Thuis

Dorpsbelangen Swifterbant zet Zwembadwerkgroep aan het werk.

Dorpsbelangen Swifterbant, de gemeente Dronten en Optisport zijn door de jaren heen regelmatig in gesprek geweest over het buitenzwembad van Swifterbant, de Abelen.

Deze gesprekken zijn altijd gericht geweest op het behoud van het zwembad voor het dorp door de mogelijkheid van participatie.
Het zwembad is belangrijk voor Swifterbant.  Dorpsbelangen Swifterbant noemt het daarom ook een basisvoorziening.  Door het zoeken (en het vinden van!)vrijwilligers, maar ook door het leveren van een bijdrage in de publiciteit  van het bad, heeft het dorp steeds laten zien dat het erg betrokken is bij de Abelen en graag een bijdrage levert aan het behoud van het bad.

Duidelijk is geworden dat er meer nodig is dan alleen vrijwilligers en voldoende bezoekers.
Het bad heeft een kwaliteitsimpuls nodig, waarmee het toekomstbesteding wordt en weer jaren mee kan.  

Daarom heeft Dorpsbelangen Swifterbant een werkgroep opgericht.
De werkgroep bestaat uit drie leden en is inmiddels voortvarend van start gegaan.

De opdracht aan de leden van de werkgroep is helder: schrijf samen met de gemeente Dronten en in overleg met Optisport een plan van aanpak waarmee zwembad de Abelen toekomstbestendig wordt. In dit plan zullen naast  renovatie van baden, gebouwen en groenvoorziening ook participatie en (maatschappelijke) duurzaamheid belangrijke onderdelen zijn. De contacten met zowel gemeente  als met het management van Optisport zijn goed en dit geeft vertrouwen in de goede samenwerking.

Dorpsbelangen Swifterbant heeft een aantal kaders aan deze werkgroep meegegeven; Het bad blijft in eigendom van de gemeente en het beheer en exploitatie liggen bij een professionele partij, bij voorkeur die de gemeente hiervoor selecteert, tot op heden Optisport.

In gesprekken met gebruikers van het bad heeft Dorpsbelangen Swifterbant veel wensen en ideeën geïnventariseerd en deze adviezen zijn meegegeven aan de werkgroep.

Maar de werkgroep is en blijft benieuwd naar meer goede adviezen en suggesties. De werkgroep is bereikbaar via het mailadres zwembadwerkgroep@dorpsbelangenswifterbant.nl

______________________________________________________________


______________________________________________________________

Ter Info

Er hebben ons de laatste tijd enkele berichten bereikt dat inwoners van ons dorp op verschillende manieren benaderd worden met de toezegging dat zij juridische bijstand kunnen krijgen als zij hun lidmaatschapsnummer van Dorpsbelangen Swifterbant kunnen overleggen.
Leden, die het bestuur van Dorpsbelangen Swifterbant hierover hebben benaderd, hebben als reactie het antwoord gekregen dat dit niet uit is gegaan van het bestuur van de vereniging van Dorpsbelangen Swifterbant en dat dit dus niet klopt.

De advocaat die deze bewering lijkt te doen staat op geen enkele manier in contact met Dorpsbelangen Swifterbant, heeft het bestuur van Dorpsbelangen Swifterbant hierover nooit benaderd en er is aan haar dan ook nooit een machtiging afgegeven om de belangen van de vereniging of die van haar leden te vertegenwoordigen.

Deze kwestie is voorgelegd aan juristen van de stichting Achmea Rechtsbijstand, waar Dorpsbelangen Swifterbant haar rechtsbijstand heeft verzekerd.  
Er is een schrijven uitgegaan naar de betreffende advocaat, waarin is aangegeven dat er geen machtiging aan bovengenoemde bewering ten grondslag ligt en de advocaat is gesommeerd om zich niet als vertegenwoordiger van Dorpsbelangen Swifterbant uit te geven.

Het bestuur van Dorpsbelangen Swifterbant zal nooit, zonder daarover uitvoerig te berichten middels een Algemene Leden Vergadering, website of een persoonlijk schrijven aan de leden, over gaan tot het doen van aanbiedingen zoals nu gedaan lijken te worden door genoemde advocaat of anderszins.  

Het bestuur van Dorpsbelangen Swifterbant betreurt de hele gang van zaken ten zeerste.

