Uitnodiging bijeenkomst woningbouw Swifterbant 16 januari

Praat mee over de toekomst van Dronten

Praat mee over de groei van Dronten! Onze samenleving is opgebouwd door pioniers met verbeeldingskracht. Zo ontstond een bloeiende gemeente met 43.000 inwoners. En ze groeit en vernieuwt nog steeds. We staan voor verschillende uitdagingen. Die moeten we gezamenlijk aangaan. De gemeente nodigt u daarom uit om mee te praten over de toekomst van Dronten. 

In gesprek over de woningbouwopgave
De woningbehoefte is groot en groeit nog steeds. De opgave is urgent. Mede daarom gaat de gemeenteraad in 2023 keuzes maken over de groei van Dronten. Groei om in onze eigen woningbehoefte kunnen voorzien, onze samenleving vitaal te houden en ons voorzieningenniveau in stand te houden. Ook wil Dronten een bijdrage leveren aan het oplossen van de woningnood in Nederland.

3 bijeenkomsten
In de drie dorpskernen van onze gemeente houden we een bijeenkomst:

  • 10 januari, de Meerpaal, Dronten
  • 12 januari, de Binding, Biddinghuizen
  • 16 januari, de Steiger, Swifterbant

Het programma

  • 19.00 uur – inloop
  • 19.30 uur – toelichting op de woningbouwopgave
  • 20.00 uur – gesprekken in kleine groepen
  • 21.30 uur – einde van het programma

Op de bijeenkomsten ontvangt u de informatie over de besluiten die al zijn genomen, onderzoeken die zijn uitgevoerd en besluiten die de gemeenteraad komend jaar neemt.  Daarna praten we in kleine groepen met elkaar door over woningbouw. Wat vindt u belangrijk als het gaat om woningbouw in en rond uw dorp? Wat is in uw dorpskern het belangrijkst? Hoe kunnen we dorpse karakter blijven koesteren? De gemeente benut uw inbreng bij het maken van een groeiscenario. In de eerste helft van 2023 besluit de gemeenteraad hierover.

Integrale Visie
De gesprekken over woningbouw bouwen voort op eerdere gesprekken in oktober die in het kader van de Integrale Visie werden georganiseerd. (naar resultaten van die gesprekken). De Integrale Visie wordt een toekomstvisie voor de gemeente waarin vele onderwerpen aan bod komen, zoals natuur, bereikbaarheid, woningbouw, welzijn, economie en duurzaamheid. Over deze thema’s organiseert de gemeente in 2023 verdiepende gesprekken. Woningbouw is vanwege de maatschappelijke urgentie als eerst aan de beurt.

Om het gehele artikel op de website van de gemeente Dronten te lezen en u aan te melden voor deze bijeenkomst klikt hier.