Nieuws

Brief verstuurd aan wethouder Veldhoen n.a.v. gesprek met bestuur DBS betreffende woningbouwlocatie Swifterbant zuid

N.a.v. het gesprek tussen wethouder Veldhoen, verantwoordelijk wethouder betreffende woningbouwlocatie Swifterbant zuid, en het bestuur van Dorpsbelangen Swifterbant heeft het bestuur een schriftelijke reactie gestuurd. Tevens zijn er enkele aanvullende vragen aan de wethouder gesteld welke ook bedoeld zijn voor de raad.

Download hier de brief die is verstuurd aan de wethouder.

Uitnodiging digitale informatiebijeenkomst herinrichting van Biddingweg, Bisonweg en bedrijventerrein Spelwijk

Graag nodigen wij u uit voor een digitale informatiebijeenkomst op dinsdag 18 januari a.s. om 19.30 uur. Deze bijeenkomst is het vervolg op de presentaties die we op 10 december 2020 en 15 maart 2021 hebben gegeven.
Tijdens die bijeenkomsten lieten we u de modellen zien voor de herinrichting van de
Biddingweg, Bisonweg en het bedrijventerrein Spelwijk met de bijbehorende dilemma’s. In een prettige sfeer werden op die avonden al diverse reacties op de modellen gegeven. Ook in de periode na de eerste presentatie zijn er nog vele nuttige reacties binnengekomen. We presenteren het ontwerp en geven u uitgebreid de gelegenheid te reageren tijdens de avond.

Bekijk voor meer informatie de onderstaande uitnodiging.

Opgeven kan tot en met 16 januari door een mail te sturen naar [email protected]

Download de uitnodiging bijeenkomst 18-01-2022

Swifterbant-Zuid

Met enige verbazing heeft het bestuur van Dorpsbelangen Swifterbant tijdens de raadsvergadering van 2 december geluisterd naar de nieuwe wethouder, Gerrit Jan Veldhoen van de Christen Unie.

Om te beginnen omschrijft de heer Veldhoen hoe afgelopen maanden het proces gelopen is rond Swifterbant Zuid. Waarna hij verder gaat over de periode dat hij nu zelf als wethouder is aangesteld.

Wat de heer Veldhoen zelf niet met zoveel woorden benoemd (maar diverse gemeenteraadsleden wel) is, dat er vanaf het begin onvoldoende afstemming is geweest met de ondernemers rond het plangebied van Swifterbant-zuid. Tijdens het participatieproces is hier meerdere malen om gevraagd. Ook door Dorpsbelangen Swifterbant. Hier is in dit participatieproces  geen gehoor aan gegeven. En door dit gebrek aan communicatie is, heel kort door de bocht, uiteindelijk zijn voorganger gesneuveld. Tot op heden is er geen enkel contact geweest tussen deze nieuwe wethouder en Dorpsbelangen Swifterbant. In een ambtelijk overleg in november is via de ambtenaar teruggeven aan de wethouder, dat wij het betreuren dat het nieuws over het opknippen van het bestemmingsplan in 2 fases, via de pers vernomen moest worden. Dit lijkt toch sterk op herhaling van zetten, waarbij belanghebbende onvoldoende worden gehoord of geïnformeerd. Hierbij sluiten wij ons aan bij de woorden van de SP, Groen Links, PvdA en het CDA.

Maar wij verbazen ons ook over de woorden van de heer Ammerlaan van Leefbaar Dronten. Keer op keer benoemd de heer Ammerlaan dat  2 leden van Dorpsbelangen Swifterbant die deel hebben genomen aan de werkgroep Swifterbant, toen vonden dat de paardenweiden daar prima lagen. Maar deze eerste werkgroep is alleen gekomen tot een locatiekeuze:

https://www.swifterbantgroeit.nl/assets/images/BIJLAGE%20Swifterbant%20Groeit%20vastgesteld%202016.pdf

In een later stadium, bij het ontwikkelen van de hoofdstructuur welke nodig was voor de bestemmingsplanwijziging is, samen met een grote groep inwoners, juist gekeken naar de kwaliteit van de woonwijk.

