Archief 4 Mei

“Tijdens de Nationale Herdenking herdenken wij allen – burgers en militairen – die in het Koninkrijk der Nederlanden of waar ook ter wereld zijn omgekomen of vermoord; zowel tijdens de Tweede Wereldoorlog en de koloniale oorlog in Indonesië, als in oorlogssituaties en bij vredesoperaties daarna.”

We herdenken met twee minuten stilte.

__________________________________________________________

In dit archief vindt u een verslag van de herdenkingen op De Greente in Swifterbant vanaf 2021

__________________________________________________________

Herdenking op 4 mei 2023

Op 4 mei 2023 startte de herdenking in kerkcentrum De Hoeksteen waarna de herdenking is voortgezet bij het Monument voor de Vrijheid op De Greente. Het thema van de herdenking was “Leven met oorlog”.

De herdenking was via livestream te volgen.
Het programma in de Hoeksteen is hier terug te zien:
https://www.youtube.com/watch?v=8bKz3erMWdU
Het programma bij het Monument voor de Vrijheid is hier terug te zien:
https://www.youtube.com/watch?v=TebRW24xSKA

Alliance startte de bijeenkomt in de Hoeksteen met de liederen “Uitgesproken hier gehoord”, “Als wij niets doen” en “Family Tree”. Aansluitend gaf Robert Baarda zijn visie op “Leven met oorlog” in de voorstelling “Uitgesproken”.
Meer informatie over de voorstelling “Uitgesproken” is te lezen in de Flevopost van 28 april 2023:
https://flevopost.nl/dronten/Robert-Baarda-schrijft-voorstelling-voor-4-mei-herdenking-Swifterbant-28359680.html

Onder begeleiding van Gèke van Splunter en Sander van Keulen liepen de aanwezigen naar het Monument voor de Vrijheid op De Greente waar de herdenking werd voortgezet.

Wolter Prinsen speelde iets voor 20.00 uur de Taptoe. Om 20.00 uur waren we 2 minuten stil. Daarna speelde Amor Musae het Wilhelmus.

Wethouder Siert Jan Lap gaf een beschouwing op “Leven met oorlog” en legde samen met zijn dochter, een krans namens bewoners en bestuurders van de Gemeente Dronten. De toespraak van wethouder Lap is hier terug te lezen.

Namens de Algemene Vereniging voor Dorpsbelangen Swifterbant legde Theo den Hartog samen met Mariska van Ruitenbeek een krans. Tijdens de kranslegging speelde Amor Musae “Lied aan het licht” van Huub Oosterhuis.

Alliance zong het lied “Leun op mij”.
Jolanda van der Hoeven en Petra van der Meulen legden bloemen namens Alliance. Rik Baars en Jarno Sluijer legden bloemen namens Amor Musae.
Eva Donia, Monica Derks en Christine Crijns legden bloemen namens de Swifterbantse jongeren.

Greet Kamminga gaf haar beschouwing op “Leven met oorlog” en legde samen met Robert Baarda een bloemstuk namens bewoners van Swifterbant. De tekst van de toespraak van Greet Kamminga is hier terug te lezen.
Aansluitend zongen Linda Evenhuis en Robert Baarda het lied Better World.

De herdenking werd afgesloten met het leggen van bloemen. Tijdens het leggen van de bloemen speelde Amor Musae de compositie “In Vredesnaam” van Rob Goorhuis.
Anneke Keizer en Janneke van Dalen legden bloemen namens de gezamenlijke kerken.
Gerda en Gerrit Niekamp legden bloemen namens de sportverenigingen Swift ‘64.
Hans Doctor legde bloemen namens toneelvereniging Markanti.
Aansluitend was er voor iedereen de gelegenheid om bloemen te leggen.

Na afloop van de bijeenkomst was er gelegenheid na te praten in kerkcentrum De Hoeksteen.

Kinderherdenking voor de groepen 7 van de 3 basisscholen

Op 20 april 2023 werd voor de 2e keer de kinderherdenking voor de groepen 7 van de 3 basisscholen georganiseerd door het 4 mei comité. 

Ook dit keer was omroep Flevoland aanwezig en maakte deze mooie reportage

__________________________________________________________

Herdenking op 4 mei 2022

Op 4 mei 2022 werd bij het Monument van de Vrijheid op de Greente in Swifterbant de 4 mei herdenking gehouden.

Het thema van de herdenking was “Vrijheid in verbondenheid”.

De herdenking is hier terug te zien:

https://youtube.com/channel/UCSuUY5Rd_yKCxDXaIaxovwA

Iets voor 20.00 uur speelde Wolter Prinsen de Taptoe.
Om 20.00 uur waren we 2 minuten stil.
Aansluitend zongen we het Wilhelmus onder begeleiding van Amor Musae.

