Handwerken in Het Pluspunt te Swifterbant.

Juist in deze tijd, nu de avonden langer worden is er veel belangstelling, vooral bij de dames, om te gaan handwerken. Soms zijn er ook heren die  een of meer werkjes onder handen hebben. Handwerken is al lang niet meer alleen het privilege voor vrouwen.  Soms zelfs zijn man en vrouw samen bezig aan één werk, bijvoorbeeld het knopen van een tapijt. Dat kan heel goed met z’n tweeën en dan schiet het nog op ook.

In Het Pluspunt  is er ook iedere  Tweede en vierde woensdag van de maand een handwerkclub. Voor kwart voor twee komen de belangstellenden binnen, zodat ze om kwart voor twee kunnen beginnen. Ieder heeft meestal een eigen werkje meegenomen om er aan te kunnen werken. Er is een deskundige leiding in de personen van Sjaan Baarda en Corrie Nooren. Zij geven aanwijzingen aan wie er om vragen. Het is dus niet zoals vroeger bij een klassikale les waar iedere leerling het zelfde werkje moest maken en waar  ook gezamenlijke instructie werd gegeven. Bovendien moesten de leerlingen in stilte werken. Hier staat de gezelligheid voorop. Er wordt een kopje koffie of thee geschonken en iedereen kan haar of zijn verhaal kwijt.

Als  u belangstelling heeft, kom dan gerust langs op een tweede of vierde woensdagmiddag. Dan kunt u de sfeer proeven en ervaren of het iets voor u is. U bent van harte welkom.

Zonnepark langs de A6

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) is samen met Rijkswaterstaat en het Waterschap Zuiderzeeland van plan om een zonnepark langs de A6 te maken. De eerste plannen hiervoor zijn in 2021 gedeeld. Nu start de ruimtelijke inpassing van dit project met het bekendmaken van het document Voornemen en Voorstel voor participatie. Je kunt nu reageren op het plan of vragen stellen op de informatiebijeenkomst.

Waarom een zonnepark langs de A6?
In een klein land als Nederland is het vinden van beschikbare ruimte voor het opwekken van hernieuwbare energie een uitdaging. Daarom is het belangrijk dat we de grond die wel beschikbaar is goed gebruiken, bijvoorbeeld door het inzetten voor meerdere doelen. Het ministerie van EZK, Rijkswaterstaat en het Waterschap Zuiderzeeland zijn daarom van plan om zonnepanelen te plaatsen in de bermen van de A6 en de Ijselmeerdijk voor het opwekken van zonne-energie. Het plan past in de regionale energiestrategie van de provincie Flevoland.

Een bestaand plan
In 2021 is een verkenning uitgevoerd naar de mogelijkheden van dit plan. Het idee is toen in detail onderzocht. Uit die verkenning blijkt dat het opwekken van ongeveer 55-75 megawatt aan zonne-energie mogelijk is. In 2021 heeft ook een uitgebreid participatietraject gelopen. Dit leidde tot een principe-ontwerp. Dit plan bestaat uit een set bouwstenen en een uitwerking voor het opwekken van zonne-energie in de midden- en/of zijbermen en/of op- en afritten van de A6 en de IJsselmeerdijk. De volgende stap is het doorlopen van een procedure die uiteindelijk leidt tot vergunningen voor de aanleg van het zonnepark. Dat proces start nu.

Wat gebeurt er nu?
Er ligt nu een document ter inzage, het Voornemen en Voorstel voor participatie. Dit betekent dat je het voorstel kunt lezen. Met deze stap zorgt het ministerie van EZK ervoor dat het zonnepark ruimtelijk en landschappelijk goed wordt ingepast. Het eindresultaat van het proces wordt vastgelegd in een projectbesluit dat het zonnepark planologisch mogelijk maakt. Tijdens de verschillende stappen krijgt iedereen de kans om reacties te geven op de stappen. Je kunt nu je suggesties, kansen en zorgen delen. Deze worden meegenomen naar de volgende stap.

Reageren kan van 17 november tot en met 28 december 2023.

Kom naar de informatiebijeenkomst!
Er is een informatiebijeenkomst over het plan. Je krijgt informatie en kunt vragen stellen aan medewerkers van het ministerie EZK, Rijkswaterstaat en Waterschap Zuiderzeeland. Op de bijeenkomst kun je ook gelijk reageren op het voorstel.

