AED geplaatst in de Granietstraat

Het initiatief van Geertje van der Schouw werd op 30 september beloond met het plaatsen van een AED Apparaat (Automatische Externe Defibrilator).
Tijdens een buurtfeestje (helaas was het weer niet al te best) werd onder belangstelling van vele buurtbewoners het AED apparaat aan de woning in de Granietstraat bevestigd.
Het apparaat is het derde vrij toegankelijke apparaat in Swifterbant.

De vrij toegankelijke apparaten hangen nu:
Bij de Algemene tennisclub Swifterbant op het sportpark.
Bij het gezondheid centrum De Schelp en nu dus ook in de Granietstraat.
De overige apparaten hangen binnen bij:
De supermarkt van Deen, in het Kerkcentrum De Hoeksteen en bij de voetbal vereniging Swift ’64.
Het is mooi dat de sponsor “Rabobank “ aan dit initiatief heeft meegewerkt.
De presentatie en de hele dag werden gesponseerd door: Weevers, 4Fun, timmerbedrijf van Veen, de Meiden en Deen. Alle sponsors hartelijk dank.

Maar nu zou er eigenlijk nog eens een demonstratie moeten worden gehouden in de Hoeksteen.
Waar dan ook alle volwassen inwoners van Swifterbant naar toe zouden moeten komen om te leren hoe een dergelijk AED apparaat nu eigenlijk werkt.
Maaike Hulsebosch geeft trainingen dus misschien kan er avond worden georganiseerd.

De dank van de bewoners van Swifterbant gaat uit naar de straat vereniging van de Granietstraat maar vooral naar Geertje van der Schouw voor haar Initiatief.
Swifterbant is een stukje veiliger geworden.

Burendag in Swifterbant

Op vele plaatsen in Swifterbant is Burendag gevierd. Aan het initiatief van het Oranje fonds is ook dit jaar weer door veel buurten in het dorp gehoor gegeven.
Het weer was geweldig, dus niets stond een leuke Burendag in de weg.

Dit jaar hield Dorpsbelangen Swifterbant ook een Burendag op de Zuidsingel. Alle dorpsbewoners waren uitgenodigd om een gezellig een kopje koffie of thee te komen drinken. Voor alle leden van de vereniging stond een zakje met tulpenbollen klaar, als dank voor hun jarenlange steun. En dat jarenlange steun niet niets is, blijkt wel uit het feit dat er leden gekomen zijn die al meer dan 48 jaar lid zijn.

Het weer was geweldig en de medewerking van horecagelegenheid De Meiden en de bloemenspeciaalzaak Bloem & Thuis was ook super. Aan de oproep om gezellig even de Swifterbantse zaken door te nemen en gelijk kennis te maken met de aankomende nieuwe bestuursleden van de vereniging werd heel goed gehoor gegeven. Meer dan 150 mensen hebben genoten van de koffie en thee of limonade. Heel veel zaken werden doorgenomen: Het toekomstige MFC, nieuwe woning locaties, de situatie van het industrieterrein de Spelwijk, aanbod van de winkels en de situatie rondom het kerkgebouw de Hoeksteen etc. etc. Kortom alles wat er zoal leeft in het dorp is aan de orde gekomen.

Ook werden er nieuwe bewoners en leden verwelkomd Zij kregen het fantastische boek “50 keer Swifterbant van Zichtbord tot bloemzoom” van Fokke Bakker cadeau (wat een fantastisch goed boek is dit trouwens, een aanrader voor iedereen). Ook werden er nog enkele raadsleden van de gemeente Dronten gespot en ons contactpersoon van de Gemeente Dronten Inge van Goch was aanwezig met een 2 tal medewerkers.

De medewerkers van de bibliotheek waren aanwezig met een info tafel. Er werd life muziek gemaakt. En dat de bollen goed gebruikt werden bleek op de Burendag van het Plankenpad. De bollen werden daar direct nog dezelfde dag in de grond gestopt. Kortom een geslaagde Burendag voor heel veel buurten, maar zeker ook voor Dorpsbelangen Swifterbant. Hopelijk komen er ook op 9 oktober ook weer veel leden naar de extra algemene Leden vergadering in de Hoeksteen. Hartelijk dank aan alle bezoekers en medewerkers voor deze geslaagde Burendag. Namens het bestuur van Dorpsbelangen Swifterbant