Archief

Op deze pagina staan gearchiveerde documenten ter inzage gerubriceerd per onderwerp:
(De jongste documenten staan bovenaan, de oudste onder)

Ledenvergadering
Agenda ALV DBS 19-10-2020
Notulen ALV 12 maart 2019
Jaarverslag DBS 2019
Financieel Jaarverslag DBS – 2019
Jaarrekening klokbeker 2019
Agenda ALV 12-03-2019
Financieel Jaarverslag 2018 Dorpsbelangen
Agenda najaarsvergadering 09-10-2018
Agenda ALV 170418
Notulen ALV gehouden 9-10-2017 (nog goedkeuren)
Agenda Bijzondere Algemene Ledenvergadering 09-10-2017
Agenda ALV 180317 definitief
Notulen ALV gehouden 22-03-2016 
Jaarverslag 2016 Dorpsbelangen
Financieel Jaarverslag 2016 Dorpsbelangen
Notulen ALV gehouden 04-03-2015
Jaarverslag belangenbehartiging en evenementen jaargang 2015
Jaarrekening 2015 Dorpsbelangen
Agenda ledenvergadering 22-03-2016
Uitnodiging ledenvergadering 2016
Ledenvergadering brief 2016