https://bugelhajema.maglr.com/swifterbant-zuid/home

Een heel andere groep met andere mensen, in een andere tijd met een heel andere opdracht dus. En in deze gesprekken is door diverse mensen, meerder malen benadrukt dat de paardenweiden daar niet op de meest gunstige plek liggen. Hier is bij de presentatie in de raad ook naar verwezen. Maar dit geluid werd niet gehoord. En ook nu lijkt dit voor de wethouder niet bespreekbaar. Terwijl de oplossing voor het van probleem van overlast van het agrarisch bedrijf misschien wel ligt in de grond waar de paardenweiden zich bevinden. Dat het nog steeds niet bespreekbaar is om naar de allerbeste oplossing te kijken, is voor Dorpsbelangen Swifterbant dan ook een raadsel. Niemand wil de eigenaren van de paardenweiden tekort doen. Maar wij willen ook niet dat toekomstige bewoners last krijgen van het agrarisch bedrijf aan de andere kant van de weg of de paardenweiden te dicht bij de woningen. Volgens Dorpsbelangen Swifterbant zijn er wel degelijk betaalbare oplossingen om de situatie voor alle partijen zo optimaal mogelijk in te regelen. Het gaat hier tenslotte over een woonwijk van (uiteindelijk) zo’n 700 woningen. En toch lijkt ook deze wethouder hier geen onderzoek naar te willen doen en schuift hij het door naar de volgende raadsperiode.

Swifterbant is zeer dringend toe aan nieuwe woningen in een woonwijk waar het fijn wonen is.

Wij zijn ontzettend blij met 450 woningen (fase 1) maar hopen dat er vervolgens gekeken wordt naar een goede oplossing om overlast te voorkomen, voor fase 2 in gang gezet wordt. En hiervoor moeten alle opties bespreekbaar zijn en onderzocht worden.

Voorlopig goed nieuws over de buslijnen van en naar Swifterbant

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten dat de dienstregeling van het openbaar vervoer vanaf december 2021 niet zal wijzigen. Concreet betekent dit dat de dienstregeling van deze lijnen vanaf december 2021 nog steeds gelijk is aan de dienstregeling zoals deze op 8 december 2019 voor de coronacrisis is ingegaan.
Dit betekent voor de gemeente Dronten dat de dienstregeling van de lijnen 143, 145, 146, 147 en 663 niet zal wijzigen vanaf december 2021. Voor deze lijnen blijft de huidige en volledige dienstregeling van kracht tot december 2022.
Alleen buslijn 164 met in de huidige regeling van 1 rit per dag komt wel te vervallen: voor deze ene rit is het mogelijk om op vrijwel hetzelfde tijdstip met lijn 145 tussen Swifterbant en Lelystad te reizen.

Klik hier om de volledige Raadsinformatiebrief te lezen.

Algemene Ledenvergadering

Op maandagavond 25 oktober 2021 organiseert Dorpsbelangen Swifterbant haar jaarlijkse Algemene Ledenvergadering in de HoeksteenInloop 19.45, aanvang vergadering 20.00 uur.
De complete agenda en de jaarstukken kunt u inzien door op onderstaande documenten te klikken:
– Agenda Algemene Ledenvergadering Versie 2
– Notulen ALV gehouden 19-10-2020
– Jaarverslag 2020
– Verklaring financiële aangelegenheden van de Klokbeker

Gefeliciteerd Swifterbant!

Donderdag 2 september is de Dorpsvisie ter vaststelling aangeboden in de commissievergadering en na een aantal vragen en veel complimenten aan het adres van de inwoners én de leden van het kernteam, gaat de visie als akkoordstuk richting raadsvergadering.

Diverse raadsleden vroegen om borging en gaven nadrukkelijk aan dat zij het Swifterbant van harte toewensen dat deze visie echt als onderlegger voor toekomstige dossiers gebruikt blijft worden. Een mooie uitdaging die de raad ook zichzelf hiermee geeft.

