Archief 4 Mei

21 april 2022 is voor de basisschoolleerlingen van groep 7 een herdenking gehouden.
Omroep Flevoland was hierbij aanwezig.

Herdenking voor leerlingen groep 7

De 3 Swifterbantse basisscholen en het 4 mei Comité Swifterbant organiseren dit jaar een herdenking speciaal voor de leerlingen van groep 7.
Deze herdenking wordt gehouden op 21 april op De Greente van 13.15 tot 14.00 uur.

De kinderen lopen onder begeleiding van hun leerkracht in een stille tocht naar De Greente.
Daar hangen de kinderen de vlag half stok. JAM, het jeugdorkest van Amor Musae, speelt de Taptoe, waarna 2 minuten stilte wordt gehouden. Aansluitend wordt onder begeleiding van JAM het Wilhelmus gezongen.
Samen met burgemeester Gebben wordt stil gestaan bij herdenken en vrijheid door te luisteren en te kijken naar de dingen waaraan de kinderen de weken voorafgaand aan de herdenking op school hebben gewerkt.
Als afsluiting worden bloemstukken gelegd.

Ter voorbereiding van deze herdenking hebben de leerlingen een bezoek gebracht aan het Monument van de Vrijheid op De Greente en geoefend met het leggen van de krans en het hijsen van de vlag.

______________________________________________________________

4 mei herdenking

“Tijdens de Nationale Herdenking op 4 mei herdenken wij allen – burgers en militairen – die in het Koninkrijk der Nederlanden of waar ook ter wereld zijn omgekomen of vermoord sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog, in oorlogssituaties en bij vredesoperaties.”

We herdenken met twee minuten stilte.

Vrijheid in verbondenheid is het thema van de herdenking in 2022.

Het programma van de herdenking in 2022 in Swifterbant wordt later hier bekend gemaakt.

______________________________________________________________

De herdenking op 4 mei 2021 op De Greente in Swifterbant is zonder publiek gehouden. De herdenking is terug te kijken via de facebook pagina van Dorpsbelangen Swifterbant.

Wolter en Jaap Prinsen speelden de Taptoe en het Wilhelmus op De Greente. Muzikanten van muziekvereniging Amor Musae speelden de Taptoe en het Wilhelmus op hetzelfde moment op verschillende plaatsen in Swifterbant.

Wethouder Ton van Amerongen gaf een beschouwing op Vrijheid in 2021.
Samen met zijn zoon legde Ton een krans namens bewoners en bestuurders van de Gemeente Dronten. Opdat we niet vergeten…

Carice Scholtens van basisschool De Branding heeft dit jaar met haar klasgenoten het monument geadopteerd en samen hebben ze aan het thema van 4 en 5 mei gewerkt. Carice las haar zelf gemaakte gedicht “Vrijheid” voor. Samen met haar juf Annemarie ten Have legde ze een bloemstuk namens Basisschool De Branding.

De heer Theo den Hartog legde een bloemstuk namens Dorpsbelangen Swifterbant.

Als laatste gaf mevrouw Riek Zwart-Gerlofsma, inwoonster van Swifterbant, haar kijk op vrijheid. Riek legde een bloemstuk namens de inwoners van Swifterbant.

De livestream is afgesloten met de vrijheidswandeling langs de graffiti kunstwerken die zijn gemaakt door Swifterbantse jongeren.
Verslaggever Maarten Groeneweg heeft Rasul Beikzadeh, Jeugd en jongerenwerker in Swifterbant, en Swifterbantse jongeren gevraagd naar hun beleving bij vrijheid. Dit is te zien op Omroep Flevoland.

Journalist Kees Bakker heeft uit elke kern van de gemeente Dronten een inwoner gevraagd wat vrijheid en herdenken inhoud;
Marianne Groeneweg uit Biddinghuizen, Renée Brunt uit Dronten en Rie Koopmans uit Swifterbant. Deze interviews zijn na te lezen op de website van Flevopost.
Vrijheid en herdenken 1
Vrijheid en herdenken 2
Vrijheid en herdenken 3

RTL nieuws heeft een item gemaakt over de wijze waarop we in Swifterbant samen invulling geven aan de 4 mei herdenking.
Zie het bericht van De Drontenaar.

______________________________________________________________

4 Mei Herdenking


“Tijdens de Nationale Herdenking op 4 mei herdenken wij allen – burgers en militairen – die in het Koninkrijk der Nederlanden of waar ook ter wereld zijn omgekomen of vermoord sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog, in oorlogssituaties en bij vredesoperaties.”

We herdenken met twee minuten stilte.

De herdenking op 4 mei 2021 op De Greente in Swifterbant is zonder publiek gehouden. De herdenking is terug te kijken via de facebook pagina van Dorpsbelangen Swifterbant.

