Groen & Woningbouw

Visie Dorpsbelangen
Vanaf de 60-er jaren is Swifterbant een dorp geweest dat omzoomd werd door groen waarbinnen gebouwd en geleefd werd. Er werd eerst groen gecreëerd en daar werd dan weer in gebouwd. Vanaf de jaren 90 is er wel gebouwd in groen maar geen nieuw groen gecreëerd. Dorpsbelangen heeft in 2013 de koers op herstel van die visie. Swifterbant moet weer wonen in het groen worden. Gemeente en Politiek ondersteunen deze visie wat zichtbaar is geworden in de structuurvisie. Dorpsbelangen zal inzetten op het vasthouden van die visie als het gaat om nieuwbouw. Er moet dus meer groen gaan komen.

Nieuwbouwwens
Dorpsbelangen, Ondernemers, Scholen, verenigingen, gemeente en politiek hebben allen dezelfde ambitie om Swifterbant te laten groeien. In het verleden werd dit uitgedrukt in 35 woningen per jaar door de gemeente, maar die ambitie is onhaalbaar gebleken, mede door de economische tegenslagen. Toch is de ambitie op groei en zoeken we nu meer naar kleinschalige mogelijkheden met alle Swifterbanters, waarbij de hiervoor genoemde visie van het vermeerderen van groen de hoofdrol speelt.