Algemene Ledenvergadering

Op maandagavond 14 november 2022 organiseert Dorpsbelangen Swifterbant haar jaarlijkse Algemene Ledenvergadering in de Hoeksteen
Inloop 19.30, aanvang vergadering 20.00 uur.
De complete agenda en de jaarstukken kunt u inzien door op onderstaande documenten te klikken:
– Agenda Algemene Ledenvergadering 14-11-2022
– Concept notulen ALV gehouden 25-10-2021
– Jaarverslag 2021
– Financieel Jaarverslag 2021 DBS
– Financieel Jaarverslag 2021 De Klokbeker