Herplaatsing paaltjes “De Poort Swifterbant”

Vanaf 2019 verdwenen er steeds vaker paaltjes tussen rijbaan en stoep langs De Poort ter hoogte van De Hoeksteen te Swifterbant.

Deze paaltjes dienden voor de veiligheid van voetgangers zodat gemotoriseerd verkeer niet op de stoep kon parkeren. Deze paaltjes zijn ooit geplaatst met een uitneembare constructie welke toch enigszins kwetsbaar bleken te zijn.

Door regelmatig en goed contact met de verantwoordelijke ambtenaren van de Gemeente Dronten hebben wij herplaatsing van de paaltjes kunnen realiseren. Deze zijn nu vervangen door een vaste uitvoering welke de veiligheid van voetgangers zal waarborgen.

Mocht u vragen of opmerkingen hebben betreffende openbare wegen, fiets- of voetpaden, verlichting etc. in Swifterbant kunt u een mail zenden naar [email protected]  Commissie Verkeer & Veiligheid t.n.v. Hans Stromberger

Gedeputeerde laat zich niet zien bij OV-protest: „Als je echt ballen hebt…”

De honderden handtekeningen van Dorpsbelangen Biddinghuizen en Swifterbant over de kaalslag in het openbaar vervoer werden vanmiddag in het Provinciehuis in ontvangst genomen door twee Statenleden. De verantwoordelijke gedeputeerde Jan de Reus was afwezig, tot teleurstelling van de naar Lelystad afgereisde Drontenaren. „Volgens mij vind hij het een beetje eng”, concludeert Peter Duvekot.

De handtekeningen werden overhandigd door de beide verenigingen van Dorpsbelangen. Vanuit Dronten waren vertegenwoordigers van vrijwel alle gemeenteraadsfracties met een bus naar het Provinciehuis gekomen om hen te steunen. Ook waren er enkele individuele actievoerders van de FNV en SP.

Klik hier als u het hele artikel in De Drontenaar wilt lezen.

Stadsbussen kunnen jaar langer rijden

De stadsbussen in Dronten kunnen toch een jaar langer rondrijden. Dat laat de provincie weten, aangezien er extra geld vanuit Den Haag komt voor het openbaar vervoer. Het gaat om lijn 21 en 22, die door het overbruggingskrediet ook in 2022 kunnen blijven rijden.

Omdat er minder reizigers zijn door de coronamaatregelen heeft de provincie aangekondigd een aantal buslijnen in Flevoland te schrappen, onder meer in Dronten. Bezorgde inwoners houden een petitie tegen het schrappen van de buslijnen. Die is inmiddels ruim 1300 keer ondertekend en wordt woensdagmiddag overhandigd.

Het hele artikel van Omroep Flevoland kunt u hier lezen.

Nieuwe OV-plannen, maar afschalen Swifterbant en Biddinghuizen blijft hetzelfde

Gedeputeerde Jan de Reus is enigszins teruggekomen op zijn bezuinigingsvoorstellen voor het openbaar vervoer. In de nieuwe plannen blijft de stadsbus Dronten (lijn 21 en 22) gehandhaafd. Als Provinciale Staten ermee instemmen, gaan de vier andere voorgestelde saneringen wel door.

Jan de Reus houdt in zijn nieuwe voorstel dus vast aan het schrappen van de buslijnen 163 (Dronten – Lelystad) en 164 (Swifterbant – Lelystad). Ook het afschalen van lijn 146 (Dronten – Swifterbant – Emmeloord) en lijn 147 (Dronten – Biddinghuizen – Harderwijk) is nog steeds actueel.

Als u hier klikt kunt u het hele artikel in De Drontenaar lezen.

Nieuw plan OV is ‘uitstel van executie’

Vertegenwoordigers van de dorpen Swifterbant en Biddinghuizen hebben op het provinciehuis in Lelystad bijna 1400 handtekeningen overhandigd. Ze willen de busroutes door deze dorpen behouden. De provincie is van plan om routes te schrappen of te wijzigen. De groep actievoerders kreeg steun van burgemeester Gebben van Dronten en vertegenwoordigers van de gemeenteraad. Ze kwamen bij het provinciehuis aan in een gele Amerikaanse schoolbus.