Wolter en Jaap Prinsen speelden de Taptoe en het Wilhelmus.
Wethouder Ton van Amerongen gaf een beschouwing op Vrijheid in 2021.
Samen met zijn zoon legde Ton een krans namens bewoners en bestuurders van de Gemeente Dronten. Opdat we niet vergeten…

Carice Scholtens van basisschool De Branding heeft dit jaar met haar klasgenoten het monument geadopteerd en samen hebben ze aan het thema van 4 en 5 mei gewerkt. Carice las haar zelf gemaakte gedicht “Vrijheid” voor. Samen met haar juf Annemarie ten Have legde ze een bloemstuk namens Basisschool De Branding.

De heer Theo den Hartog legde een bloemstuk namens Dorpsbelangen Swifterbant.

Als laatste gaf mevrouw Riek Zwart-Gerlofsma, inwoonster van Swifterbant, haar kijk op vrijheid. Riek legde een bloemstuk namens de inwoners van Swifterbant.

De livestream is afgesloten met de vrijheidswandeling langs de graffiti kunstwerken die zijn gemaakt door Swifterbantse jongeren.
Verslaggever Maarten Groeneweg heeft Rasul Beikzadeh, Jeugd en jongerenwerker in Swifterbant, en Swifterbantse jongeren gevraagd naar hun beleving bij vrijheid. Dit is te zien op Omroep Flevoland.

Journalist Kees Bakker heeft uit elke kern van de gemeente Dronten een inwoner gevraagd wat vrijheid en herdenken inhoud;
Marianne Groeneweg uit Biddinghuizen, Renée Brunt uit Dronten en Rie Koopmans uit Swifterbant. Deze interviews zijn na te lezen op de website van Flevopost.
Vrijheid en herdenken 1
Vrijheid en herdenken 2
Vrijheid en herdenken 3

RTL nieuws heeft een item gemaakt over de wijze waarop we in Swifterbant samen invulling geven aan de 4 mei herdenking. Zie het bericht van De Drontenaar.

______________________________________________________________

De herdenking op 4 mei 2021 op De Greente in Swifterbant wordt zonder publiek gehouden. ’De herdenking wordt live gestreamd en is via de facebook pagina van Dorpsbelangen te volgen.
De livestream start om 19.50 uur.
Om twee minuten voor acht start de herdenking met het blazen van de Taptoe.

Muzikanten van muziekvereniging Amor Musae blazen op meerdere plaatsen in Swifterbant de Taptoe.

Dit jaar mag de hele dag de vlag halfstok worden gehangen.

Van 3 tot 7 mei zijn er op De Greente kunstwerken te zien die zijn gemaakt door Swifterbantse jongeren.

We vragen u in de dagen voorafgaand aan 4 mei een bloem te leggen bij het monument.

Het thema van de herdenking is ‘Na 75 jaar vrijheid’. Daan Rovers schreef de thematekst“Het fundament van vrijheid”.

Het 4 mei Comité Swifterbant is een commissie van de Algemene Vereniging voor Dorpsbelangen Swifterbant. Deze commissie organiseert jaarlijks de 4 mei herdenking in Swifterbant volgens de richtlijnen van het Nationaal Comité 4 en 5 mei. De leden van de commissie zijn Karin Hofstede en Marcia Stienezen. Indien u vragen heeft kunt u contact opnemen via email: [email protected]

Het Monument van de Vrede op De Greente

Het Taptoe-signaal is de muziek, gespeeld door trompet of hoorn, die de twee minuten stilte inluidt bij de dodenherdenking. Klik hier voor meer informatie.
Sinds 1932 is het “Wilhelmus” het volkslied van Nederland. Het lied bestaat uit vijftien coupletten. Bij nationale en internationale gebeurtenissen worden het eerste en zesde couplet gezongen. Klik hier voor meer informatie over het Wilhelmus.

Tekst van het eerste en zesde couplet van het Wilhelmus

Wilhelmus van Nassouwe
ben ik, van Duitsen bloed,
den vaderland getrouwe
blijf ik tot in den dood.
Een Prinse van Oranje
ben ik, vrij, onverveerd,
den Koning van Hispanje
heb ik altijd geëerd.

Mijn schild ende betrouwen
zijt Gij, o God mijn Heer,
op U zo wil ik bouwen,
Verlaat mij nimmermeer.
Dat ik doch vroom mag blijven,
uw dienaar t’aller stond,
de tirannie verdrijven
die mij mijn hart doorwondt.
Op de avond van 4 mei hangen in Nederland de vlaggen halfstok als blijk van eerbied en respect voor de doden. De periode waarin de vlag halfstok hangt duurt van 18.00 uur tot zonsondergang (± 21.00 uur). De vlag die gebruikt wordt is de Nederlandse driekleur zonder wimpel. Op 4 mei blijft de vlag halfstok hangen na de twee minuten stilte en wordt niet in top gehesen. Klik hier voor meer informatie.
Het Monument van de Vrede op De Greente verbeeld het gevoel om vrij te zijn dat voor een ieder van essentieel belang is; vrijheid maak je met elkaar. De druppel staat voor het water dat land werd, de polder waar we wonen. De vogels met hun kop omhoog, vliegen de vrijheid in. Klik hier voor meer informatie over het monument.