groep 7

De 3 Swifterbantse basisscholen en het 4 mei Comité Swifterbant organiseren dit jaar een herdenking speciaal voor de leerlingen van groep 7.
Deze herdenking wordt gehouden op 21 april op De Greente van 13.15 tot 14.00 uur.

De kinderen lopen onder begeleiding van hun leerkracht in een stille tocht naar De Greente.
Daar hangen de kinderen de vlag half stok. JAM, het jeugdorkest van Amor Musae, speelt de Taptoe, waarna 2 minuten stilte wordt gehouden. Aansluitend wordt onder begeleiding van JAM het Wilhelmus gezongen.
Samen met burgemeester Gebben wordt stil gestaan bij herdenken en vrijheid door te luisteren en te kijken naar de dingen waaraan de kinderen de weken voorafgaand aan de herdenking op school hebben gewerkt.
Als afsluiting worden bloemstukken gelegd.

Ter voorbereiding van deze herdenking hebben de leerlingen een bezoek gebracht aan het Monument van de Vrijheid op De Greente en geoefend met het leggen van de krans en het hijsen van de vlag.

Woensdag 9 maart 2022 verkiezingsdebat in de bibliotheek te Swifterbant

Woensdag 9 maart 2022 verkiezingsdebat in de bibliotheek te Swifterbant

Om 19.00 uur stroomt de bibliotheek lekker vol met politiek geïnteresseerden uit Swifterbant.

Onder leiding van Piet van der Aar mochten de 8 partijen die meedoen aan de verkiezingen in de gemeente Dronten zich profileren en de discussieleider daagde de partijen uit, wat men de komende 4 jaar wil betekenen voor Swifterbant.

Na een pitch van 2 minuten kon elke partij zich presenteren naar aanleiding wat in hun verkiezingsprogramma staat. Na de pitch mocht men reageren op de stelling “wat wenst uw partij de komende 4 jaar in Dronten en concreet in Swifterbant te bereiken”.

De SP wil het sentiment weg nemen dat Swifterbant zich achtergesteld voelt en wil eerlijk, en transparant nieuw beleid maken en onderwerpen die daar bij spelen zijn groeien, sportvoorzieningen en verkeersveiligheid in het centrum.

LD wil zich inzetten voor de verkeersveiligheid, de bibliotheek gebruiken als ontmoetingscentrum, voor een scholeneiland, aandacht voor het zwembad en werkgelegenheid scheppen door nieuwe bedrijven aan te trekken op het industrieterrein.

VVD wil dat de mensen fijn wonen in Swifterbant en samen met het college en de burgers uit Swifterbant kijken wat uit de dorpsvisie van Swifterbant te realiseren is. Swifterbant moet gastvrijheid uitstralen voor nieuwe bewoners en er zou aandacht moeten komen voor openbare toiletten.

D66 vindt dat groeien nodig is om te leven, de voorzieningen op peil te houden en voor de jeugd een jeugdhonk of chillpoint zou moeten komen. Zo moet er ruimte komen voor gesprek wat betreft de paardenweiden in Swifterbant-Zuid en de functie van de Steiger.

CDA pleit voor een integrale visie voor Swifterbant en zaken die daar in spelen zijn: sportzaal, Hoeksteen, betaalbaar wonen, dorpsvisie, uitbreiding Swifterbant-Zuid en daarna, JOP en belangrijk dat de gemeente regie neemt, het heeft allemaal te lang geduurd.

PVDA pleit voor woningbouw en daarbij noodzakelijke infrastructuur. De PVDA een stedenbouwkundige visie voor Swifterbant waarin een integraal beeld naar de toekomstige ontwikkeling van het dorp wordt geschetst. Er is nu te weinig samenhang tussen de plannen. Daarbij zou de door dorpsbelangen opgestelde visie de kaders moeten bieden.

GL belangrijk dat de inwoners met plezier in Swifterbant wonen en vraagt aandacht voor sociale thema’s, belangrijk is dat Swifterbant zeggenschap houdt over hun dorp, en vraagt ook aandacht voor zwerfvuil.

CU pleit voor bouwen en verbinding leggen bij voorzieningen, zorg in de buurt, samen opgroeien, veilig naar school. Aandachtspunten voor de komende 4 jaar scholeneiland en een vuurwerkverbod maar wel een vuurwerkshow.

