Inwoners Swifterbant mogen nu via enquête hun voorkeur voor Swifterbant-zuid aangeven

Een inloopavond over de plannen voor Swifterbant-zuid kon eerder deze maand niet doorgaan vanwege het coronavirus. In plaats daarvan komt er nu een enquête. „We kiezen ervoor om u online de mogelijkheid te geven uw voorkeur kenbaar te maken”, schrijft de gemeente Dronten.

Om het volledige artikel in De Drontenaar te lezen klik hier.

Avondvierdaagse Swifterbant 2020

De avondvierdaagse van Swifterbant 2020 staat gepland voor 12 tot en met 15 mei 2020
Op dit moment is nog niet duidelijk of de vierdaagse door kan gaan.
Uiteraard volgen wij de richtlijnen van de overheid en de nationale wandelbond.

Streven.
Indien de kinderen weer naar school gaan en we krijgen toestemming van de overheid, streven we er naar de Avondvierdaagse door te laten gaan.

Inschrijvingen.
De basisscholen hebben de uitnodiging om in te schrijven ontvangen. De school zelf beslist of ze op dit moment doorgaan met de inschrijving of niet. We blijven in contact met de basisscholen in Swifterbant. De inschrijving van onze individuele lopers stellen we uit. Nadere informatie hier omtrent volgt zodra wij meer weten.

Organisatie.
De meeste sponsoren zijn benaderd en hebben toegezegd weer mee te doen. Net zoals de vele vrijwilligers die de versnaperingen uitdelen.
De muziekgroepen van Amor Musae en dweilorkest de Valkeniers hebben toegezegd bij de inhaaltocht op vrijdag weer muziek te maken. EHBO is gevraagd. Routes zijn vastgesteld. Vergunning is binnen. Dorpsbelangen Swifterbant staat achter ons en we kunnen snel schakelen als we van start mogen. Tot die tijd, geniet van het weer en volg voor het laatste nieuws onze facebookpagina.

Jeugd van Swifterbant!

Zoals jullie waarschijnlijk al hebben gehoord zijn wij bezig een JOP te plaatsen! (Jongeren Ontmoetings Plaats)

Namens de commisie jeugd nodigen wij de jeugd van swifterbant uit om maandag 9 maart naar De Steiger te komen om 19:30 uur.

Heb je leuke ideeën?

Heb je advies of wil je iets specifieks bij de JOP? Maak dit bespreekbaar en kom langs om hier over in gesprek te gaan!

Onder genot van een colaatje beantwoorden wij al jullie vragen!

Alle jongeren tussen 15-25 jaar zijn welkom!

Misha Wagemans

Jeugd Swifterbant wil ontmoetingsplek voor jongeren

Zaterdagavond 29 februari 2020 heeft de commissie jeugd een barbecue georganiseerd in de brandweerkazerne Swifterbant. Na de geslaagde pizza-sessie vanuit de gemeente hebben zij Burgemeester Geffen, wethouder Van Bergen en beleidsadviseur Martin Veldwijk  uitgenodigd voor een tegenbezoek.

De jongeren van Swifterbant zijn graag samen, zoeken elkaar op, zijn vrienden van elkaar, maar dit zijn niet degene die de afgelopen maanden vandalisme hebben gepleegd. 99,9% van de jeugd uit Swifterbant is van goede wil. En het is als vervelend ervaren dat het vandalisme verweten wordt aan alle jongeren van Swifterbant. De Commissie jeugd heeft zichzelf als doel gesteld om dit voor het voetlicht te brengen en wil daarnaast samen met de gemeente kijken of er mogelijkheden zijn om een eigen Jongeren Ontmoetings Plek (JOP) te realiseren, ergens buiten het dorp waar de kans op overlast zo klein mogelijk is.

Samen met de burgemeester hebben ze onderzocht wat de mogelijkheden zijn, wat hiervoor nodig is en welke verwachtingen zij over en weer van elkaar hebben. Er is afgesproken dat de jongeren met een plan komen, deze toetsen bij de jeugd van Swifterbant en zorgen dat er draagvlak komt bij het dorp, de jeugd en andere belanghebbenden.

Het doel is om voor de zomervakantie van 2020 een JOP te realiseren op een nader te bepalen plaats die weinig overlast geeft voor de omgeving.