Thuis

nieuwe logo DBS klein

Welkom op de website van Dorpsbelangen Swifterbant. Er zal telkens informatie over onderwerpen en belangen worden toegevoegd door onze vrijwilligers. Bent u of kent u iemand die kan helpen om dit proces te versnellen? Neem dan contact op! Hulp en betrokkenheid is zeer welkom.

Leefbaarheid en gemeenschapszin
Dorpsbelangen staat voor de Swifterbanter gemeenschap. Swifterbant bestaat iets meer dan 50 jaar en daarin hebben ‘originele’ en ‘nieuwe’ bewoners een bijdrage geleverd aan de leefgemeenschap. Ondertussen is het dorp gegroeid naar bijna 6500 inwoners. Voorzieningen als gezondheidszorg, winkels, sportvelden en zalen, ijsbaan, zwembad, multifunctioneel centrum, kerken, openbaar vervoer, scholen, verenigingen, enz. spelen een grote rol in die leefbaarheid. Dorpsbelangen brengt deze zaken naar voren bij zij die daarover gaan: Gemeente, Provincie, Politie, Woningbouwvereniging, waarbij de voorkeur uitgaat naar samenwerking, maar in noodgevallen protest ook mogelijk is.

Waarom lid worden of zijn?
Bijna 800 gezinnen zijn lid van onze vereniging. De gemiddelde gezinsgrootte van Swifterbant is 2,6 en daarmee zijn we een groep van rond de 2000 inwoners en vertegenwoordigen we bijna 1/3 van het dorp. Dat maakt dat we goed weten wat er speelt en dat we met elkaar een zaak kracht bij kunnen zetten. In het verleden heeft het bijvoorbeeld duidelijk gemaakt dat het zwembad hier moet blijven en ondertussen is het een voorziening dat Swifterbant onderscheid van andere dorpen. Daarnaast stimuleert Dorpsbelangen gemeenschapszin door activiteiten als Paaseieren zoeken, 4 mei herdenking, Koningsdag, Julifeest en de intocht van Sinterklaas te laten organiseren. Genoeg redenen om lid te worden of te zijn. Lid worden? Klik hier!


Rectificatie

Door omstandigheden heeft het bestuur van de vereniging van Dorpsbelangen Swifterbant moeten besluiten om de datum, waarop de Algemene Leden Vergadering 2018 gehouden zou worden, te verplaatsen.

UITNODIGING

Hierbij nodigt het bestuur van de vereniging Dorpsbelangen Swifterbant al haar leden uit voor de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering op dinsdag 8 mei 2018, in de Hoeksteen te Swifterbant.

Start 20.00 uur (inloop v.a. 19.30) tot circa 21.30 uur.

Na afloop van deze ledenvergadering zal er een korte koffiepauze zijn waarna er ruimte is voor enkele insprekers.

De uitgebreide agenda, de notulen van de Algemene Ledenvergadering van 18 april 2017, de notulen van de Bijzondere Algemene Ledenvergadering van 9 oktober 2017, het jaarverslag van 2017 en de toelichting op de jaarrekening van 2017 kunt u hier vinden:
Agenda Algemene Ledenvergadering 8 mei 2018
Notulen Algemene Ledenvergadering van 18 april 2017
Notulen Bijzondere Algemene Ledenvergadering 9 oktober 2017
Jaarverslag 2017
Toelichting op de jaarrekening 2017

Met dorpse groet,
Bestuur Dorpsbelangen Swifterbant