MFC

De Stichting de Oeverwal werkt sinds het besluit van de gemeenteraad op 23 februari 2012, intensief aan de realisatie van het woonservicegebied / MFG. Op de plek waar nu de Hoeksteen staat moet een complex verrijzen waarin alle dorpsactiviteiten, de bibliotheek en een grandcafé voor alle Swifterbanters, jong en oud, zijn samengebracht met woningen waar ouderen en hulpbehoevenden kunnen wonen, zorg krijgen en elkaar ontmoeten. Aan het besluit waren meerdere jaren van voorbereiding door een groep inwoners van Swifterbant vooraf gegaan. Eind 2014 stond de voortgang in de ontwikkeling van het multifunctioneel gebiedkorte tijd stil als gevolg van verschillen van inzicht tussen de Stichting en de gemeente. Deze verschillen van inzicht bleken echter overbrugbaar en sindsdien wordt door de gemeente en de stichting intensief samengewerkt. Op 1 april 2015 leverde de Oeverwal het gevraagde huiswerk op en kon de gemeente aan de slag met de sociale huurwoningen die onderdeel uit gaan maken van het complex. Na de zomer werden de gesprekken van de gemeente met woningbouwvereniging Oost Flevoland Woondiensten hierover definitief gestaakt. Sindsdien werkt de gemeente aan alternatieven. De gemeente houdt de Oeverwal regelmatig op de hoogte van de vorderingen. De Oeverwal heeft veel vertrouwen in de intenties van de gemeente en gaat er vanuit dat er, na een periode van relatieve rust voor de bestuursleden, in de eerste helft van 2016 weer veel werk aan de winkel zal zijn. Zodra er groen licht is wordt een informatieavond belegd.


Hoe staat het er voor met het MFG Swifterbant?

OeverwalZoals u vermoedelijk wel weet zijn wij als stichting de Oeverwal samen met de beide kerken al langere tijd bezig met het mogelijk maken van nieuwe accommodaties op de plaats van de Hoeksteen. Het plan bestaat uit een Multi Functioneel Centrum (MFC) waarin vele activiteiten worden ondergebracht die nu nog in het Pluspunt, de Bibliotheek en de Hoeksteen plaats vinden. Verder bestaat het uit koop- en huurwoningen.

Aanbesteden
Financiering voor het MFC was al langere tijd rond. Voor de koopwoningen was een projectontwikkelaar/bouwer gevonden. Alleen de financiering van de sociale huurwoningen moest nog worden geregeld. Dit is in mei dit jaar gebeurd. Toen besloot de gemeenteraad van Dronten om 5 miljoen euro beschikbaar te stellen voor sociale woningbouw te Swifterbant. Het plan kon daarmee doorgang vinden met één extra voorwaarde: Het plan moest in zijn geheel aanbesteed worden.

Eind augustus is een adviesbureau geselecteerd. Dat bureau gaat ondersteunen bij de voorbereidingen voor de aanbesteding. Het bestuur van Stichting de Oeverwal is intensief betrokken geweest bij de selectie. Inmiddels hebben de eerste gesprekken over de te volgen werkwijze plaatsgevonden. In het eerste kwartaal van 2017 moet er een overeenkomst met een ontwikkelaar/aannemer liggen.

Eisen en wensen
In aanloop naar de aanbesteding worden de toekomstige eigenaren van de onderdelen van het MFG intensief betrokken. Het gaat hierbij om de gemeente, de kerken en de Oeverwal.
Het is inmiddels ruim 3 jaar geleden dat een globaal programma van eisen werd opgesteld. De ontwikkelingen hebben niet stil gestaan en ook inzichten kunnen zijn veranderd. Daarom worden de toekomstige huurders en gebruikers de komende weken door De Oeverwal benaderd om hun gebruikerseisen- en wensen (nogmaals) te formuleren. De Meerpaal zullen wij om informatie vragen over hun (welzijns-) activiteiten.

Staat u op de gebruikerslijst?
De Oeverwal heeft een lijst van toekomstige gebruikers, maar is die volledig? Daarom vragen wij u, wanneer u half oktober nog niets van de Oeverwal gehoord heeft, contact op te nemen met de secretaris van de Oeverwal, de heer Bax ([email protected]).