Vrijheid en herdenken

Journalist Kees Bakker heeft uit elke kern van de gemeente Dronten een
inwoner gevraagd wat vrijheid en herdenken inhoud.
Marianne Groeneweg uit Biddinghuizen ervaart vrijheid als voorrecht.
Voor Renée Brunt uit Dronten betekent vrijheid je eigen keuzes kunnen
maken.

Uit Swifterbant is Rie Koopmans geïnterviewd. Zij gaat in op de ruimte
om je te bewegen. Waarbij ze de vergelijking maakt tussen de
oorlogsjaren die ze als kind meemaakte en de situatie waarin we nu
zitten als gevolg van het corona virus.

Deze interviews zijn als nieuwsitem na te lezen in de reeks “Vrijheid en
herdenken” op de website van Flevopost.

https://flevopost.nl/artikel/1163134/vrijheid-en-herdenken-3-ruimte-om-je-te-bewegen.html

https://flevopost.nl/artikel/1163116/vrijheid-en-herdenken-2-vrijheid-is-je-eigen-keuzes-kunnen-maken.html

https://flevopost.nl/artikel/1162997/vrijheid-en-herdenken-1-marianne-groeneweg-voelt-zich-een-bevoorrecht-mens.html

Amor Musae speelt op 4 mei Taptoe en Wilhelmus verspreid door Swifterbant

Op 4 mei spelen verspreid door Swifterbant muzikanten van muziekvereniging Amor Musae de Taptoe en het Wilhelmus. Voorafgaand aan de twee minuten stilte om 20.00 uur, de Taptoe. Na de twee minuten stilte het Wilhelmus.

Ook de jeugdleden doen mee. Ze hebben tijdens hun online muziekles de Taptoe en het Wilhelmus geoefend. De muzikanten spelen vanuit hun slaapkamerraam zodat het geluid verder draagt.

Op hetzelfde moment speelt Wolter Prinsen, muzikant bij de Brassband van Amor Musae, de Taptoe bij de herdenking op De Greente in Swifterbant. Samen met zoon Jaap speelt Wolter het Wilhelmus.

Vrijheidswandeling Swifterbant

Persbericht: de vrijheidswandeling Swifterbant /graffity platen
Marcia Stienezen 26-04-2021

Vrijheidswandeling Swifterbant

Jeugd en jongerenwerk Swifterbant, Bouwslim, Jan van Weerden en het 4 mei Comité Swifterbant organiseren samen de vrijheidswandeling.

Van 3 t/m 7 mei zijn er langs het pad op De Greente kunstwerken te zien die in de afgelopen maand zijn gemaakt door Swifterbantse jongeren.
Jeugd en jongerenwerker Rasul Beikzadeh vindt het belangrijk zoveel mogelijk jongeren te betrekken bij de jaarlijkse 4 mei-herdenking en  het vieren van de vrijheid. Hij daagde de jongeren uit na te denken wat vrijheid voor hen betekent.
In Chillpoint Swifterbant in de Steiger gingen ze samen aan de slag om dit met graffiti uit te beelden.

Bewoners van Swifterbant kunnen op een eigen gekozen moment deze kunstwerken bekijken.

Na de vrijheidswandeling worden de kunstwerken opgehangen in de jeugdruimte.
“Die ruimte kan wel gepimpt worden” aldus Rasul.

Meer informatie over het maken van de kunstwerken: [email protected]

Pimpen Chillpoint in Swifterbant – Doe mee!

Ben jij tussen de 10 en 23 jaar oud? Ben je creatief? Heb je een mening over vrijheid?
Geef je op om op 22, 23, 29 en 30 april 2021 in Chillpoint in de Steiger in Swifterbant te werken aan een kunstwerk in het thema “Wat betekent vrijheid voor jou?

Jan van Weerden en jeugd en jongerenwerker Rasul Beikzadeh begeleiden de workshops. Bouwslim sponsorde de platen en het 4 mei Comité Swifterbant de verf.
De kunstwerken worden van 3 tot 7 mei tentoongesteld, daarna sieren ze de muren in Chillpoint. Van deze activiteit wordt er door de pers verslag gedaan in beeld en schrift. Het is belangrijk dat ouders daar rekening mee houden en hier toestemming voor verlenen bij de opgave. Heb je vragen of wil je je opgeven neem dan contact op met [email protected]

Dorpsbelangen Swifterbant neemt niemand iets kwalijk: „Het had beter gekund…”

Sandra Nobel van Dorpsbelangen Swifterbant wil geen schuldige aanwijzen voor het debacle rond het bestemmingsplan voor Swifterbant-zuid. Ze beseft dat het intrekken van het plan ernstige gevolgen kan hebben voor de al dan niet doorgaan van de nieuwbouwwijk. Maar ze vindt het ook belangrijk dat er wordt gekeken naar de mogelijke overlast.

