Zonnepark langs de A6

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) is samen met Rijkswaterstaat en het Waterschap Zuiderzeeland van plan om een zonnepark langs de A6 te maken. De eerste plannen hiervoor zijn in 2021 gedeeld. Nu start de ruimtelijke inpassing van dit project met het bekendmaken van het document Voornemen en Voorstel voor participatie. Je kunt nu reageren op het plan of vragen stellen op de informatiebijeenkomst.

Waarom een zonnepark langs de A6?
In een klein land als Nederland is het vinden van beschikbare ruimte voor het opwekken van hernieuwbare energie een uitdaging. Daarom is het belangrijk dat we de grond die wel beschikbaar is goed gebruiken, bijvoorbeeld door het inzetten voor meerdere doelen. Het ministerie van EZK, Rijkswaterstaat en het Waterschap Zuiderzeeland zijn daarom van plan om zonnepanelen te plaatsen in de bermen van de A6 en de Ijselmeerdijk voor het opwekken van zonne-energie. Het plan past in de regionale energiestrategie van de provincie Flevoland.

Een bestaand plan
In 2021 is een verkenning uitgevoerd naar de mogelijkheden van dit plan. Het idee is toen in detail onderzocht. Uit die verkenning blijkt dat het opwekken van ongeveer 55-75 megawatt aan zonne-energie mogelijk is. In 2021 heeft ook een uitgebreid participatietraject gelopen. Dit leidde tot een principe-ontwerp. Dit plan bestaat uit een set bouwstenen en een uitwerking voor het opwekken van zonne-energie in de midden- en/of zijbermen en/of op- en afritten van de A6 en de IJsselmeerdijk. De volgende stap is het doorlopen van een procedure die uiteindelijk leidt tot vergunningen voor de aanleg van het zonnepark. Dat proces start nu.

Wat gebeurt er nu?
Er ligt nu een document ter inzage, het Voornemen en Voorstel voor participatie. Dit betekent dat je het voorstel kunt lezen. Met deze stap zorgt het ministerie van EZK ervoor dat het zonnepark ruimtelijk en landschappelijk goed wordt ingepast. Het eindresultaat van het proces wordt vastgelegd in een projectbesluit dat het zonnepark planologisch mogelijk maakt. Tijdens de verschillende stappen krijgt iedereen de kans om reacties te geven op de stappen. Je kunt nu je suggesties, kansen en zorgen delen. Deze worden meegenomen naar de volgende stap.

Reageren kan van 17 november tot en met 28 december 2023.

Kom naar de informatiebijeenkomst!
Er is een informatiebijeenkomst over het plan. Je krijgt informatie en kunt vragen stellen aan medewerkers van het ministerie EZK, Rijkswaterstaat en Waterschap Zuiderzeeland. Op de bijeenkomst kun je ook gelijk reageren op het voorstel.

De bijeenkomst is op donderdag 30 november, je kunt vrij binnenlopen tussen 19:00 en 21:00 uur in het Van der Valk Hotel Lelystad. Er is geen algemene presentatie en vooraf aanmelden is niet nodig. Parkeren kan gratis.

Om het gehele artikel van de gemeente Dronten te lezen en voor overige informatie klikt u hier.