Na de stellingen werd door de aanwezigen aandacht gevraagd voor de windmolens wat betreft de volksgezondheid. En het weer invoeren van de hondenbelasting en de inkomsten te gebruiken om preventieve maatregelen te nemen om de overlast van huisdieren te verminderen.

Allemaal goede wensen voor Swifterbant, maar wat opviel is dat na het indienen van ideeën of initiatieven het te lang stil blijft vanuit ons huis van de gemeente Dronten en dat initiatieven vanuit de inwoners nauwelijks werden gehonoreerd. Voorbeelden daarvan waren het MFC, de opwaardering van het zwembad en de wandelroute rond het dorp. Zelfs de gespreksleider kon over dit onderwerp niet afzijdig blijven, dus het werd een levendige discussie.

Ondanks dat het een discussie was over de toekomst van Swifterbant kwamen actuele onderwerpen ook aan de orde. Swifterbant-Zuid en de paardenweitjes als voorbeeld van het niet luisteren naar Dorpsbelangen, het gevoel dat de inwoners er voor het gemeentehuis zijn in plaats van het gemeentehuis als dienstverlener aan de bevolking.

De kandidaat raadsleden vroegen begrip dat er keuzes gemaakt en prioriteiten gesteld moeten worden. Alle partijen hebben participatie hoog in het vaandel. Hoe dat moet worden ingevuld werd niet duidelijk en zal van het thema afhangen.

Het is een suggestie aan Dorpsbelangen om eenzelfde avond over 2 jaar te houden en niet alleen een week voor de verkiezingen.

Meet & Greet – de lokale politiek – het debat

Kom 9 maart naar de bibliotheek van Swifterbant voor de Meet & Greet  met een aantal politieke partijen.

U kunt zich laten informeren over de verschillende standpunten van de politieke partijen betreffende diverse punten die spelen in de gemeente Dronten en natuurlijk in ons dorp.

De avond start om 19.00 uur en eindigt om 20.30 uur.

Ook zal er een politiek debat worden gehouden.

Er zullen twee rondes voor dit debat worden gehouden.
De eerste ronde zal om +/- 19.30 uur starten, de tweede ronde begint om
+/- 20.00 uur

Om een levendige discussie met de raadsleden te krijgen willen we graag van de inwoners weten welke onderwerpen jullie belangrijk vinden.
U kunt uw reactie sturen naar [email protected]

Komt allen en discussieer mee. De koffie staat klaar!

Namens Dorpsbelangen Swifterbant en Flevomeer Bibliotheek Swifterbant.

Zaterdag 5 maart inloopbijeenkomst De Hoeksteen over Transporten en Bouw Windmolens Windplanblauw

Vanaf maart tot eind van het jaar worden de windmolens van
Windplanblauw op land gebouwd. Dat betekent ook dat er
turbine-onderdelen naar het gebied worden vervoerd. Woont u langs de
transportroute? Of gebruiken u of uw kinderen (delen van) deze route
zelf regelmatig? Dan vraagt u zich mogelijk af wat u hiervan gaat
merken.

Medewerkers van Windplanblauw lichten u dit graag persoonlijk toe. Zij
staan met koffie voor u klaar van 10.00 tot 14.00 uur in de Hoeksteen,
De Poort 17-19 in Swifterbant.

Bent u niet in de gelegenheid te komen? Ook dan kunt u uw vragen
stellen, via www.windplanblauw.nl, [email protected] of via de
Windplanblauw BouwApp (gratis te downloaden via Appstore en Google
Play).

Download bijgaande flyer voor meer informatie.

MFC Swifterbant: in maart gaat de eerste schop de grond in

– Persbericht –

– Dronten, 16 februari 2022 –

MFC Swifterbant: in maart gaat de eerste schop de grond in

Photo by Ben Eekhof, Photographer

v.l.n.r.: Henk Rozema (Divisiemanager Jorritsma Bouw), Noek Pouw (directeur bestuurder OFW) en wethouder Peter van Bergen.