De bijeenkomst is op donderdag 30 november, je kunt vrij binnenlopen tussen 19:00 en 21:00 uur in het Van der Valk Hotel Lelystad. Er is geen algemene presentatie en vooraf aanmelden is niet nodig. Parkeren kan gratis.

Om het gehele artikel van de gemeente Dronten te lezen en voor overige informatie klikt u hier.

Uitnodiging opening jongerenontmoetingsplek Swifterbant

Zaterdag 30 september om 15.30 uur wordt de Jongeren Ontmoetingsplek (JOP) aan de Bosweg officieel geopend door Burgemeester Gebben.

In Swifterbant is door de Commissie Jeugd van Dorpsbelangen de afgelopen jaren hard gewerkt aan het realiseren van een Jongeren Ontmoetings Plek (JOP). Een plek waar jongeren kunnen hangen, lekker chillen, gezellig bij elkaar kunnen zijn. Want uit verschillende gesprekken met jongeren uit het dorp bleek hier echt een behoefte aan.

Tussen eerste idee en uitvoering heeft een flinke tijd gezeten. Het heeft lang geduurd voordat vergunning en benodigde budget rond waren, maar nu komt de JOP er dus echt.
Met dank aan de bijdragen van verschillende bedrijven en fondsen die dit samen met de gemeente mogelijk hebben gemaakt!

Zaterdag 30 september worden de containers op hun plek gezet op het veldje langs de Bosweg (achter de voetbalvelden van Swift, tussen Swifterringweg en Randweg).
En Iedereen uit Swifterbant, jong en oud, is van harte welkom om samen om 15.30 uur de nieuwe hangplek voor de jongeren van Swifterbant te komen bewonderen en een glaasje te drinken.
Daarna kunnen de jongeren de hangplek in gebruik gaan nemen.

Gezellige ontmoetingsmarkt MFC in Swifterbant op 1 juli

De verschillende partijen die gebruik gaan maken van het nieuwe MFC zullen zich presenteren aan de inwoners van Swifterbant. Elke partij heeft een marktkraampje waar u allerlei informatie kunt vinden.
Verder zijn er mooie presentaties en optredens bij de showtent. Een mooie gelegenheid om kennis te maken met wat er allemaal aangeboden wordt in het gebouw. De partijen willen op deze manier samen met de inwoners van Swifterbant symbolisch toeleven naar de opening in 2024.

Natuurlijk is er ook aan de kinderen gedacht. Voor hen is er een springkussen en natuurlijk een ijsco kar!

Inwoners worden bovendien van harte uitgenodigd om hun idee voor de naamgeving van het nieuwe pand in te dienen via een ideeën-bus. Dit kan fysiek op de informatiemarkt en na de zomervakantie ook digitaal.

De markt wordt gehouden van 13.00 tot 16.00 uur in het centrumgebied van Swifterbant.
Heel graag tot ziens op zaterdag 1 juli.

Binnenkort voor controle of op bezoek naar het ziekenhuis? OV-ambassadeurs leggen graag uit hoe u kunt reizen!

De drukte op de weg en het vinden van een parkeerplaats maken het soms best lastig om met de auto naar het ziekenhuis te gaan.
Het openbaar vervoer kan een mooie uitkomst bieden. Bussen stoppen voor de deur van het ziekenhuis. OV-ambassadeurs kunnen u hierover alle uitleg geven. Ook wanneer u al even niet meer met het openbaar vervoer heeft gereisd of een ervaren reiziger bent, maar toch vragen heeft bent u van harte welkom op het inloopspreekuur.

Stel uw vragen tijdens een inloopspreekuur
Heeft u vragen over het reizen met trein, bus of buurtbus? Of over de OV-chipkaart, een kaartje kopen of OVpay (betalen met uw bankpas)?  Stel ze dan aan een OV-ambassadeur tijdens één van onze inloopspreekuren. OV-ambassadeurs zijn vrijwilligers die het reizen met het openbaar vervoer gewend zijn. Zij helpen u graag het gemak van het openbaar vervoer ervaren. Tijdens de maandelijkse inloopspreekuren op locaties in Overijssel, Gelderland en Flevoland geven OV-ambassadeurs uitleg en helpen zij u op weg in het openbaar vervoer. U kunt gratis en vrijblijvend binnenlopen.

