Najaarsvergadering 9 oktober 2018

Hierbij wordt u uitgenodigd voor de najaarsvergadering welke wordt gehouden op 9 oktober 2018 in de Hoeksteen. De inloop is vanaf 19:30 uur en de aanvang van de vergadering is om 20:00 uur.

Tijdens de inloop is er gelegenheid om een kopje koffie of thee te nuttigen.

Gedurende de najaarsvergadering starten we eerst met een algemeen deel waarin onder meer een nieuw bestuurslid wordt verkozen.

Hierna krijgt een aantal organisaties de gelegenheid om zich te presenteren. Onder andere zullen de volgende organisaties zich presenteren:

  • Samenloop voor hoop
  • Leadersubsidie
  • De Flevo bibliotheek
  • De winkeliersvereniging
  • De Meerpaal

Klik hier om de agenda van de najaarsvergadering te openen.

Graag tot ziens op de najaarsvergadering.