De positieve, realistische maar ook soms zelfs bescheiden toon die zowel in de visie als uit de enquête naar voren is gekomen, kregen mooie complimenten en er waren zelfs raadsleden “van buiten Swifterbant” die aangeven zelfs wel een klein beetje jaloers te zijn op Swifterbant.

Het bestuur van Dorpsbelangen Swifterbant wil de leden van de kerngroep Ons Swifterbant, deelnemende dorpsbewoners, wethouder Korting en Adviesbureau Buiten bedanken voor hun bijdrage en geweldig inzet die heeft bijgedragen aan de totstandkoming van de Dorpsvisie Swifterbant.

Samen op weg naar een mooie toekomst!

Zie ook het artikel in de Flevopost:
https://flevopost.nl/artikel/1176572/politiek-buitengewoon-blij-met-dorpsvisie-swifterbant.html

Kijk 2 september live mee naar de bespreking van de Dorpsvisie Swifterbant

Op donderdagavond 2 september zal de Dorpsvisie Swifterbant besproken worden in de commissievergadering van de gemeenteraad Dronten.
Helaas is het vanwege de coronabeperkingen niet mogelijk om bij deze vergadering aanwezig te zijn.
Maar live meekijken kan wel: Ga donderdagavond naar:

https://dronten.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Index/6c983981-063e-4253-9cbf-21db1c160039

en kijk live mee!

Herplaatsing paaltjes “De Poort Swifterbant”

Vanaf 2019 verdwenen er steeds vaker paaltjes tussen rijbaan en stoep langs De Poort ter hoogte van De Hoeksteen te Swifterbant.

Deze paaltjes dienden voor de veiligheid van voetgangers zodat gemotoriseerd verkeer niet op de stoep kon parkeren. Deze paaltjes zijn ooit geplaatst met een uitneembare constructie welke toch enigszins kwetsbaar bleken te zijn.

Door regelmatig en goed contact met de verantwoordelijke ambtenaren van de Gemeente Dronten hebben wij herplaatsing van de paaltjes kunnen realiseren. Deze zijn nu vervangen door een vaste uitvoering welke de veiligheid van voetgangers zal waarborgen.

Mocht u vragen of opmerkingen hebben betreffende openbare wegen, fiets- of voetpaden, verlichting etc. in Swifterbant kunt u een mail zenden naar [email protected]  Commissie Verkeer & Veiligheid t.n.v. Hans Stromberger

Gedeputeerde laat zich niet zien bij OV-protest: „Als je echt ballen hebt…”

De honderden handtekeningen van Dorpsbelangen Biddinghuizen en Swifterbant over de kaalslag in het openbaar vervoer werden vanmiddag in het Provinciehuis in ontvangst genomen door twee Statenleden. De verantwoordelijke gedeputeerde Jan de Reus was afwezig, tot teleurstelling van de naar Lelystad afgereisde Drontenaren. „Volgens mij vind hij het een beetje eng”, concludeert Peter Duvekot.

De handtekeningen werden overhandigd door de beide verenigingen van Dorpsbelangen. Vanuit Dronten waren vertegenwoordigers van vrijwel alle gemeenteraadsfracties met een bus naar het Provinciehuis gekomen om hen te steunen. Ook waren er enkele individuele actievoerders van de FNV en SP.

Klik hier als u het hele artikel in De Drontenaar wilt lezen.

Stadsbussen kunnen jaar langer rijden

De stadsbussen in Dronten kunnen toch een jaar langer rondrijden. Dat laat de provincie weten, aangezien er extra geld vanuit Den Haag komt voor het openbaar vervoer. Het gaat om lijn 21 en 22, die door het overbruggingskrediet ook in 2022 kunnen blijven rijden.

Omdat er minder reizigers zijn door de coronamaatregelen heeft de provincie aangekondigd een aantal buslijnen in Flevoland te schrappen, onder meer in Dronten. Bezorgde inwoners houden een petitie tegen het schrappen van de buslijnen. Die is inmiddels ruim 1300 keer ondertekend en wordt woensdagmiddag overhandigd.

Het hele artikel van Omroep Flevoland kunt u hier lezen.