Die overlast van nabijgelegen ondernemingen had de gemeente onvoldoende meegenomen in de plannen. Wethouder Roelof Siepel stelde daarom gisteravond aan de gemeenteraad voor het bestemmingsplan niet te behandelen. De raad ging akkoord. Daarmee besloot de gemeenteraad de optie op de grond te laten verlopen.

Om het gehele artikel in De Drontenaar te lezen klikt u hier

Persbericht 4 mei comité Swifterbant

Leg een bloem

Op 4 mei 2021 kunnen we in Swifterbant niet samen komen voor de herdenking op De Greente.

We kunnen al wel eerder een bloem bij het monument leggen.
Door dit moment met elkaar te delen wordt het iets dat we samen doen. Deel je moment met ons.

Je kunt in de dagen vóór 4 mei, misschien tijdens de dagelijkse wandeling, een bosje bloemen bij het monument op De Greente brengen. Dat mag ook een bloem of bosje uit eigen tuin zijn.
Vergeet hierbij de coronaregels niet.

Maak een foto en post deze op sociale media #legeenbloem#herdenken#swifterbant.
Of stuur de foto naar [email protected]. Dan plaatsen wij deze foto op de site/facebook pagina van Dorpsbelangen.

De herdenking op 4 mei op de Greente wordt zonder publiek gehouden en gedeeld via een livestream verbinding.
Het verdere programma zal in de komende weken bekend worden en te vinden zijn op www.dorpsbelangenswifterbant.nl.

Persbericht samenwerkende universiteiten

Energie uit hondenpoep

Het is niet nieuw, want het is al langer bekend dat uit hondenpoep energie opgewekt kan worden. Al in 2012 zijn hier eerder proeven mee gestart. Samenwerkende universiteiten willen dit onderzoek uitbreiden en hebben hoge verwachtingen van de mogelijkheden, door nieuwe technieken.

Om deze onderzoeken te kunnen doen, zijn dit keer grotere hoeveelheden hondenpoep nodig. Hiervoor is de samenwerking aangegaan met een aantal dierenasiels, maar omdat de voeding van de dieren in asiel te veel overeen komt en daarmee het resultaat beïnvloed wordt, willen de universiteiten de uitwerpselen van in huishoudens wonende honden onderzoeken.

Swifterbant

Om dit project goed op te kunnen zetten, is er voor gekozen om inwoners in een aantal kleine kernen te vragen om de hulp. Swifterbant is een van deze kleine kernen. Met 6300 inwoners, relatief veel honden en de mogelijkheid om op een centraal punt een inzamelbak te plaatsen, hopen de onderzoekers dat een beperkte groep hondeneigenaren samen tot een hoge opbrengst komen.

Vergoeding

Om in korte tijd grote hoeveelheden uitwerpselen te kunnen verzamelen voor het onderzoek, is besloten om hondeneigenaren op te roepen om te helpen. Een minder fris klusje, ook al mag de hondenpoep gewoon in een plastic zakje ingeleverd worden. Daarom zijn de universiteiten bereid om een vergoeding te betalen voor de hulp. Voor iedere 250 gram gedoneerde hondenpoep ontvangen inwoners 50 cent.

Hoe werkt het

Vanaf deze week zal er een rolcontainer geplaatst worden naast de bibliotheek van Swifterbant. Hondeneigenaren kunnen hierin zakjes met  hondenpoep doneren. Als inwoners in aanmerking willen komen voor de vergoeding, dan moet er een tweede zakje, om het eerste zakje gedaan worden. In dit tweede zakje doet u een briefje met uw naam en email adres. Na het legen van de bak, nemen de onderzoekers contact met u op over de wijze waarop het geld overgemaakt kan worden. Bij inleveren van meerdere zakjes, wordt het gewicht bij elkaar opgeteld en het bedrag in een keer overgemaakt. Er is geen limiet gesteld aan het doneren van het aantal zakjes. Het ras van de hond is ook niet belangrijk. Uitwerpselen van andere diersoorten zijn niet bruikbaar in dit onderzoek.  

Organisaties vinden elkaar tijdens dag van duurzaamheid in Swifterbant

In De Hoeksteen en de bibliotheek werd zaterdag 10 oktober 2020 een ‘dag van de duurzaamheid’ gehouden. De belangstelling was niet heel groot, maar de bezoekers toonden zich wel bijzonder geïnteresseerd. De standhouders legden ook onderlinge contacten. „En dat gaat leiden tot een commissie duurzaamheid”, aldus Sandra Nobel van de vereniging Dorpsbelangen.

Klik hier om het gehele artikel in De Drontenaar te lezen