______________________________________________________________

Feestelijke opening Fit-Lint

Tijdens het julifeest is het Fit-Lint op de Greente feestelijk geopend door gedeputeerde van de provincie Flevoland Harold Hofstra, wethouder Irene Korting, Sandra Nobel en Trudi Scheepers.

Jong en oud kan nu samen gezellig sporten en bewegen.

Na de opening werden de toestellen van het Fit-Lint meteen flink uitgeprobeerd zoals op onderstaande foto’s is te zien:

______________________________________________________________

Werkzaamheden Fit-Lint vorderen gestaag

Vandaag zijn medewerkers van de gemeente Dronten begonnen om de toestellen voor het Fit-Lint op de Greente te plaatsen.

Het ziet er naar uit dat de werkzaamheden op tijd klaar zullen zijn zodat tijdens het Julifeest het Fit-Lint feestelijk geopend kan worden.

Zie hieronder een impressie:

______________________________________________________________

Feestelijke opening Fit-Lint

De realisatie van het Fit-Lint in Swifterbant ligt op schema. De betonnen platen zijn gestort en inmiddels goed uitgehard. De komende weken worden de apparaten geplaatst. En tijdens het Julifeest op zaterdag 6 juli zal het Fit-Lint feestelijk geopend worden.

Het Fit-Lint is bedoeld voor mensen van vrijwel alle leeftijden. Ouderen en jongeren kunnen elkaar al sportend ontmoeten.  Sport verbindt.  De apparaten lopen in moeilijkheid en intensiteit steeds een beetje op.  Vier van de apparaten zijn gekozen zodat  ouderen deze heel goed kunnen gebruiken, vier zijn gericht op de jongeren, maar beide groepen worden van harte uitgenodigd om ook de andere apparaten te gebruiken.

Het Fit-Lint doorkruist een aantal fietsroutes en fietsers wordt dan ook de mogelijkheid geboden om tijdens een fietstocht even lekker met een andere, ontspannen manier van bewegen bezig te zijn.  Ook veel hardloop en loopgroepen komen geregeld langs de locatie van het Fit-Lint.

 Met het Fit-Lint is niet alleen de verbinding gezocht tussen leeftijdsgroepen en tussen verschillende sporten, maar ook tussen recreatie in de buitenlucht en de verschillende horecagelegenheden van ons dorp.

Het Fit-Lint is mogelijk gemaakt door de subsidie Fonds Leefbaarheid van de provincie Flevoland met co-financiering van de gemeente Dronten en Dorpsbelangen Swifterbant.

______________________________________________________________

Werkzaamheden Fit-Lint gestart

Inmiddels is het zover. Na het treffen van de nodige voorbereidingen zijn de werkzaamheden aan De Greente door de gemeente Dronten gestart.

Als alles volgens plan verloopt zal het Fit-Lint tijdens het Julifeest geopend worden.

Zie hieronder een impressie van de werkzaamheden.

______________________________________________________________ 

Voorbereidingen Fit-Lint

Dorpsbelangen Swifterbant heeft een subsidie toegekend gekregen uit het Fonds Leefbaarheid van de provincie Flevoland voor een ‘Fit-Lint’. Wij hopen dat het lukt om nog voor de zomervakantie 8 prachtige buiten fitnessapparaten in een lintopstelling te kunnen plaatsen in ons dorp, in samenwerking met de gemeente Dronten.

Vrijdag 29 maart zijn we op vooronderzoek gegaan. In Zwolle staan een aantal van de apparaten opgesteld die ook in Swifterbant zullen komen. En die moesten even getest worden natuurlijk!!

Leuk weetje. In Zwolle staan deze apparaten inmiddels vijf jaar buiten en ze zijn nog net zo prachtig als toen ze nieuw waren.

______________________________________________________________

Paddentrek

Ieder voorjaar, zo vanaf eind februari, vindt de paddentrek plaats.
Na hun winterrust gaan de dieren op weg naar het water waar ze – jaren eerder – als paddenvisje leefden en als klein padje het water verlieten.
Dat water is de plaats waar ze zullen paren en hun eiersnoeren afzetten. Ook andere amfibieën zoals kikkers en salamanders maken deze reis.
Bij een stijgende temperatuur worden meestal eerst de mannetjes en dan de vrouwtjes wakker. Padden zijn amfibieën en zijn voor hun activiteit grotendeels afhankelijk van hun omgevingstemperatuur. Hoe hoger die temperatuur, hoe actiever de pad. Tijdens hun tocht naar het water moeten de padden vaak drukke verkeerswegen oversteken en om te voorkomen dat ze hierbij worden doodgereden zijn in het hele land vrijwilligers actief om er voor te zorgen dat de dieren veilig naar de overkant kunnen bereiken.