Als u het hele artikel op Omroep Flevoland wilt lezen klikt u hier.

Vacature

De Algemene Vereniging van Dorpsbelangen Swifterbant zet zich in voor de belangen van Swifterbant en heeft als doel het bijdragen aan de verbetering van de leefbaarheid van het dorp. De vereniging kent, naast het bestuur, talloze vrijwilligers die zich inzetten voor activiteiten van Dorpsbelangen. Door deze inzet kan de vereniging een grote bijdrage leveren aan de leefbaarheid in en de leefgemeenschap van Swifterbant.

Ter versterking van het bestuur zijn wij op zoek naar een bestuurslid met als aandachtsgebied COMMUNICATIE.

Als bestuurslid praat je mee over actuele onderwerpen die spelen in Swifterbant, zoals de realisatie van een Multi Functioneel Centrum, uitbreiding van het dorp, ontwikkelingen in het winkelgebied, verkeersveiligheid, evenementen in het dorp etc. Als bestuur vergaderen we een keer in de twee weken (’s avonds).

Binnen het bestuur ben jij verantwoordelijk voor het schrijven en redigeren van (web)teksten en nieuwsberichten, onderhoudt je de contacten met de beheerder van de website, de diverse social media-kanalen, de communicatieafdelingen van stakeholders en natuurlijk de pers. Verder ondersteun je bij het maken van de nieuwsbrief.

Wij vragen van je:

  • dat je een brede interesse hebt en het leuk vindt om mee te praten over alles wat leeft in het dorp;
  • dat je met een helicopterview kunt kijken naar zaken die spelen en in staat bent om op te komen voor de belangen van het dorp, zelfs als dit niet per se je eigen belang is
  • dat je hiervan op een positieve manier verslag kunt doen;
  • een goede beheersing van Nederlandse in woord en schrift, jij weet hoe je een boodschap over kunt brengen op een manier die past bij het bestuur
  • dat je, soms ingewikkelde, teksten kunt omzetten naar een eenvoudig, prettig leesbare artikelen;
  • aantoonbare relevante ervaring
  • dat je zelfstandig kunt werken, het leuk vind om contacten te onderhouden met o.a. communicatieafdelingen van stakeholders, maar ook met andere vrijwilligers uit de diverse commissies;
  • dat je een proactieve teamspeler bent, jij begrijpt als geen ander dat we het samen moeten doen;
  • dat je woonachtig bent in Swifterbant en lid bent of wordt van Dorpsbelangen Swifterbant

Het bestuur bestaat uit een leuke groep vrijwilligers die betrokken is bij het dorp en zich met elkaar inzetten voor het dorp en de vereniging.

Vind je van jezelf dat je een betrokken inwoner bent van het dorp, of wil je dat graag worden? Wil je graag wat van je beschikbare tijd en energie steken als vrijwilliger in het bestuurswerk van Dorpsbelangen en daarmee op een positieve manier bijdragen aan de leefbaarheid van ons dorp? En had jij deze vacaturetekst veel beter kunnen schrijven?

Neem dan contact op via e-mail: [email protected] . Ook voor vragen kun je hier terecht.

In de maand juni zal het zittend bestuur de kandidaten uitnodigen om zichzelf te presenteren. In eerste instantie zal dit plaatsvinden via Teams. Maar dat is voor jou natuurlijk geen enkel probleem!

Swifterbant biedt Plan Vernieuwing De Abelen aan

Afgelopen woensdag 12 mei bood Werkgroep zwembad De Abelen namens Dorpsbelangen Swifterbant haar eindrapport aan wethouder Van Amerongen van gemeente Dronten aan.
Heel Swifterbant heeft kunnen meepraten en meedenken over het plan voor de vernieuwde Abelen. Voor Dorpsbelangen Swifterbant en veel inwoners van het dorp is het buitenzwembad de Abelen belangrijk. Dit is een belangrijke stap voor het behouden en verbreden van De Abelen.

