Archief 4 Mei

“Tijdens de Nationale Herdenking op 4 mei herdenken wij allen – burgers en militairen – die in het Koninkrijk der Nederlanden of waar ook ter wereld zijn omgekomen of vermoord sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog, in oorlogssituaties en bij vredesoperaties.”

We herdenken met twee minuten stilte.

__________________________________________________________

In dit archief vindt u een verslag van de herdenkingen op De Greente in Swifterbant vanaf 2021

__________________________________________________________

Herdenking op 4 mei 2022

Op 4 mei 2022 werd bij het Monument van de Vrijheid op de Greente in Swifterbant de 4 mei herdenking gehouden.

Het thema van de herdenking was “Vrijheid in verbondenheid”.

De herdenking is hier terug te zien:

https://youtube.com/channel/UCSuUY5Rd_yKCxDXaIaxovwA

Iets voor 20.00 uur speelde Wolter Prinsen de Taptoe.
Om 20.00 uur waren we 2 minuten stil.
Aansluitend zongen we het Wilhelmus onder begeleiding van Amor Musae.

Wethouder Ton van Amerongen gaf een beschouwing op “Vrijheid in verbondenheid” en legde samen met mevrouw Marga van Amerongen-Romeijn, een krans namens bewoners en bestuurders van de Gemeente Dronten.

Vervolgens legde de heer Hans Stromberger een krans namens Dorpsbelangen Swifterbant.

Abdullah Manla Othman speelde op de saz en zong het lied Halabja. Het lied vertelt over de pijn en het verdriet in de Iraakse stad Halabja als gevolg van de aanslag met chemische wapens in 1988.

Namens de Swifterbantse jongeren legden Ricardo en Marciano een bloemstuk.

Huisarts Berend Jansen nam ons mee in zijn gedachten over “Vrijheid in verbondenheid”.

Amor Musae speelde het lied “Hine e Hine”. Aansluitend legden Ankie van Gennep en Erica Spronk namens Amor Musae een bloemstuk.

Mathilde van der Zwaan droeg het gedicht “De Vlag” voor waarin ze de betekenis van het schilderij dat ze maakte verwoordde.

Namens de Swifterbantse sportverenigingen legde de heer Ko de Jonge samen met zijn kleindochter Veronique een bloemstuk.

Aansluitend was er de gelegenheid om langs het monument te lopen en eventueel bloemen neer te leggen. Ondertussen speelde Amor Musae “Friends for life”.

__________________________________________________________

Herdenking voor leerlingen groep 7 2022

De 3 Swifterbantse basisscholen en het 4 mei Comité Swifterbant organiseerden in 2022 een herdenking speciaal voor de leerlingen van groep 7.
Deze herdenking werd gehouden op 21 april op De Greente van 13.15 tot 14.00 uur.

De kinderen liepen onder begeleiding van hun leerkracht in een stille tocht naar De Greente.
Daar hingen de kinderen de vlag half stok. JAM, het jeugdorkest van Amor Musae, speelde de Taptoe, waarna 2 minuten stilte werd gehouden. Aansluitend werd onder begeleiding van JAM het Wilhelmus gezongen.
Samen met burgemeester Gebben werd stil gestaan bij herdenken en vrijheid door te luisteren en te kijken naar de dingen waaraan de kinderen de weken voorafgaand aan de herdenking op school hebben gewerkt.
Als afsluiting werden bloemstukken gelegd.

Ter voorbereiding van deze herdenking hebben de leerlingen een bezoek gebracht aan het Monument van de Vrijheid op De Greente en geoefend met het leggen van de krans en het hijsen van de vlag.

Omroep Flevoland was hierbij aanwezig en heeft de volgende reportage gemaakt: https://www.omroepflevoland.nl/nieuws/282453/eerste-dodenherdenking-voor-kinderen-in-swifterbant

__________________________________________________________

4 Mei Herdenking 2021

De herdenking op 4 mei 2021 op De Greente in Swifterbant is zonder publiek gehouden. De herdenking is terug te kijken via de facebook pagina van Dorpsbelangen Swifterbant.

Wolter en Jaap Prinsen speelden de Taptoe en het Wilhelmus.
Wethouder Ton van Amerongen gaf een beschouwing op Vrijheid in 2021.
Samen met zijn zoon legde Ton een krans namens bewoners en bestuurders van de Gemeente Dronten. Opdat we niet vergeten…

Carice Scholtens van basisschool De Branding heeft dit jaar met haar klasgenoten het monument geadopteerd en samen hebben ze aan het thema van 4 en 5 mei gewerkt. Carice las haar zelf gemaakte gedicht “Vrijheid” voor. Samen met haar juf Annemarie ten Have legde ze een bloemstuk namens Basisschool De Branding.

De heer Theo den Hartog legde een bloemstuk namens Dorpsbelangen Swifterbant.

Als laatste gaf mevrouw Riek Zwart-Gerlofsma, inwoonster van Swifterbant, haar kijk op vrijheid. Riek legde een bloemstuk namens de inwoners van Swifterbant.

De livestream is afgesloten met de vrijheidswandeling langs de graffiti kunstwerken die zijn gemaakt door Swifterbantse jongeren.
Verslaggever Maarten Groeneweg heeft Rasul Beikzadeh, Jeugd en jongerenwerker in Swifterbant, en Swifterbantse jongeren gevraagd naar hun beleving bij vrijheid. Dit is te zien op Omroep Flevoland.

Journalist Kees Bakker heeft uit elke kern van de gemeente Dronten een inwoner gevraagd wat vrijheid en herdenken inhoud;
Marianne Groeneweg uit Biddinghuizen, Renée Brunt uit Dronten en Rie Koopmans uit Swifterbant. Deze interviews zijn na te lezen op de website van Flevopost.
Vrijheid en herdenken 1
Vrijheid en herdenken 2
Vrijheid en herdenken 3

RTL nieuws heeft een item gemaakt over de wijze waarop we in Swifterbant samen invulling geven aan de 4 mei herdenking. Zie het bericht van De Drontenaar.