Wanneer:  woensdag 7 juni 2023 
Hoe laat:   10.00 – 11.30 uur
Waar:         De Meerpaal / Kennisplein 2e verdieping, De Rede 80-82, Dronten

Telefonische spreekuren  
Wilt u liever telefonisch contact met een OV-ambassadeur? Dan kunt u contact opnemen tijdens het telefonisch spreekuur. OV-ambassadeurs zitten dagelijks klaar om uw vragen te beantwoorden. Zij zijn bereikbaar op: 038 – 303 70 10.   

Maandag t/m vrijdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur   
Dinsdag- en donderdagmiddag van 13.30 tot 15.00 uur   
Maandag- en woensdagavond van 18.30 tot 20.00 uur   

 De OV-ambassadeurs helpen u graag op weg!   

Voor meer informatie en alle activiteiten: www.ervaarhetov.nl/ov-ambassadeur.   

Contactinformatie                                
OV-ambassadeurs                                      
p/a YMCA (uitvoerder project)                         
Peterskampweg 12   
8031 LK Zwolle       
tel. 038-454 01 30      

Werkzaamheden De Poort – Swifterbant van 30 mei tot en met 23 juni 2023

Na Pinksteren start Liander met de aanleg van nieuwe elektriciteitskabels aan
De Poort en De Schutsluis in Swifterbant.

Werkzaamheden
De werkzaamheden die plaats gaan vinden zijn: verwijderen van de verhardingen, graven van sleuven en het aanbrengen van nieuwe kabels. Na het lassen van de kabels worden de sleuven weer aangevuld en de verhardingen hersteld. Deze kabels zijn enerzijds voor de aansluiting van een nieuw te plaatsen trafo aan De Schutsluis en anderzijds voor de verbetering van het elektriciteitsnet.

Planning
De werkzaamheden starten 30 mei 2023 en duren volgens planning ongeveer 4 weken.

Download hier het informatiebulletin van de gemeente Dronten met alle informatie over deze werkzaamheden.

Buitenzwembaden Biddinghuizen en Swifterbant later open

De buitenzwembaden in Biddinghuizen en Swifterbant gaan, als de weersomstandigheden dat toelaten, in mei open. De eerdere streefdatum van 1 mei kan daarbij niet worden gehaald. In beide zwembaden moet een coatinglaag worden aangebracht. Het natte weer dat al in de wintermaanden zijn intrede deed, zorgt ervoor dat er onvoldoende tijd is om de coatinglaag aan te brengen en te laten uitharden. Streven blijft dat de zwembaden in mei opengaan. 

Gemeente Dronten heeft contact gehad met exploitant Optisport en zij geven aan dat bezoekers die al een abonnement voor de buitenzwembaden hebben aangeschaft op vertoon van hun abonnement kunnen komen zwemmen in het Burgemeester Aat de Jongezwembad in Dronten tijdens de uren voor banenzwemmen of vrij-zwemmen.

Klik hier om het artikel op de website van de gemeente Dronten te lezen.

Robert Baarda schrijft voorstelling voor 4 mei herdenking Swifterbant

Persbericht: Robert Baarda schrijft voorstelling voor 4 mei herdenking Swifterbant

Op 4 mei start de herdenking in Swifterbant met de voorstelling “Uitgesproken” van singer-songwriter en theatermaker Robert Baarda.

Robert heeft deze voorstelling speciaal voor de herdenking in Swifterbant geschreven.

In de voorstelling verbind hij heden en verleden. Zelf zegt hij dit erover.

“Door de generaties van na de tweede wereldoorlog wordt op 4 en 5 mei de mantra “Dit nooit meer!” uitgesproken. En toch…. Met iedere nieuwe generatie vervaagd de herinnering en vervlakt de impact. Als kind vond ik het al een fascinerende vraag: “Kan je voorkomen dat de geschiedenis zich herhaald?”

In naam van vrijheid van meningsuiting zijn mensen steeds meer uitgesproken. Maar hoe meer en extremer uitgesproken iemand is, hoe vijandiger het wordt. Hakken in het zand, debatteren is niet meer mogelijk. Steeds meer uitroeptekens achter eigen mening. Een gebrek aan vraagtekens, gezonde twijfel en basis om er samen uit te komen. Voor je het weet staan we recht tegenover elkaar en zijn we uitgesproken.

