Start Klimaatcursus Dronten

In het nieuws komen regelmatig berichten over klimaatveranderingen. Denk bijvoorbeeld aan hevige overstromingen, lange drogere periodes, stormen of  orkanen en de warme winters. Het zijn allemaal momenten waarop we beseffen dat er iets aan het veranderen is. IVN-afdeling Dronten start in januari 2023 een cursus waarin je wat meer achtergrond informatie krijgt over het klimaat en de invloed van de mens op de recente veranderingen. Daarnaast geeft de cursus de mogelijkheid om met elkaar te praten over je eigen ervaringen en gedachten over de klimaatveranderingen. In de cursus krijg je de gelegenheid om zelf iets te bedenken waarmee je in actie kan komen. Jij kan zelf ook een kleine bijdrage leveren aan een duurzamere samenleving. Dankzij steun van de Gemeente Dronten zijn de cursuskosten gering. De cursuskosten zijn 50 euro. Leden van het IVN betalen 20 euro. Een lidmaatschap voor het IVN is 15 euro per jaar.Kijk voor meer informatie in de bijlage. Geef je voor 12 januari op. De cursus is op maandagavond van 19.00-21.30 uur in het Ontmoetingspark Buiten, Dukdalf 2 in Dronten. De data zijn op 16, 23, 30 januari en 6 februari.

Voor meer informatie kijk op www.ivn.nl/afdeling/dronten.

Uitnodiging bijeenkomst woningbouw Swifterbant 16 januari

Praat mee over de toekomst van Dronten

Praat mee over de groei van Dronten! Onze samenleving is opgebouwd door pioniers met verbeeldingskracht. Zo ontstond een bloeiende gemeente met 43.000 inwoners. En ze groeit en vernieuwt nog steeds. We staan voor verschillende uitdagingen. Die moeten we gezamenlijk aangaan. De gemeente nodigt u daarom uit om mee te praten over de toekomst van Dronten. 

In gesprek over de woningbouwopgave
De woningbehoefte is groot en groeit nog steeds. De opgave is urgent. Mede daarom gaat de gemeenteraad in 2023 keuzes maken over de groei van Dronten. Groei om in onze eigen woningbehoefte kunnen voorzien, onze samenleving vitaal te houden en ons voorzieningenniveau in stand te houden. Ook wil Dronten een bijdrage leveren aan het oplossen van de woningnood in Nederland.

3 bijeenkomsten
In de drie dorpskernen van onze gemeente houden we een bijeenkomst:

  • 10 januari, de Meerpaal, Dronten
  • 12 januari, de Binding, Biddinghuizen
  • 16 januari, de Steiger, Swifterbant

Het programma

  • 19.00 uur – inloop
  • 19.30 uur – toelichting op de woningbouwopgave
  • 20.00 uur – gesprekken in kleine groepen
  • 21.30 uur – einde van het programma

Op de bijeenkomsten ontvangt u de informatie over de besluiten die al zijn genomen, onderzoeken die zijn uitgevoerd en besluiten die de gemeenteraad komend jaar neemt.  Daarna praten we in kleine groepen met elkaar door over woningbouw. Wat vindt u belangrijk als het gaat om woningbouw in en rond uw dorp? Wat is in uw dorpskern het belangrijkst? Hoe kunnen we dorpse karakter blijven koesteren? De gemeente benut uw inbreng bij het maken van een groeiscenario. In de eerste helft van 2023 besluit de gemeenteraad hierover.

Integrale Visie
De gesprekken over woningbouw bouwen voort op eerdere gesprekken in oktober die in het kader van de Integrale Visie werden georganiseerd. (naar resultaten van die gesprekken). De Integrale Visie wordt een toekomstvisie voor de gemeente waarin vele onderwerpen aan bod komen, zoals natuur, bereikbaarheid, woningbouw, welzijn, economie en duurzaamheid. Over deze thema’s organiseert de gemeente in 2023 verdiepende gesprekken. Woningbouw is vanwege de maatschappelijke urgentie als eerst aan de beurt.

Om het gehele artikel op de website van de gemeente Dronten te lezen en u aan te melden voor deze bijeenkomst klikt hier.