Wethouder Ton van Amerongen gaf een beschouwing op “Vrijheid in verbondenheid” en legde samen met mevrouw Marga van Amerongen-Romeijn, een krans namens bewoners en bestuurders van de Gemeente Dronten.

Vervolgens legde de heer Hans Stromberger een krans namens Dorpsbelangen Swifterbant.

Abdullah Manla Othman speelde op de saz en zong het lied Halabja. Het lied vertelt over de pijn en het verdriet in de Iraakse stad Halabja als gevolg van de aanslag met chemische wapens in 1988.

Namens de Swifterbantse jongeren legden Ricardo en Marciano een bloemstuk.

Huisarts Berend Jansen nam ons mee in zijn gedachten over “Vrijheid in verbondenheid”.

Amor Musae speelde het lied “Hine e Hine”. Aansluitend legden Ankie van Gennep en Erica Spronk namens Amor Musae een bloemstuk.

Mathilde van der Zwaan droeg het gedicht “De Vlag” voor waarin ze de betekenis van het schilderij dat ze maakte verwoordde.

Namens de Swifterbantse sportverenigingen legde de heer Ko de Jonge samen met zijn kleindochter Veronique een bloemstuk.

Aansluitend was er de gelegenheid om langs het monument te lopen en eventueel bloemen neer te leggen. Ondertussen speelde Amor Musae “Friends for life”.

__________________________________________________________

Herdenking voor leerlingen groep 7 2022

De 3 Swifterbantse basisscholen en het 4 mei Comité Swifterbant organiseerden in 2022 een herdenking speciaal voor de leerlingen van groep 7.
Deze herdenking werd gehouden op 21 april op De Greente van 13.15 tot 14.00 uur.

De kinderen liepen onder begeleiding van hun leerkracht in een stille tocht naar De Greente.
Daar hingen de kinderen de vlag half stok. JAM, het jeugdorkest van Amor Musae, speelde de Taptoe, waarna 2 minuten stilte werd gehouden. Aansluitend werd onder begeleiding van JAM het Wilhelmus gezongen.
Samen met burgemeester Gebben werd stil gestaan bij herdenken en vrijheid door te luisteren en te kijken naar de dingen waaraan de kinderen de weken voorafgaand aan de herdenking op school hebben gewerkt.
Als afsluiting werden bloemstukken gelegd.

Ter voorbereiding van deze herdenking hebben de leerlingen een bezoek gebracht aan het Monument van de Vrijheid op De Greente en geoefend met het leggen van de krans en het hijsen van de vlag.

Omroep Flevoland was hierbij aanwezig en heeft de volgende reportage gemaakt: https://www.omroepflevoland.nl/nieuws/282453/eerste-dodenherdenking-voor-kinderen-in-swifterbant

__________________________________________________________

4 Mei Herdenking 2021

De herdenking op 4 mei 2021 op De Greente in Swifterbant is zonder publiek gehouden. De herdenking is terug te kijken via de facebook pagina van Dorpsbelangen Swifterbant.

Wolter en Jaap Prinsen speelden de Taptoe en het Wilhelmus.
Wethouder Ton van Amerongen gaf een beschouwing op Vrijheid in 2021.
Samen met zijn zoon legde Ton een krans namens bewoners en bestuurders van de Gemeente Dronten. Opdat we niet vergeten…

Carice Scholtens van basisschool De Branding heeft dit jaar met haar klasgenoten het monument geadopteerd en samen hebben ze aan het thema van 4 en 5 mei gewerkt. Carice las haar zelf gemaakte gedicht “Vrijheid” voor. Samen met haar juf Annemarie ten Have legde ze een bloemstuk namens Basisschool De Branding.

De heer Theo den Hartog legde een bloemstuk namens Dorpsbelangen Swifterbant.

Als laatste gaf mevrouw Riek Zwart-Gerlofsma, inwoonster van Swifterbant, haar kijk op vrijheid. Riek legde een bloemstuk namens de inwoners van Swifterbant.

De livestream is afgesloten met de vrijheidswandeling langs de graffiti kunstwerken die zijn gemaakt door Swifterbantse jongeren.
Verslaggever Maarten Groeneweg heeft Rasul Beikzadeh, Jeugd en jongerenwerker in Swifterbant, en Swifterbantse jongeren gevraagd naar hun beleving bij vrijheid. Dit is te zien op Omroep Flevoland.

Journalist Kees Bakker heeft uit elke kern van de gemeente Dronten een inwoner gevraagd wat vrijheid en herdenken inhoud;
Marianne Groeneweg uit Biddinghuizen, Renée Brunt uit Dronten en Rie Koopmans uit Swifterbant. Deze interviews zijn na te lezen op de website van Flevopost.
Vrijheid en herdenken 1
Vrijheid en herdenken 2
Vrijheid en herdenken 3

RTL nieuws heeft een item gemaakt over de wijze waarop we in Swifterbant samen invulling geven aan de 4 mei herdenking. Zie het bericht van De Drontenaar.