Thuis

nieuwe logo DBS klein

Welkom op de website van Dorpsbelangen Swifterbant. Er zal telkens informatie over onderwerpen en belangen worden toegevoegd door onze vrijwilligers. Bent u of kent u iemand die kan helpen om dit proces te versnellen? Neem dan contact op! Hulp en betrokkenheid is zeer welkom.

Leefbaarheid en gemeenschapszin
Dorpsbelangen staat voor de Swifterbanter gemeenschap. Swifterbant bestaat iets meer dan 50 jaar en daarin hebben ‘originele’ en ‘nieuwe’ bewoners een bijdrage geleverd aan de leefgemeenschap. Ondertussen is het dorp gegroeid naar bijna 6500 inwoners. Voorzieningen als gezondheidszorg, winkels, sportvelden en zalen, ijsbaan, zwembad, multifunctioneel centrum, kerken, openbaar vervoer, scholen, verenigingen, enz. spelen een grote rol in die leefbaarheid. Dorpsbelangen brengt deze zaken naar voren bij zij die daarover gaan: Gemeente, Provincie, Politie, Woningbouwvereniging, waarbij de voorkeur uitgaat naar samenwerking, maar in noodgevallen protest ook mogelijk is.

Waarom lid worden of zijn?
Bijna 800 gezinnen zijn lid van onze vereniging. De gemiddelde gezinsgrootte van Swifterbant is 2,6 en daarmee zijn we een groep van rond de 2000 inwoners en vertegenwoordigen we bijna 1/3 van het dorp. Dat maakt dat we goed weten wat er speelt en dat we met elkaar een zaak kracht bij kunnen zetten. In het verleden heeft het bijvoorbeeld duidelijk gemaakt dat het zwembad hier moet blijven en ondertussen is het een voorziening dat Swifterbant onderscheid van andere dorpen. Daarnaast stimuleert Dorpsbelangen gemeenschapszin door activiteiten als Paaseieren zoeken, 4 mei herdenking, Koningsdag, Julifeest en de intocht van Sinterklaas te laten organiseren. Genoeg redenen om lid te worden of te zijn. Lid worden? Klik hier!


Ledenvergadering:
22 maart 2016 vond de jaarlijkse ledenvergadering plaats in de Hoeksteen te Swifterbant. Tijdens de vergadering heeft het bestuur verantwoording afgelegd over het afgelopen jaar, terug te lezen in het  Jaarverslag belangenbehartiging en evenementen jaargang 2015 , Jaarrekening 2015 Dorpsbelangen

Daarnaast werd afscheid genomen van de secretaris (Wim van Werven) en de voorzitter (Ap de Boer). Beiden zaten in hun 2de termijn en gaven aan met veel plezier hun taken binnen dorpsbelangen uitgevoerd te hebben. Het is goed als er ook weer een ander geluid in een vereniging komt volgens de ex-voorzitter die 6 jaar gediend heeft. Hij schreef een afscheidsbrief aan de leden Ledenvergadering brief 2016.

Bestuurswissel
Het nieuwe bestuur is aangevuld met Petra Indrisie en Marije van Splunter. Hierdoor is een langgekoesterde wens van de leden dat er weer dames in het bestuur aantreden in vervulling gegaan. Marije van Splunter neemt de rol van secretaris op zich en Petra Indrisie gaat als algemeen lid aan de slag. Samen met penningmeester Ger Snel en vice-voorzitter Douwe Kuperus vormen zij het nieuwe bestuur. Er is op dit moment geen voorzitter, maar wordt niet direct gezien als probleem.

Ambities
De ambities van het huidige bestuur zullen iets worden bijgesteld. De komende periode zal gebruikt worden om de nieuwe bestuurders in te werken en samen een nieuw team te worden met de mensen die verschillende dossiers beheren in bijvoorbeeld commissies.

Actieve leden
Daarnaast gaat het nieuwe bestuur op zoek naar het activeren van de leden. Velen zijn lid, nog meer volgen Dorpsbelangen, maar het actief participeren is relatief laag. Meepraten, meedenken, meedoen van leden is een wens van dit bestuur.

Vragen ? Stel ze bij voorkeur per mail.

Met dorpse groet,
Bestuur Dorpsbelangen Swifterbant