Swifterbant-Zuid

Met enige verbazing heeft het bestuur van Dorpsbelangen Swifterbant tijdens de raadsvergadering van 2 december geluisterd naar de nieuwe wethouder, Gerrit Jan Veldhoen van de Christen Unie.

Om te beginnen omschrijft de heer Veldhoen hoe afgelopen maanden het proces gelopen is rond Swifterbant Zuid. Waarna hij verder gaat over de periode dat hij nu zelf als wethouder is aangesteld.

Wat de heer Veldhoen zelf niet met zoveel woorden benoemd (maar diverse gemeenteraadsleden wel) is, dat er vanaf het begin onvoldoende afstemming is geweest met de ondernemers rond het plangebied van Swifterbant-zuid. Tijdens het participatieproces is hier meerdere malen om gevraagd. Ook door Dorpsbelangen Swifterbant. Hier is in dit participatieproces  geen gehoor aan gegeven. En door dit gebrek aan communicatie is, heel kort door de bocht, uiteindelijk zijn voorganger gesneuveld. Tot op heden is er geen enkel contact geweest tussen deze nieuwe wethouder en Dorpsbelangen Swifterbant. In een ambtelijk overleg in november is via de ambtenaar teruggeven aan de wethouder, dat wij het betreuren dat het nieuws over het opknippen van het bestemmingsplan in 2 fases, via de pers vernomen moest worden. Dit lijkt toch sterk op herhaling van zetten, waarbij belanghebbende onvoldoende worden gehoord of geïnformeerd. Hierbij sluiten wij ons aan bij de woorden van de SP, Groen Links, PvdA en het CDA.

Maar wij verbazen ons ook over de woorden van de heer Ammerlaan van Leefbaar Dronten. Keer op keer benoemd de heer Ammerlaan dat  2 leden van Dorpsbelangen Swifterbant die deel hebben genomen aan de werkgroep Swifterbant, toen vonden dat de paardenweiden daar prima lagen. Maar deze eerste werkgroep is alleen gekomen tot een locatiekeuze:

https://www.swifterbantgroeit.nl/assets/images/BIJLAGE%20Swifterbant%20Groeit%20vastgesteld%202016.pdf

In een later stadium, bij het ontwikkelen van de hoofdstructuur welke nodig was voor de bestemmingsplanwijziging is, samen met een grote groep inwoners, juist gekeken naar de kwaliteit van de woonwijk.

https://bugelhajema.maglr.com/swifterbant-zuid/home

Een heel andere groep met andere mensen, in een andere tijd met een heel andere opdracht dus. En in deze gesprekken is door diverse mensen, meerder malen benadrukt dat de paardenweiden daar niet op de meest gunstige plek liggen. Hier is bij de presentatie in de raad ook naar verwezen. Maar dit geluid werd niet gehoord. En ook nu lijkt dit voor de wethouder niet bespreekbaar. Terwijl de oplossing voor het van probleem van overlast van het agrarisch bedrijf misschien wel ligt in de grond waar de paardenweiden zich bevinden. Dat het nog steeds niet bespreekbaar is om naar de allerbeste oplossing te kijken, is voor Dorpsbelangen Swifterbant dan ook een raadsel. Niemand wil de eigenaren van de paardenweiden tekort doen. Maar wij willen ook niet dat toekomstige bewoners last krijgen van het agrarisch bedrijf aan de andere kant van de weg of de paardenweiden te dicht bij de woningen. Volgens Dorpsbelangen Swifterbant zijn er wel degelijk betaalbare oplossingen om de situatie voor alle partijen zo optimaal mogelijk in te regelen. Het gaat hier tenslotte over een woonwijk van (uiteindelijk) zo’n 700 woningen. En toch lijkt ook deze wethouder hier geen onderzoek naar te willen doen en schuift hij het door naar de volgende raadsperiode.

Swifterbant is zeer dringend toe aan nieuwe woningen in een woonwijk waar het fijn wonen is.

Wij zijn ontzettend blij met 450 woningen (fase 1) maar hopen dat er vervolgens gekeken wordt naar een goede oplossing om overlast te voorkomen, voor fase 2 in gang gezet wordt. En hiervoor moeten alle opties bespreekbaar zijn en onderzocht worden.