Thuis

nieuwe logo DBS klein

Welkom op de website van Dorpsbelangen Swifterbant. Er zal telkens informatie over onderwerpen en belangen worden toegevoegd door onze vrijwilligers. Bent u of kent u iemand die kan helpen om dit proces te versnellen? Neem dan contact op! Hulp en betrokkenheid is zeer welkom.

Leefbaarheid en gemeenschapszin
Dorpsbelangen staat voor de Swifterbanter gemeenschap. Swifterbant bestaat iets meer dan 50 jaar en daarin hebben ‘originele’ en ‘nieuwe’ bewoners een bijdrage geleverd aan de leefgemeenschap. Ondertussen is het dorp gegroeid naar bijna 6500 inwoners. Voorzieningen als gezondheidszorg, winkels, sportvelden en zalen, ijsbaan, zwembad, multifunctioneel centrum, kerken, openbaar vervoer, scholen, verenigingen, enz. spelen een grote rol in die leefbaarheid. Dorpsbelangen brengt deze zaken naar voren bij zij die daarover gaan: Gemeente, Provincie, Politie, Woningbouwvereniging, waarbij de voorkeur uitgaat naar samenwerking, maar in noodgevallen protest ook mogelijk is.

Waarom lid worden of zijn?
Bijna 800 gezinnen zijn lid van onze vereniging. De gemiddelde gezinsgrootte van Swifterbant is 2,6 en daarmee zijn we een groep van rond de 2000 inwoners en vertegenwoordigen we bijna 1/3 van het dorp. Dat maakt dat we goed weten wat er speelt en dat we met elkaar een zaak kracht bij kunnen zetten. In het verleden heeft het bijvoorbeeld duidelijk gemaakt dat het zwembad hier moet blijven en ondertussen is het een voorziening dat Swifterbant onderscheid van andere dorpen. Daarnaast stimuleert Dorpsbelangen gemeenschapszin door activiteiten als Paaseieren zoeken, 4 mei herdenking, Koningsdag, Julifeest en de intocht van Sinterklaas te laten organiseren. Genoeg redenen om lid te worden of te zijn. Lid worden? Klik hier!


Ledenvergadering
Op 18 april 2017 zal de jaarlijkse algemene ledenvergadering worden georganiseerd om 20.00 uur in De Hoeksteen te Swifterbant. 

Tijdens deze vergadering zal het bestuur verantwoording afleggen over het afgelopen jaar, terug te lezen in het Agenda ALV 180317 definitiefNotulen ALV gehouden 22-03-2016 (nog goedkeuren)Jaarverslag 2016 Dorpsbelangen en Financieel Jaarverslag 2016 Dorpsbelangen.

Bestuur
Sinds de vorige ledenvergadering (22 maart 2016) bestaat het bestuur uit
Douwe Kuperus        vice-voorzitter
Ger Snel          penningmeester
Petra Indrisie                       algemeen lid.

Actieve leden
Daarnaast gaat het nieuwe bestuur op zoek naar het activeren van de leden. Velen zijn lid, nog meer volgen Dorpsbelangen, maar het actief participeren is relatief laag. Meepraten, meedenken, meedoen van leden is een wens van dit bestuur.

Vragen ? Stel ze bij voorkeur per mail.

Met dorpse groet,
Bestuur Dorpsbelangen Swifterbant