In Swifterbant plaatsen vrijwilligers in het voorjaar waarschuwingsborden om aan te geven dat de paddentrek weer is begonnen.  Als automobilisten de snelheid aan passen geven zij padden de kans om snel naar de overkant te hoppen. En ook fietsers wordt hiermee gevraagd om op te passen voor overstekende padden.

______________________________________________________________

Windplan Blauw past plannen aan. Maar is het genoeg?

Naar aanleiding van de plannen van Windplan Blauw, om vijf windmolens dicht bij ons dorp te plaatsen (waarvan twee in het Swifterbos) heeft Dorpsbelangen Swifterbant in mei 2018 een petitie gestart. Ongeveer 800 handtekeningen werden opgehaald met deze petitie.

Wijziging
Inmiddels zijn de plannen van Windplan Blauw gewijzigd en zijn de locaties van de vier van de vijf molens 80 meter opgeschoven.
Maar of en in hoeverre dit nog effect gaat geven op het dorp, is niet duidelijk. Volgens Windplan Blauw zijn de molens zo hoog en breed, dat de wieken nog steeds over het bos heen zullen draaien
Dorpsbelangen Swifterbant wil daarom graag weten wat de effecten op het dorp zijn van windmolens op deze nieuwe locaties.

Beroep
Daarvoor zal Dorpsbelangen Swifterbant beroep aan moeten tekenen tegen deze locaties waardoor er een nieuwe Milieu Effect Rapportage (MER) aangevraagd kan worden.

Uw mening telt!
Wij willen graag van u weten wat u er van vindt.
Vul daarom onze korte enquête in en laat weten of u vindt dat Dorpsbelangen Swifterbant beroep moet aantekenen of niet.

Klik daarom op onderstaande link. Invullen kost u slechts drie minuten. https://nl.surveymonkey.com/r/PCGBGB6?

______________________________________________________________

NEE tegen plaatsing en OVERLAST van 5 windmolens (te dicht) bij Swifterbant en in het bos.

In de plannen om windturbines/windmolens in Flevoland in lijnopstellingen te plaatsen, komen westelijk van Swifterbant 2 van deze windmolens in ons bos  en 3 veel te dicht bij het dorp, waardoor wij als inwoners overlast zullen ervaren en uitbreidingsmogelijkheden van ons dorp geblokkeerd zullen worden. Overlast van slagschaduw, van geluid en van het constant zien van de ronddraaiende beweging. 

Door heel Flevoland zullen windmolens verdwijnen. Van veel van die windmolens heeft nu niemand last. Maar nu wil men 5 enorm hoge windmolens op nieuwe plekken plaatsen en hiervan zullen wij wel last ondervinden. Verder tast het ons bos aan! Oud bos produceert vele malen meer zuurstof dan jonge aanplant. Nieuw bos aanleggen zal dus pas over 20 tot 30 jaar opbrengen wat dit huidige bos nu al opbrengt. 

Waarom deze windmolens daar gepland zijn?

Omdat men ooit bedacht heeft dat de windmolens niet meer kriskras door het landschap mogen staan, maar in een lijnopstelling moeten komen met een vaste onderlinge afstand. Voor een rustiger beeld. Het beeld wat wij als dorpsbewoners vervolgens zullen gaan ervaren wordt hier in niet meegewogen. En dat kan niet! 

Na protesten is gesteld dat er wel draagvlak moet zijn voor deze 5 molens. En die is er niet, maar dat moeten we wel aantonen.

Onderteken deze petitie via onderstaande link en laat zien dat je ook TEGEN het plaatsen van deze 5 windmolens bent. Zeg NEE en bescherm de leefbaarheid in ons dorp en bescherm ons Swifterbos. 

https://www.petities24.com/nee_tegen_plaatsing_en_overlast_van_5_windmolenste_dicht_bij_swifterbant_en_in_het_bos#form

Vergeet niet om na ondertekening ook nog in de mail die u ontvangt op de link te klikken om uw stem te bevestigen.