Het hele jaar sporten en recreëren  in de natuur is de basis van het plan. De combinatie van strand met een zwembad en zwemvijver, een zand-en-water speelplaats voor de kleintjes, een terrein voor beach sporten en een deel ingericht voor natuurlijk spelen maken de uitstraling compleet.
De gemeenteraad heeft in 2019 uitgesproken dat zij, net als voor het zwembad De Alk in Biddinghuizen, ook voor zwembad de Abelen in Swifterbant mee willen werken aan het toekomstbestendig maken van het bad. Hierbij werd aangegeven dat het plan hiervoor vanuit de gemeenschap zelf moest komen. September 2019 ging de werkgroep aan de slag.
De werkgroep heeft, ondanks alle coronabeperkingen een grote groep bewoners en stakeholders bereikt. Hierdoor is het een plan geworden met zeer veel draagvlak in het dorp.

De wethouder was blij dat er nu een breed gedragen plan is voor De Abelen. De aanbieding van het plan valt samen met de aanstelling van de nieuwe, zeer creatieve, exploitant van de camping. Hieruit kan vast een vruchtbare samenwerking ontstaan. Van Amerongen zegde toe dat de gemeente zich zal inzetten om partijen die een rol kunnen spelen bij de realisatie bij elkaar te brengen. Zo kunnen de handen ineen geslagen worden. Wel temperde hij al te hoge verwachtingen wat betreft de investeringsruimte van de gemeente. Er vinden immers herijkingsgesprekken plaats vanwege noodzakelijke bezuinigingen op de gemeentebegroting.

Swifterbant praatte mee
De werkgroep voerde eerst tientallen gesprekken met belanghebbende groepen, onder meer sportverenigingen, scholen en kinderopvang. Dit leidde tot een schets van de Nieuwe Abelen. Deze werd in een brochure huis-aan-huis in Swifterbant en het buitengebied verspreid. Onderdeel van deze brochure was een enquête. Bijna 500 huishoudens vulden de vragenlijst in. Dit is ruim 20% van de Swifterbantse bevolking.
De werkgroep is er van overtuigd dat met dit plan aan de wens van gemeentebestuur en gemeenteraad is voldaan en een mooie start is voor de realisatie van een mooie plek voor sport en recreatie in Swifterbant. Dorpsbelangen Swifterbant heeft het rapport vol vertrouwen aan de wethouder overhandigd.

Op de foto de overhandiging van het rapport op het terrein van De Abelen. Van links naar rechts: Douwe Kuperus, wethouder Ton van Amerongen, David van der Schans, Martin Veldwijk (gem. Dronten) en Jim de Valk.

Vrijheid en herdenken

Journalist Kees Bakker heeft uit elke kern van de gemeente Dronten een
inwoner gevraagd wat vrijheid en herdenken inhoud.
Marianne Groeneweg uit Biddinghuizen ervaart vrijheid als voorrecht.
Voor Renée Brunt uit Dronten betekent vrijheid je eigen keuzes kunnen
maken.

Uit Swifterbant is Rie Koopmans geïnterviewd. Zij gaat in op de ruimte
om je te bewegen. Waarbij ze de vergelijking maakt tussen de
oorlogsjaren die ze als kind meemaakte en de situatie waarin we nu
zitten als gevolg van het corona virus.

Deze interviews zijn als nieuwsitem na te lezen in de reeks “Vrijheid en
herdenken” op de website van Flevopost.

https://flevopost.nl/artikel/1163134/vrijheid-en-herdenken-3-ruimte-om-je-te-bewegen.html

https://flevopost.nl/artikel/1163116/vrijheid-en-herdenken-2-vrijheid-is-je-eigen-keuzes-kunnen-maken.html

https://flevopost.nl/artikel/1162997/vrijheid-en-herdenken-1-marianne-groeneweg-voelt-zich-een-bevoorrecht-mens.html