Verkeer

Verkeer is in beweging, daardoor blijven verkeerssituaties ook niet jaren hetzelfde.
Een goede infrastructuur in en om het dorp is van belang voor de leefbaarheid van het dorp.
Of het nu gaat om parkeerplaatsen bij de winkels of snelheidsbeïnvloedende maatregelen in de woonwijk. En uiteraard valt hier ook het openbaar vervoer onder.

Dorpsbelangen Swifterbant doet haar best om op de hoogte te blijven van actuele problemen die spelen in het dorp en tracht dit door te spelen naar de gemeente. Andersom blijven we ook op de hoogte van wijzigingen in het verkeer- en vervoersplan van de gemeente.

Kijk voor het Gladheidsbestrijdingsplan op deze pagina van de gemeente Dronten

Wilt u uw verkeerskennis testen kijk dan op de pagina van Veilig Verkeer Nederland