Woensdag 16 februari werd de bouw van het Multifunctioneel Centrum (MFC) en 30 sociale huurappartementen officieel bekrachtigd. Hiervoor zetten wethouder Peter van Bergen, Divisiemanager Wonen Henk Rozema van Jorritsma Bouw en Noek Pouw, directeur bestuurder van Oost Flevoland Woondiensten (OFW) op locatie hun handtekening. “Op een goede samenwerking en een voorspoedige bouw van een bruisend MFC voor Swifterbant!”  

Op het bouwterrein gaan de voorbereidingen voor het MFC en de 30 sociale huurappartementen volop van start. Wethouder Peter van Bergen: “We zijn verheugd dat we in maart kunnen starten met de voorbereidende werkzaamheden, zoals het bouwrijp maken van de grond. Dat betekent onder andere enkele bomen kappen en oud leidingwerk weghalen”  Hierna wordt richting de zomer het bouwterrein door Jorritsma Bouw verder gereedgemaakt en kan de fundering van het MFC gelegd worden. Henk Rozema van Jorritsma Bouw is trots op de samenwerking met OFW: ”Samen hetzelfde doel hebben, werkt verbindend.”

Een bruisend MFC
Het MFC komt nu ook meer in zicht bij de partijen die er deel van gaan uitmaken, zoals De Meerpaal, Bibliotheek en Coloriet. Wethouder Peter van Bergen: “Door de coronamaatregelen was het lang niet mogelijk om fysiek bijeen te komen met de toekomstige gebruikers van het MFC. Daar komt nu gelukkig verandering in. We organiseren in het voorjaar een bijeenkomst met alle gebruikers om samen een bruisend MFC te maken voor Swifterbant.”

Noek Pouw: “Wanneer het MFC haar deuren zal openen voor alle dorpsbewoners, is nog niet precies te zeggen. Bij een bouwproject spelen allerlei factoren, maar het dorp kan erop rekenen dat wij er alles aan doen dat het bouwproces voorspoedig verloopt. Het streven is dat het MFC er staat voor het einde van 2023. We houden alle betrokkenen nauw op de hoogte van de voortgang.”

Prachtig wonen
Ook wordt met de bouw ingespeeld op de wens voor 55-plus appartementen in het dorp. Er komen 30 sociale huurappartementen, waarvan 8 zorgappartementen voor Coloriet. “We zijn blij dat we Swifterbanters op deze manier de mogelijkheid bieden om in het dorp te kunnen blijven wonen”, aldus Noek Pouw.

Om in aanmerking te komen voor een van de appartementen, moeten geïnteresseerden ingeschreven staan als woningzoekende bij OFW. Toewijzing van de appartementen vindt plaats op basis van inschrijfduur.

Photo’s by Ben Eekhof, Photographer

Brief verstuurd aan wethouder Veldhoen n.a.v. gesprek met bestuur DBS betreffende woningbouwlocatie Swifterbant zuid

N.a.v. het gesprek tussen wethouder Veldhoen, verantwoordelijk wethouder betreffende woningbouwlocatie Swifterbant zuid, en het bestuur van Dorpsbelangen Swifterbant heeft het bestuur een schriftelijke reactie gestuurd. Tevens zijn er enkele aanvullende vragen aan de wethouder gesteld welke ook bedoeld zijn voor de raad.

Download hier de brief die is verstuurd aan de wethouder.

Uitnodiging digitale informatiebijeenkomst herinrichting van Biddingweg, Bisonweg en bedrijventerrein Spelwijk

Graag nodigen wij u uit voor een digitale informatiebijeenkomst op dinsdag 18 januari a.s. om 19.30 uur. Deze bijeenkomst is het vervolg op de presentaties die we op 10 december 2020 en 15 maart 2021 hebben gegeven.
Tijdens die bijeenkomsten lieten we u de modellen zien voor de herinrichting van de
Biddingweg, Bisonweg en het bedrijventerrein Spelwijk met de bijbehorende dilemma’s. In een prettige sfeer werden op die avonden al diverse reacties op de modellen gegeven. Ook in de periode na de eerste presentatie zijn er nog vele nuttige reacties binnengekomen. We presenteren het ontwerp en geven u uitgebreid de gelegenheid te reageren tijdens de avond.

Bekijk voor meer informatie de onderstaande uitnodiging.

