Voorlopig goed nieuws over de buslijnen van en naar Swifterbant

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten dat de dienstregeling van het openbaar vervoer vanaf december 2021 niet zal wijzigen. Concreet betekent dit dat de dienstregeling van deze lijnen vanaf december 2021 nog steeds gelijk is aan de dienstregeling zoals deze op 8 december 2019 voor de coronacrisis is ingegaan.
Dit betekent voor de gemeente Dronten dat de dienstregeling van de lijnen 143, 145, 146, 147 en 663 niet zal wijzigen vanaf december 2021. Voor deze lijnen blijft de huidige en volledige dienstregeling van kracht tot december 2022.
Alleen buslijn 164 met in de huidige regeling van 1 rit per dag komt wel te vervallen: voor deze ene rit is het mogelijk om op vrijwel hetzelfde tijdstip met lijn 145 tussen Swifterbant en Lelystad te reizen.

Klik hier om de volledige Raadsinformatiebrief te lezen.