Veiligheid

Swifterbanters gaven in 2016 het gevoel van veiligheid in het dorp een gemiddelde score van 7,7. In het onderzoek naar de leefbaarheid in de dorpen Dronten, Biddinghuizen en Swifterbant scoorde ons dorp daarmee het hoogst.

Een veilig gevoel hebben in het dorp is belangrijk. Elke dinsdag houdt de wijkagent van Swifterbant spreekuur in De Steiger. Bij hem kunt u terecht bij vragen over de openbare orde en criminaliteit in uw wijk. Hij is ook de persoon die contact onderhoudt met partners zoals de gemeente, winkeliers en buurt- en bewonersorganisaties.
Dorpsbelangen onderhoudt ook contact met wijk- en buurtbeheer en ook met de wijkagent als wij zaken signaleren die betrekking hebben op veiligheid.