Opgeven kan tot en met 16 januari door een mail te sturen naar [email protected]

Download de uitnodiging bijeenkomst 18-01-2022

Swifterbant-Zuid

Met enige verbazing heeft het bestuur van Dorpsbelangen Swifterbant tijdens de raadsvergadering van 2 december geluisterd naar de nieuwe wethouder, Gerrit Jan Veldhoen van de Christen Unie.

Om te beginnen omschrijft de heer Veldhoen hoe afgelopen maanden het proces gelopen is rond Swifterbant Zuid. Waarna hij verder gaat over de periode dat hij nu zelf als wethouder is aangesteld.

Wat de heer Veldhoen zelf niet met zoveel woorden benoemd (maar diverse gemeenteraadsleden wel) is, dat er vanaf het begin onvoldoende afstemming is geweest met de ondernemers rond het plangebied van Swifterbant-zuid. Tijdens het participatieproces is hier meerdere malen om gevraagd. Ook door Dorpsbelangen Swifterbant. Hier is in dit participatieproces  geen gehoor aan gegeven. En door dit gebrek aan communicatie is, heel kort door de bocht, uiteindelijk zijn voorganger gesneuveld. Tot op heden is er geen enkel contact geweest tussen deze nieuwe wethouder en Dorpsbelangen Swifterbant. In een ambtelijk overleg in november is via de ambtenaar teruggeven aan de wethouder, dat wij het betreuren dat het nieuws over het opknippen van het bestemmingsplan in 2 fases, via de pers vernomen moest worden. Dit lijkt toch sterk op herhaling van zetten, waarbij belanghebbende onvoldoende worden gehoord of geïnformeerd. Hierbij sluiten wij ons aan bij de woorden van de SP, Groen Links, PvdA en het CDA.

Maar wij verbazen ons ook over de woorden van de heer Ammerlaan van Leefbaar Dronten. Keer op keer benoemd de heer Ammerlaan dat  2 leden van Dorpsbelangen Swifterbant die deel hebben genomen aan de werkgroep Swifterbant, toen vonden dat de paardenweiden daar prima lagen. Maar deze eerste werkgroep is alleen gekomen tot een locatiekeuze:

https://www.swifterbantgroeit.nl/assets/images/BIJLAGE%20Swifterbant%20Groeit%20vastgesteld%202016.pdf

In een later stadium, bij het ontwikkelen van de hoofdstructuur welke nodig was voor de bestemmingsplanwijziging is, samen met een grote groep inwoners, juist gekeken naar de kwaliteit van de woonwijk.

https://bugelhajema.maglr.com/swifterbant-zuid/home

Een heel andere groep met andere mensen, in een andere tijd met een heel andere opdracht dus. En in deze gesprekken is door diverse mensen, meerder malen benadrukt dat de paardenweiden daar niet op de meest gunstige plek liggen. Hier is bij de presentatie in de raad ook naar verwezen. Maar dit geluid werd niet gehoord. En ook nu lijkt dit voor de wethouder niet bespreekbaar. Terwijl de oplossing voor het van probleem van overlast van het agrarisch bedrijf misschien wel ligt in de grond waar de paardenweiden zich bevinden. Dat het nog steeds niet bespreekbaar is om naar de allerbeste oplossing te kijken, is voor Dorpsbelangen Swifterbant dan ook een raadsel. Niemand wil de eigenaren van de paardenweiden tekort doen. Maar wij willen ook niet dat toekomstige bewoners last krijgen van het agrarisch bedrijf aan de andere kant van de weg of de paardenweiden te dicht bij de woningen. Volgens Dorpsbelangen Swifterbant zijn er wel degelijk betaalbare oplossingen om de situatie voor alle partijen zo optimaal mogelijk in te regelen. Het gaat hier tenslotte over een woonwijk van (uiteindelijk) zo’n 700 woningen. En toch lijkt ook deze wethouder hier geen onderzoek naar te willen doen en schuift hij het door naar de volgende raadsperiode.

Swifterbant is zeer dringend toe aan nieuwe woningen in een woonwijk waar het fijn wonen is.

Wij zijn ontzettend blij met 450 woningen (fase 1) maar hopen dat er vervolgens gekeken wordt naar een goede oplossing om overlast te voorkomen, voor fase 2 in gang gezet wordt. En hiervoor moeten alle opties bespreekbaar zijn en onderzocht worden.