Aan de andere kant ligt een vat aan onuitgesproken verhalen. Verzwegen, onverwerkt en weggestopt. Ligt daar de sleutel tot het doorbreken van herhalende geschiedenis? In ieder geval is de kans groot dat bij het uitspreken van die verborgen verhalen de herhaling langer kan worden vertraagd.

Kortom: Ik raak niet uitgesproken over het woord uitgesproken.”

De herdenking in Swifterbant start om 19.00 uur in Kerkcentrum De Hoeksteen.

Iedereen is welkom deze bijeenkomst bij te wonen.

De herdenking is live te volgen via het kanaal: https://youtube.com/@klokbekerswifterbant5108

Meer informatie over de 4 mei herdenking in Swifterbant is te vinden op de website van de Algemene Vereniging voor Dorpsbelangen Swifterbant: https://www.dorpsbelangenswifterbant.nl/4-mei-herdenking/ .

Over het 4 mei Comité Swifterbant:

Tijdens de Nationale Herdenking op 4 mei herdenken wij allen – burgers en militairen – die in het Koninkrijk der Nederlanden of waar ook ter wereld zijn omgekomen of vermoord; zowel tijdens de Tweede Wereldoorlog en de koloniale oorlog in Indonesië, als in oorlogssituaties en bij vredesoperaties daarna.

Dan herdenken we allen die hun leven hebben gegeven voor vrijheid.

Momenteel zijn veel mensen op de vlucht voor oorlog en zoeken een veilig onderkomen in Nederland. De oorlog in Oekraïne heeft ons dagelijkse leven sterk beïnvloed door hoge energie- en voedselprijzen. Ons laten beseffen dat vrijheid niet vanzelf sprekend is. Het thema van de herdenking in 2023 “Leven met oorlog” is zo heel relevant geworden.

Het aantal mensen van de generatie die de tweede wereldoorlog in Nederland bewust heeft meegemaakt wordt kleiner en kleiner. Zij kunnen ons niet meer vertellen wat zij in de oorlog hebben meegemaakt.

We hebben theatermaker en oud inwoner van Swifterbant, Robert Baarda, bereid gevonden om een voorstelling te maken waarin hij verleden en heden verbind door het vertellen van zijn eigen verhaal over “Leven met oorlog”.

Deze bijeenkomst geeft de bewoners van Swifterbant de mogelijkheid om bij elkaar te komen, te herdenken en stil te staan bij onze vrijheid.

Over Robert Baarda:

Robert Baarda is geboren en getogen in Swifterbant. Robert is een veelzijdig acteur, singer-songwriter en theatermaker en zoals hij zelf zegt “met een constante drang zichzelf en het publiek te verwonderen”. Meer informatie over Robert is te vinden op zijn website: https://robertbaarda.nl/

Programma 4 mei herdenking 2023 Swifterbant

Persbericht: Programma 4 mei herdenking 2023 Swifterbant

Op 4 mei 2023 wordt in Swifterbant de dodenherdenking gehouden.

Het thema van de herdenking is “Leven met oorlog”.

De herdenking start om 19.00 uur in Kerkcentrum De Hoeksteen met de voorstelling “Uitgesproken” van Robert Baarda. Hij heeft deze voorstelling speciaal voor de herdenking in Swifterbant geschreven.

Om 19.45 lopen de aanwezigen in stilte vanuit De Hoeksteen naar De Greente waar de herdenking bij het Monument voor de Vrijheid zal worden voortgezet.

Op De Greente, bij het Monument van De Vrijheid, zal Amor Musae vanaf 19.45 uur muziek ten gehore brengen. Iets voor 20.00 uur zal de Taptoe worden geblazen waarna om 20.00 uur 2 minuten stilte wordt gehouden. Na het Wilhelmus wordt stil gestaan bij “Leven met oorlog” met voordrachten, muziek en het leggen van bloemen.

In de herdenking is er gelegenheid voor iedereen om zelf meegebrachte bloemen bij het monument te leggen.

Na afloop van de bijeenkomst is er gelegenheid na te praten in kerkcentrum De Hoeksteen.

Iedereen is van harte welkom deze bijeenkomst bij te wonen.

Het programma zal live te volgen zijn via het kanaal: https://youtube.com/@klokbekerswifterbant5108 .

Meer informatie over de 4 mei herdenking in Swifterbant is te vinden op de website van de Algemene Vereniging voor Dorpsbelangen Swifterbant: https://www.dorpsbelangenswifterbant.nl/4-mei-herdenking/  .