Gefeliciteerd Swifterbant!

Donderdag 2 september is de Dorpsvisie ter vaststelling aangeboden in de commissievergadering en na een aantal vragen en veel complimenten aan het adres van de inwoners én de leden van het kernteam, gaat de visie als akkoordstuk richting raadsvergadering.

Diverse raadsleden vroegen om borging en gaven nadrukkelijk aan dat zij het Swifterbant van harte toewensen dat deze visie echt als onderlegger voor toekomstige dossiers gebruikt blijft worden. Een mooie uitdaging die de raad ook zichzelf hiermee geeft.

De positieve, realistische maar ook soms zelfs bescheiden toon die zowel in de visie als uit de enquête naar voren is gekomen, kregen mooie complimenten en er waren zelfs raadsleden “van buiten Swifterbant” die aangeven zelfs wel een klein beetje jaloers te zijn op Swifterbant.

Het bestuur van Dorpsbelangen Swifterbant wil de leden van de kerngroep Ons Swifterbant, deelnemende dorpsbewoners, wethouder Korting en Adviesbureau Buiten bedanken voor hun bijdrage en geweldig inzet die heeft bijgedragen aan de totstandkoming van de Dorpsvisie Swifterbant.

Samen op weg naar een mooie toekomst!

Zie ook het artikel in de Flevopost:
https://flevopost.nl/artikel/1176572/politiek-buitengewoon-blij-met-dorpsvisie-swifterbant.html