Zienswijze indienen tegen de 5 windmolens

Ik wil een zienswijze indienen tegen de 5 windmolens die te dicht bij Swifterbant en in het bos komen, maar hoe doe ik dat?

Er zijn nu nog 3 mogelijkheden. Doe het wel voor 8 augustus!

  1. Vul het reactieformulier in op www.bureau-energieprojecten.nl of (rechtstreekse link; https://respons.itera.nl/Formulier/Windplan%20Blauw)
  2. U kunt bellen naar Bureau Energie Projecten 070-3798979
  3. Stuur een brief naar:  Bureau Energieprojecten
                                                 Inspraak Windplan Blauw
                                                 Postbus 248
                                                 2250 AE Voorschoten

Hierbij een voorbeeld wat U kunt gebruiken om een zienswijze in te dienen.
Uiteraard aangevuld met uw persoonlijke bezwaren.

Groet van het bestuur Dorpsbelangen.

Vacature (onbezoldigd)

De vereniging voor Dorpsbelangen Swifterbant is een vrijwilligersorganisatie voor en door bewoners van ons mooie dorp.

Binnen het bestuur zijn de diverse portefeuilles verdeeld op basis van interesses en talenten. Op dit moment spelen zeer veel onderwerpen in en rond ons dorp en de zittende bestuursleden zijn daarom op zoek naar een nieuw bestuurslid met organisatietalent, ter ondersteuning van het bestuur.


Functieprofiel:

Je onderhoudt in – en externe contacten, zoals met leden, partners en de gemeente Dronten,

Organiseert bestuursvergaderingen en doet hier verslag van,

Bewaakt de agenda, actiepunten en afspraken.

Beheert het archief.

 

Bovenstaand kan in de rol van bestuurslid, maar dit is niet noodzakelijk.

Dorpbelangen Swifterbant is altijd op zoek naar vrijwilligers. Zowel voor bestuurlijke functies, voor werkgroepen en voor evenementen.

Geïnteresseerden kunnen contact opnemen via [email protected]

Klokbeker bedankt !!!!

What’s Up ?? What’s App ! Dit was het thema voor de tentdienst van het Juli Feest.

Chapeau voor de organisatie “de Klokbeker” met al haar vrijwilligers, Winkeliers vereniging en niet te vergeten alle sponsoren die met elkaar dit Juli Feest hebben mogelijk gemaakt.

Via What’s app als Facebook zijn veel foto’s gedeeld, dus we kunnen er nog lekker lang van nagenieten! Want het was weer een fantastisch feest.

In de tent, bij de winkels, op de Greente en op de hoek van het Kombuis, het hele dorp bruiste van fantastische activiteiten. Zowel jong als oud hebben genoten om met elkaar dit mooie feest mee te maken.

Namens Dorpsbelangen Swifterbant heel hartelijk dank en gefeliciteerd met dit prachtige Juli Feest.

Inloopavond Windplan Blauw dinsdagavond 10 juli 2018

Op dinsdagavond 10 juli organiseert Windplan Blauw wederom een inloopavond in de Hoeksteen (18.30 uur tot 21.00 uur) om bewoners te informeren over de geplande windmolens.

Dorpsbelangen Swifterbant roept alle inwoners van Swifterbant op om deze avond te bezoeken,  uw vragen te stellen en  uw mening te geven.

Aanmelden is niet nodig, u kunt zo naar binnen lopen.

Zwembad de Abelen

De afgelopen maanden heeft het bestuur van Dorpsbelangen Swifterbant een aantal zeer positieve gesprekken gevoerd met een ondernemer  en de gemeente Dronten, over de mogelijkheden voor een andere vorm van beheer van buitenzwembad De Abelen in Swifterbant.

Helaas heeft deze ondernemer recent aangegeven vanwege familie omstandigheden af te zien van verdere samenwerking. Het bestuur van Dorpsbelangen Swifterbant respecteert dit besluit uiteraard, maar betreurt het wel.

De gemeente Dronten heeft Dorpsbelangen Swifterbant, inwoners en gebruikers van het zwembad gevraagd om mee te denken over andere manieren van het beheren van het zwembad.  Nu voornoemde ondernemer is afgevallen begint de zoektocht opnieuw.

Nu recent bekend is geworden dat het contract met Optisport verlengd is door de gemeente Dronten, zal Dorpsbelangen Swifterbant uiteraard met hen in gesprek gaan over de mogelijkheid om komende periode wel met vrijwilligers een bijdrage te kunnen leveren.

Toch wil het bestuur van Dorpsbelangen Swifterbant de zoektocht naar andere vormen van beheren niet stoppen. Daarom doen zij een oproep aan ondernemers én inwoners om  creatief maar vooral ook heel concreet mee te denken over zwembad de Abelen. 

Ziet u bijvoorbeeld mogelijkheden om het bezoekersaantal van het zwembad te verhogen omdat u iets extra’s kunt bieden?  Of heeft u een goed idee voor het beheer van het zwembad en wilt u uw bijdrage hier aan leveren, neem dan contact op met [email protected]

Bovenstaande tekst is enigszins gewijzigd in de Drontenaar geplaatst.
Om het volledige artikel in De Drontenaar te lezen klikt u hier.

Gemeenteraad scherpt bezwaren tegen windmolens Swifterbos verder aan

Verschillende gemeenteraadsleden benadrukten tijdens de vergadering van 28 juni jl. dat iedere inwoner bezwaar kan aantekenen tegen Windplan Blauw. Sommige raadsleden riepen de inwoners van Swifterbant zelfs nadrukkelijk op om een zienswijze in te dienen. Zelf scherpte de gemeenteraad haar bezwaren tegen de twee windmolens in het Swifterbos vanavond aan. De drie andere windturbines vlak bij het dorp liet de raad ongemoeid.
Om het volledige artikel in De Drontenaar te lezen klikt u hier.

Dorpsbelangen Swifterbant overhandigt 800 handtekeningen tegen vijf windmolens

Dorpsbelangen Swifterbant heeft meer dan 800 handtekeningen verzameld tegen de plaatsing van twee windmolens in het Swifterbos en drie andere windturbines vlakbij het dorp. Aangekondigd is dat deze vanavond na afloop van de gemeenteraadsvergadering worden aangeboden aan B en W.
Om het volledige artikel in De Drontenaar te lezen klikt u hier.