Thuis

nieuwe logo DBS klein

Welkom op de website van Dorpsbelangen Swifterbant. Er zal telkens informatie over onderwerpen en belangen worden toegevoegd door onze vrijwilligers. Bent u of kent u iemand die kan helpen om dit proces te versnellen? Neem dan contact op! Hulp en betrokkenheid is zeer welkom.

Leefbaarheid en gemeenschapszin
Dorpsbelangen staat voor de Swifterbanter gemeenschap. Swifterbant bestaat iets meer dan 50 jaar en daarin hebben ‘originele’ en ‘nieuwe’ bewoners een bijdrage geleverd aan de leefgemeenschap. Ondertussen is het dorp gegroeid naar bijna 6500 inwoners. Voorzieningen als gezondheidszorg, winkels, sportvelden en zalen, ijsbaan, zwembad, multifunctioneel centrum, kerken, openbaar vervoer, scholen, verenigingen, enz. spelen een grote rol in die leefbaarheid. Dorpsbelangen brengt deze zaken naar voren bij zij die daarover gaan: Gemeente, Provincie, Politie, Woningbouwvereniging, waarbij de voorkeur uitgaat naar samenwerking, maar in noodgevallen protest ook mogelijk is.

Waarom lid worden of zijn?
Bijna 800 gezinnen zijn lid van onze vereniging. De gemiddelde gezinsgrootte van Swifterbant is 2,6 en daarmee zijn we een groep van rond de 2000 inwoners en vertegenwoordigen we bijna 1/3 van het dorp. Dat maakt dat we goed weten wat er speelt en dat we met elkaar een zaak kracht bij kunnen zetten. In het verleden heeft het bijvoorbeeld duidelijk gemaakt dat het zwembad hier moet blijven en ondertussen is het een voorziening dat Swifterbant onderscheid van andere dorpen. Daarnaast stimuleert Dorpsbelangen gemeenschapszin door activiteiten als Paaseieren zoeken, 4 mei herdenking, Koningsdag, Julifeest en de intocht van Sinterklaas te laten organiseren. Genoeg redenen om lid te worden of te zijn. Lid worden? Klik hier!


Ledenvergadering
Op 9 oktober 2017 zal een bijzondere algemene ledenvergadering worden georganiseerd om 20.00 uur in De Hoeksteen te Swifterbant.

Tijdens deze vergadering zullen twee bestuursleden aftreden en zal het bestuur nieuwe leden voorstellen en benoemen.
De agenda van de vergadering vindt u hier: Agenda Bijzondere Algemene Ledenvergadering 09-10-2017.

Bestuur
Sinds de vorige ledenvergadering (18 april 2017) bestaat het bestuur uit:
Petra Indrisie, Douwe Kuperus, Sandra Nobel, Trudi Scheepers en Ger Snel.

Vragen ? Stel ze bij voorkeur per mail.

Met dorpse groet,
Bestuur Dorpsbelangen Swifterbant