Gefeliciteerd Swifterbant!

Donderdag 2 september is de Dorpsvisie ter vaststelling aangeboden in de commissievergadering en na een aantal vragen en veel complimenten aan het adres van de inwoners én de leden van het kernteam, gaat de visie als akkoordstuk richting raadsvergadering.

Diverse raadsleden vroegen om borging en gaven nadrukkelijk aan dat zij het Swifterbant van harte toewensen dat deze visie echt als onderlegger voor toekomstige dossiers gebruikt blijft worden. Een mooie uitdaging die de raad ook zichzelf hiermee geeft.

De positieve, realistische maar ook soms zelfs bescheiden toon die zowel in de visie als uit de enquête naar voren is gekomen, kregen mooie complimenten en er waren zelfs raadsleden “van buiten Swifterbant” die aangeven zelfs wel een klein beetje jaloers te zijn op Swifterbant.

Het bestuur van Dorpsbelangen Swifterbant wil de leden van de kerngroep Ons Swifterbant, deelnemende dorpsbewoners, wethouder Korting en Adviesbureau Buiten bedanken voor hun bijdrage en geweldig inzet die heeft bijgedragen aan de totstandkoming van de Dorpsvisie Swifterbant.

Samen op weg naar een mooie toekomst!

Zie ook het artikel in de Flevopost:
https://flevopost.nl/artikel/1176572/politiek-buitengewoon-blij-met-dorpsvisie-swifterbant.html

Kijk 2 september live mee naar de bespreking van de Dorpsvisie Swifterbant

Op donderdagavond 2 september zal de Dorpsvisie Swifterbant besproken worden in de commissievergadering van de gemeenteraad Dronten.
Helaas is het vanwege de coronabeperkingen niet mogelijk om bij deze vergadering aanwezig te zijn.
Maar live meekijken kan wel: Ga donderdagavond naar:

https://dronten.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Index/6c983981-063e-4253-9cbf-21db1c160039

en kijk live mee!

Herplaatsing paaltjes “De Poort Swifterbant”

Vanaf 2019 verdwenen er steeds vaker paaltjes tussen rijbaan en stoep langs De Poort ter hoogte van De Hoeksteen te Swifterbant.

Deze paaltjes dienden voor de veiligheid van voetgangers zodat gemotoriseerd verkeer niet op de stoep kon parkeren. Deze paaltjes zijn ooit geplaatst met een uitneembare constructie welke toch enigszins kwetsbaar bleken te zijn.

Door regelmatig en goed contact met de verantwoordelijke ambtenaren van de Gemeente Dronten hebben wij herplaatsing van de paaltjes kunnen realiseren. Deze zijn nu vervangen door een vaste uitvoering welke de veiligheid van voetgangers zal waarborgen.

Mocht u vragen of opmerkingen hebben betreffende openbare wegen, fiets- of voetpaden, verlichting etc. in Swifterbant kunt u een mail zenden naar [email protected]  Commissie Verkeer & Veiligheid t.n.v. Hans Stromberger

Gedeputeerde laat zich niet zien bij OV-protest: „Als je echt ballen hebt…”

De honderden handtekeningen van Dorpsbelangen Biddinghuizen en Swifterbant over de kaalslag in het openbaar vervoer werden vanmiddag in het Provinciehuis in ontvangst genomen door twee Statenleden. De verantwoordelijke gedeputeerde Jan de Reus was afwezig, tot teleurstelling van de naar Lelystad afgereisde Drontenaren. „Volgens mij vind hij het een beetje eng”, concludeert Peter Duvekot.

De handtekeningen werden overhandigd door de beide verenigingen van Dorpsbelangen. Vanuit Dronten waren vertegenwoordigers van vrijwel alle gemeenteraadsfracties met een bus naar het Provinciehuis gekomen om hen te steunen. Ook waren er enkele individuele actievoerders van de FNV en SP.

Klik hier als u het hele artikel in De Drontenaar wilt lezen.

Stadsbussen kunnen jaar langer rijden

De stadsbussen in Dronten kunnen toch een jaar langer rondrijden. Dat laat de provincie weten, aangezien er extra geld vanuit Den Haag komt voor het openbaar vervoer. Het gaat om lijn 21 en 22, die door het overbruggingskrediet ook in 2022 kunnen blijven rijden.

Omdat er minder reizigers zijn door de coronamaatregelen heeft de provincie aangekondigd een aantal buslijnen in Flevoland te schrappen, onder meer in Dronten. Bezorgde inwoners houden een petitie tegen het schrappen van de buslijnen. Die is inmiddels ruim 1300 keer ondertekend en wordt woensdagmiddag overhandigd.

Het hele artikel van Omroep Flevoland kunt u hier lezen.

Nieuwe OV-plannen, maar afschalen Swifterbant en Biddinghuizen blijft hetzelfde

Gedeputeerde Jan de Reus is enigszins teruggekomen op zijn bezuinigingsvoorstellen voor het openbaar vervoer. In de nieuwe plannen blijft de stadsbus Dronten (lijn 21 en 22) gehandhaafd. Als Provinciale Staten ermee instemmen, gaan de vier andere voorgestelde saneringen wel door.

Jan de Reus houdt in zijn nieuwe voorstel dus vast aan het schrappen van de buslijnen 163 (Dronten – Lelystad) en 164 (Swifterbant – Lelystad). Ook het afschalen van lijn 146 (Dronten – Swifterbant – Emmeloord) en lijn 147 (Dronten – Biddinghuizen – Harderwijk) is nog steeds actueel.

Als u hier klikt kunt u het hele artikel in De Drontenaar lezen.

Nieuw plan OV is ‘uitstel van executie’

Vertegenwoordigers van de dorpen Swifterbant en Biddinghuizen hebben op het provinciehuis in Lelystad bijna 1400 handtekeningen overhandigd. Ze willen de busroutes door deze dorpen behouden. De provincie is van plan om routes te schrappen of te wijzigen. De groep actievoerders kreeg steun van burgemeester Gebben van Dronten en vertegenwoordigers van de gemeenteraad. Ze kwamen bij het provinciehuis aan in een gele Amerikaanse schoolbus.

Als u het hele artikel op Omroep Flevoland wilt lezen klikt u hier.