Dorpsbelangen Swifterbant organiseert in samenwerking met Flevomeer Bibliotheek een Meet&Greet met verschillende politieke partijen

Dorpsbelangen Swifterbant organiseert in samenwerking met  Flevomeer Bibliotheek een Meet&Greet met verschillende politieke partijen die op de lijst zullen staan voor de gemeenteraadsverkiezingen 2018

Woensdagavond 7 maart, 19.00 – 20.30 uur, Bibliotheek Swifterbant

De burgers van de gemeente Dronten mogen 21 maart een keuze maken uit de vele partijen die dit jaar meedoen. De gemeenteraad bestaat op dit moment uit 27 leden verdeeld over 8 fracties. In de huidige samenstelling is het CDA met 8 zetels de grootste partij. Gevolgd door de VVD met 4 zetels. Om iedereen uit te dagen na te denken over de lokale politiek zijn er vanaf 23 februari een aantal stellingen in de bibliotheek opgehangen waarover de bezoekers door middel van Post Its hun mening kunnen geven. Op 7 maart van 19:00-20:30 uur zijn de politieke partijen aanwezig bij de Meet&Greet in FlevoMeer Bibliotheek Swifterbant. Kom een kop koffie drinken en stel uw vragen of breng uw ideeën in.

De volgende stellingen staan centraal in de bibliotheek:

  • De gemeente moet een sturende rol hebben bij het maken van het bestemmingsplan zodat het centrum levendig blijft.
  • De dorpen moeten verzekerd blijven van voorzieningen.
  • Dronten moet een dementie vriendelijke gemeente worden.
  • Dronten moet zich meer profileren als kenniscentrum op het gebied van agrarische ontwikkeling.

Het Pluspunt te Swifterbant start nieuwe activiteit

 

In februari start bij voldoende deelname, (minimaal 6 personen), een nieuwe activiteit in het Pluspunt. Het is bestemd voor mensen die iets van  klei willen boetseren. Het meedoen is gratis . Allen het materiaal en het eventueel bakken is voor eigen rekening

Na de dag met de diverse workshops in Het Pluspunt kwam de vraag of er niet een activiteit boetseren kon worden gevormd. We hebben daarvoor Mevrouw Baarda en Mevrouw Nooren, die ook de workshop hebben gegeven, bereid gevonden om de leiding daarvan op zich te nemen.

Het wordt een activiteit waar ieder op eigen niveau kan potten bakken of boetseren. Helaas hebben we nu geen mogelijkheid om met de schopstoel te draaien.

Het is de bedoeling dat we dit seizoen vier keer bij elkaar komen nl. op maandagavond om 19.00 uur  op 26 februari en daarna op 12 maart, 26 maart en 9 april.

Aan het meedoen zijn geen kosten verbonden.  Wel worden kosten in rekening gebracht voor het materiaal en voor het eventueel bakken van de producten, c.q. kunstwerken. Voor de eerste keer is er materiaal aanwezig.

U kunt zich opgeven in het Pluspunt . Daar is een lijst aanwezig  op het publicatiebord.