Algemene Ledenvergadering Dorpsbelangen Swifterbant met creatieve omlijsting

Dinsdagavond 12 maart organiseert het bestuur van de Algemene Vereniging van Dorpsbelangen Swifterbant de algemene ledenvergadering. Deze vindt plaats in kerkcentrum De Hoeksteen. Het bestuur nodigt alle leden van de vereniging hiervoor van harte uit.

Op de agenda staan de onderwerpen die het afgelopen jaar een grote rol gespeeld hebben in de activiteiten van de vereniging, alsmede het jaarverslag en een blik op de toekomst.

De complete agenda volgt nog en wordt ook gepubliceerd op de website van Dorpsbelangen: www.dorpsbelangenswifterbant.nl

De vergadering start om 20:00, inloop is vanaf 19:30.

2019 staat volgens het bestuur in het thema ‘Verbinden’ en in dat kader houdt de schilderclub van Swifterbant een expositie van diverse kunstwerken die cursisten gemaakt hebben. De schilderclub tracht het schilderen op authentieke wijze over te brengen op hun cursisten en toont het resultaat hiervan graag aan de leden van Dorpsbelangen tijdens de jaarvergadering.

Een creatieve omlijsting dus voor deze avond!